Verschillen tussen privaat en publiek verzekeren

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Wat zijn de verschillen tussen privaat en publiek verzekeren van Ziektewet en WGA?


Eigenrisicodragen brengt risico’s, maar ook kansen met zich mee. Wij zetten de verschillen tussen eigenrisicodragen (privaat) en verzekeren via het UVW (publiek) voor u op een rij:

 • Eigenrisicodragers hebben meer grip op verzuim en de re-integratie dan het UWV
 • Heeft u als werkgever een Verzuimverzekering? Dan is uw verzekeraar vanaf dag 1 betrokken bij de ziekmelding. Ook is uw verzekeraar betrokken bij de ondersteuning van de Poortwachter verplichtingen voor vaste en tijdelijke medewerkers (flexwerkers). U en uw verzekeraar hebben beiden belang bij een goede en snelle re-integratie. Daarom is het belangrijk dat we daar beiden vanaf de allereerste ziektedag veel energie, tijd en geld in steken. Want daar wordt iedereen beter van.

 • Eigenrisicodragers houden de controle vanaf dag 1 tot 12 jaar na dato
 • Bent u aIs werkgever ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan heeft u de totale regie op het verzuimbeleid voor uw medewerkers.

 • Eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor het poortwachter- en re-integratiebeleid van (ex-)medewerkers die recht hebben op een Ziektewet- of WGA-uitkering
 • Wij ondersteunen u hierbij, maar u blijft zelf verantwoordelijk. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

 • Voor de ziektewet stellen eigenrisicodragers zelf het recht op de uitkering vast. Ook betalen zij zelf de uitkering met inhouding van premies en belastingen (renseignering) uit.
 • Wij kunnen dat voor u uitvoeren. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

 • Eigenrisicodragers zijn samen met de (ex-)medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie, gedurende 12 jaar.
 • Werkt uw (ex-)medewerker niet mee? Dan kunt u hem een sanctie opleggen (als Zelfstandig Bestuursorgaan). Is uw (ex-)medewerker niet tevreden over de prestaties van u als werkgever? Dan moet hij een klacht kunnen indienen en een second opinion kunnen opvragen. Dit moet u zelf inregelen. Wij adviseren u hierbij. Bij de publieke verzekering ligt deze taak bij het UWV.

   

  Uw medewerker heeft een jaarcontract. In de 7e maand wordt hij ziek. Hoe verloopt het traject?

  Vóór 2017

  U betaalt uw medewerker nog 5 maanden loon door. Tot aan het einde van zijn contract. Dan neemt het UWV het over. De ex-medewerker is nu een vangnetter zonder werkgever. Het UWV betaalt nog maximaal 7 maanden Ziektewetuitkering aan de ex-medewerker. Dan wordt de medewerker door het UWV gekeurd. Is de medewerker minimaal 35% arbeidsongeschikt op dat moment? Dan keert het UWV nog maximaal 12 maanden Ziektewetuitkering uit. In totaal kan deze ex-medewerker maximaal 19 maanden Ziektewetuitkering van het UWV krijgen. Na 24 maanden (5 maanden in dienst en 19 maanden in de Ziektewet) wordt deze medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Beland deze vangnetter in de WGA? Dan krijgt hij een uitkering van het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Ook als u eigenrisicodrager bent. Dit bent u tot 2017 namelijk alleen voor uw vaste medewerkers. U loopt het risico dat u een hogere UWV-premie moet betalen door de nieuwe instroom in de WGA.

  Na 2017

  Stel u bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en voor de WGA (vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers (flexwerkers). Dan betaalt u voor deze zieke (ex)medewerker 24 maanden het loon door. In de Ziektewet 70% van het loon (waarbij het loon gemaximeerd is tot circa € 53.000). U bent ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Wel vindt er na 12 maanden een UWV-keuring plaats. Wordt de ex-medewerker voor minstens 35% arbeidsongeschikt bevonden? Dan moet u ook de volgende 12 maanden loon doorbetalen. Natuurlijk stopt de Ziektewetuitkering bij herstel van de ex-medewerker. Na deze 24 maanden wordt de ex-medewerker door het UWV gekeurd voor de WIA. Stroomt deze vangnetter zonder werkgever in de WGA? Dan betaalt het UWV de WGA-uitkering en declareert deze voor het deel waarvoor de eigenrisicodrager verantwoordelijk is (maximaal 10 jaar) bij u. U bent ook 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-medewerker.

  Bent u alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt u de eerste 24 maanden ziekte het loon door. Na 2 jaar neemt het UWV de WGA-uitkeringen voor haar rekening. Ook zorgt het UWV voor de re-integratie van deze ex-medewerker. Bent u geen eigenrisicodrager? Dan verloopt het traject zoals vóór 2017. Zowel voor flexwerkers als vaste medewerkers.

  ​​

 

Terug naar de Homepage

Terug naar boven