Adviseur en relatie in gesprek

MKB Verzuim ontzorg-verzekering 

Voor financiële zekerheid en optimale ontzorging bij langdurig verzuim van uw medewerkers

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Ondersteunt u bij de re-integratie van een zieke medewerker

 • U bepaalt zelf de eigen risicoperiode en dekkingspercentages
 • U kiest voor volledige ontzorging bij langdurig verzuim
 • U voldoet aan de verplichtingen van de 'Wet verbetering poortwachter'

Onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering in het kort

Zieke medewerkers? De MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea dekt het risico op loondoorbetaling. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent. Ook krijgt u bij deze verzuimverzekering voor het mkb hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie. U voldoet hiermee aan eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van UWV? Als u de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd, dan vergoeden wij die.

Deze verzekering heeft het keurmerk ‘MKB Verzuim ontzorg-verzekering’

Deze verzekering heeft het keurmerk ‘MKB Verzuim ontzorg-verzekering’ van belangenorganisatie MKB-Nederland. Daarmee kunt u rekenen op optimale ontzorging als u te maken krijgt met verzuim van uw medewerkers. Zo krijgt u bijvoorbeeld een casemanager die de regie voert over de re-integratie.

Bekijk wat u verzekert met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wel verzekerd

 • alle medewerkers tot de AOW-leeftijd die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de Verzuimverzekering
 • voorheen zieke medewerkers die 4 weken onafgebroken hersteld zijn
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers voor het deel dat zij nog werken

Niet verzekerd

 • wanneer de medewerker al ziek was bij aanvang van de verzekering
 • wanneer er sprake is van fraude

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden MKB Verzuim ontzorg-verzekering of neem contact op met uw adviseur.

Product voorwaarden Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Dit zijn de voordelen van onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

 • U kiest zelf uw eigen risico in dagen (10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen). 
 • U kiest zelf het percentage van het loon dat u vergoed krijgt (dekkingspercentage) voor het 1e (70% tot 100%) en het 2e jaar (0%, 70% tot 100%).
 • U kunt werkgeverslasten meeverzekeren voor 10% of 20%.
 • Wij regelen alle arbozorg: wij werken hiervoor samen met Expereans.
 • U krijgt 100% vergoeding van alle stappen die de bedrijfsarts adviseert.
 • Wij verhalen bijkomende schade als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • U geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket en ziet via dit loket precies hoe het verzuim binnen uw bedrijf eruitziet.
 • U heeft 1 contactpersoon per verzuimmelding die alles regelt.

Wij helpen u met arbodienstverlening

Als werkgever moet u zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat u zieke medewerkers goed moet begeleiden om weer aan het werk te gaan. Volgt u niet alle stappen? Dan kunt u een flinke boete krijgen van UWV. Binnen de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen wij u bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers.

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Veelgestelde vragen over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wat is een MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea dekt het risico op loondoorbetaling bij zieke medewerkers. Ook krijgt u bij deze verzuimverzekering voor het mkb hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie. U voldoet hiermee aan eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van UWV? Als u de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd, dan vergoeden wij die.

Wat kost een MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. Hij of zij kan voor u de kosten berekenen. Vind hier uw adviseur.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de MKB Verzuim ontzorg-verzekering en de Verzuimverzekering (Grip op Verzuim)?

Een casemanager voert de regie over de re-integratie waarbij de nadruk niet alleen ligt op het ontzorgen van de werkgever, maar ook op het begeleiden van de werknemer
Bij de Verzuimverzekering (Grip op Verzuim) (inclusief arbodienstverlening) heeft de casemanager alleen contact met de werkgever. Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen we ook de werknemer actief bij zijn eigen re-integratie. Heel logisch eigenlijk. Dit is ook meteen het grootste verschil tussen deze en onze andere verzuimverzekeringen met arbodienstverlening. 


De invloed van het eigen verzuim in een bedrijf op de premie brengen we van tevoren helder in kaart door middel van een aantal standaard scenario’s

Er zijn afspraken gemaakt over “de maximering van de weging van het eigen verzuim” met als doel onverwachte grote premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Zo ziet u welke invloed het eigen verzuim heeft op de premie.

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is ‘Poortwachterproof’
Op basis van de adviezen van de bedrijfsarts, de casemanager en andere professionals richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als dat goed wordt uitgevoerd, volgen er (na 104 weken ziekte) geen loonsancties van UWV. Mocht UWV toch een sanctie opleggen, en u heeft als werkgever alle adviezen op de juiste manier opgevolgd, dan vergoeden wij de sanctie.

Wordt mijn lopende Verzuimverzekering automatisch omgezet naar een MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Nee, de huidige polis wordt niet automatisch omgezet naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. De bestaande polis blijft ongewijzigd lopen tenzij u aangeeft dat de polis aangepast moet worden. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is de meest uitgebreide Verzuimverzekering.

Is mijn huidige Verzuimverzekering gelijk aan de nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Zo nee, wat zijn de verschillen?

Het verschil zit in de dienstverlening. Een casemanager heeft de regierol in het re-integratietraject voor zowel de werkgever als de werknemer. De nadruk hierbij ligt op ‘ontzorgen van de werkgever’. Nieuw is dat de werknemer ook wordt geholpen met bijvoorbeeld het doornemen van een rekentool, waardoor duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn van lang verzuim. Daarnaast kennen wij een ‘medisch begeleider’ bij de arbodienst die uitsluitend met de werknemer contact heeft.

Wat is de looptijd van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

De polis heeft een looptijd van 1 jaar. Er zal jaarlijks worden verlengd, net als de andere Verzuimverzekeringen.

Hoe wordt de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bepaald?

Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie door te kijken naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van uw medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar. Daarbij telt verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is. 

Welke arbodiensten kan ik kiezen voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Of kan ik er zelf 1 kiezen?

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering werken we voor de dienstverlening alleen samen met arbodienst Expereans.

Kan ik mijn huidige Arbodienst behouden?

Nee, bij overstap naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering gaat u over naar Expereans.

Wanneer moet ik beslissen of ik een MKB Verzuim ontzorg-verzekering wil?

Er is geen enkele verplichting. U heeft als ondernemer de keuze om het verzuimrisico te verzekeren. Ook kunt u de re-integratie zelf organiseren (met hulp van een arbodienst). Kiest u voor gemak en ontzorging en dus voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering, dan zal Avéro Achmea dit voor u doen.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.