MKB Verzuim ontzorg-verzekering 
Voor financiële zekerheid en optimale ontzorging bij langdurig verzuim van uw medewerkers

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Ondersteunt u bij de re-integratie van een zieke medewerker

Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea bent u verzekerd tegen het risico op loondoorbetaling van uw zieke medewerkers. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent. Ook krijgt u hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom  verzuim en re-integratie.

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies.
 
Coronamaatregelen

Door ontwikkelingen rond het coronavirus kunt u een aantal van onze verzekeringen tijdelijk niet meer, of alleen met een aangepaste dekking afsluiten. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur. Hij of zij kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.

3 redenen om deze MKB Verzuim ontzorg-verzekering te kiezen

 • U bepaalt zelf de eigen risicoperiode en dekkingspercentages
 • U kiest voor volledige ontzorging bij langdurig verzuim
 • U voldoet aan de verplichtingen van de 'Wet verbetering poortwachter'

Deze verzekering heeft het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’ van belangenorganisatie MKB-Nederland. Daarmee kunt u rekenen op optimale ontzorging als u te maken krijgt met verzuim van uw medewerkers. Bijvoorbeeld met een casemanager die de regie voert over de re-integratie.

Ook voldoet u met deze verzekering aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van UWV? Dan vergoeden wij die. Keurmerk MKB OntzorgAls u de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd.

Bekijk wat u verzekert met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wel verzekerd

 • alle medewerkers van 16 jaar tot de AOW-leeftijd die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de verzuimverzekering
 • voorheen zieke medewerkers die 4 weken onafgebroken hersteld zijn
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers voor het deel dat zij nog werken

Niet verzekerd

 • wanneer de medewerker al ziek was bij aanvang van de verzekering
 • wanneer er sprake is van fraude

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden MKB Verzuim ontzorg-verzekering of neem contact op met uw adviseur.
Voorwaarden MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Bekijk alle Verzuimverzekeringen voorwaarden:
Voorwaarden en meer

Bepaal zelf wat u verzekert met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering 

U kiest voor een eigen risico in dagen (10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen). Daarnaast heeft u de volgende keuzes:

percentage van het loon dat u vergoed krijgt (dekkingspercentage) voor het 1e (70% tot 100%) en
       het 2e jaar (0%, 70% tot 100%)
meeverzekeren van werkgeverslasten (10% of 20%)

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Met het informatiedocument kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. Het informatiedocument helpt u onze verzekering te vergelijken met andere aanbieders.

Bekijk het informatiedocument

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wij helpen u met arbodienstverlening

Zo begeleidt u uw medewerkers weer naar werk

Als werkgever moet u zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat u zieke medewerkers goed moet begeleiden om weer aan het werk te gaan. Volgt u niet alle stappen? Dan kunt u een flinke boete krijgen van UWV. Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen wij u bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers.

De belangrijkste verschillen met de Grip op Verzuim Totaal

Een casemanager voert de regie over de re-integratie waarbij de nadruk niet alleen ligt op het ontzorgen van de werkgever, maar ook op het begeleiden van de werknemer.

Bij de Grip op Verzuim Totaal (inclusief arbodienstverlening) heeft de casemanager alleen contact met de werkgever. Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen we ook de werknemer actief bij zijn eigen re-integratie. Heel logisch eigenlijk. Dit is ook meteen het grootste verschil tussen deze en onze andere verzuimverzekeringen met arbodienstverlening.

De invloed van het eigen verzuim in een bedrijf op de premie brengen we van tevoren helder in kaart door middel van een aantal standaard scenario’s.

Er zijn afspraken gemaakt over “de maximering van de weging van het eigen verzuim” met als doel onverwachte grote premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Zo ziet de werkgever welke invloed het eigen verzuim heeft op de premie.

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is ‘Poortwachterproof’.

Op basis van de adviezen van de bedrijfsarts, de casemanager en andere professionals richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als dat goed wordt uitgevoerd volgen er (na 104 weken ziekte) geen loonsancties van UWV. Mocht UWV toch een sanctie opleggen, en de werkgever heeft alle adviezen op de juiste manier opgevolgd, dan vergoeden wij de sanctie.

Andere voordelen van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering

 • Als u voor MKB Verzuim ontzorg-verzekering kiest:
  • regelen wij voor u alle arbozorg, wij werken hiervoor samen met Experans;
  • krijgt u 100% vergoeding van alle stappen die de bedrijfsarts adviseert;
  • weet u zeker dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. En krijgt u toch een boete van UWV? Dan nemen wij die van u over. U moet dan wel de adviezen van de bedrijfsarts hebben gevolgd.
 • Wij verhalen bijkomende schade voor u als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • U geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket.
 • Via het Meldloket ziet u precies hoe het verzuim binnen uw bedrijf eruitziet.
 • U heeft 1 contactpersoon per verzuimmelding. Uw contactpersoon regelt alles voor u.

Bekijk de veelgestelde vragen

Wordt mijn lopende Verzuimverzekering automatisch omgezet naar een MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Nee, de huidige polis wordt niet automatisch omgezet naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. De bestaande polis blijft ongewijzigd lopen tenzij u aangeeft dat de polis aangepast moet worden. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is de meest uitgebreide Verzuimverzekering.

Is mijn huidige Verzuimverzekering gelijk aan de nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Zo nee, wat zijn de verschillen?

Het verschil zit in de dienstverlening. Een casemanager heeft de regierol in het re-integratietraject voor zowel de werkgever als de werknemer. De nadruk hierbij ligt op ‘ontzorgen van de werkgever’. Nieuw is dat de werknemer ook wordt geholpen met bijvoorbeeld het doornemen van een rekentool, waardoor duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn van lang verzuim. Daarnaast kennen wij een ‘medisch begeleider’ bij de arbodienst die uitsluitend met de werknemer contact heeft.

Wat is de looptijd van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

De polis heeft een looptijd van 1 jaar. Er zal jaarlijks worden verlengd, net als de andere Verzuimverzekeringen.

Hoe wordt de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bepaald?

Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie door te kijken naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van uw medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen 3 jaar. Daarbij telt verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is. 

Welke arbodiensten kan ik kiezen voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Of kan ik er zelf 1 kiezen?

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering werken we voor de dienstverlening alleen samen met arbodienst Expereans.

Kan ik mijn huidige Arbodienst behouden?

Nee, bij overstap naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering gaat u over naar Expereans.

Wanneer moet ik beslissen of ik een MKB Verzuim ontzorg-verzekering wil?

Er is geen enkele verplichting. U heeft als ondernemer de keuze om het verzuimrisico te verzekeren. Ook kunt u de re-integratie zelf organiseren (met hulp van een arbodienst). Kiest u voor gemak en ontzorging en dus voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering, dan zal Avéro Achmea dit voor u doen.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.