Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen
Voor optimale inkomenszekerheid, ruime en flexibele voorwaarden en uitstekende re-integratiediensten bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inkomen en hulp als u niet meer kunt werken

 • Makkelijk af te stemmen op uw situatie en budget en met ruime dekking
 • Uitgebreid dienstenpakket om uw gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren
 • Toegang tot specialistische ondersteuning voor zakelijke of privé-vragen

Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kort 

Als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld zzp'er, bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Maar wat als u door ziekte niet meer kunt werken? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt dan voor een financieel vangnet. De Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avéro Achmea bieden inkomenszekerheid. Daarnaast profiteert u van hulp van onafhankelijke dienstverleners bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid of bij uw herstel. Zo kunt u snel weer verder met ondernemen.

Bij onze Arbeidsongeschiktsverzekering bieden wij ook een Bedrijfslastenverzekering aan

Met deze aanvullende dekking verzekert uw relatie de financiële gevolgen van doorlopende vaste lasten en/of kosten om een vervanger in te huren bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste kenmerken van de Bedrijfslastenverzekering

 • Dekking tot maximaal €50.000 voor vaste lasten en/of waarnemingskosten.
 • Vaste lasten: de kosten voor het uitvoeren van zijn of haar bedrijf of beroep. Deze kosten heeft uw relatie ook bij arbeidsongeschiktheid, omdat hij of zij ze niet kan stopzetten.
 • Waarnemingskosten: de kosten om een vervanger in te huren als uw relatie arbeidsongeschikt is.
 • Tijdelijke uitkering na de eigenrisicoperiode voor iedere dag arbeidsongeschiktheid.
 • De totale uitkering per dag is maximaal: verzekerd bedrag/365 x uitkeringspercentage.
 • Deze dekking is een schadeverzekering. Wij vergoeden nooit meer dan de werkelijke kosten en nooit meer dan het verzekerd bedrag.

Er wordt gesproken over een verplichte AOV

Op 26 maart 2021 heeft demissionair minister Koolmees een brief naar de 2e kamer gestuurd. Daarin geeft hij aan dat het voorstel van de Stichting van de Arbeid uit 2020 moeilijk uitvoerbaar is. De minister wil kijken naar wat in de uitvoering wèl kan. En maakt inzichtelijk of, hoe en wanneer de verschillen met het advies van de Stichting overbrugd kunnen worden. Het duurt daardoor nog wel enkele jaren voordat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt ingevoerd.

Benieuwd hoe het staat met de regeling? We hebben de ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen aan de nieuwe situatie. Vraag uw adviseur om advies dat bij uw persoonlijke situatie past. Hij of zij helpt u graag.

Onze AOV-verzekeringen en uitgebreide dienstverlening

U stemt de dekking af op uw wensen

U bepaalt zelf:

 • de eigenrisicoperiode
 • automatische stijging (indexering)
 • de eindleeftijd
 • de manier waarop arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt
 • arbeidsongeschiktheid-volgend of 7-klassensysteem
Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Bekijk wat u verzekert met onze producten

AOV Continu

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
 • 90% maar maximaal €250.000
 • 90% maar maximaal €300.000
Verhogingsrecht
 • standaard 10% per jaar tot 62 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 10% per jaar
 • standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2%, 3% of prijsindex
 • geen, 2% of 3%
Verlof
 • zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
 • niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 55 t/m 68 jaar
 • 55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
 • 35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
 • niet van toepassing
Acceptatie
 • digitale gezondheidsverklaring
 • bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

AOV Continu

Maximaal verzekerd inkomen
 • 90% maar maximaal €250.000
Verhogingsrecht
 • standaard 10% per jaar tot 62 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 10% per jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2%, 3% of prijsindex
Verlof
 • zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
 • 35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
Acceptatie
 • digitale gezondheidsverklaring

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
 • 90% maar maximaal €300.000
Verhogingsrecht
 • standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2% of 3%
Verlof
 • niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
 • niet van toepassing
Acceptatie
 • bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

Wat u nog meer moet weten over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Leden van een belangenvereniging krijgen korting

Avéro Achmea heeft met uiteenlopende belangenverenigingen afspraken gemaakt. Bent u lid van 1 van de onderstaande verenigingen? Dan profiteert u van deze korting.

AOV-mantels en -kortingsafspraken  Sector  Hoogte korting
BNA (architecten) dienstverlenende beroepen 10,00%
ZZP Nederland zzp'ers 7,50%
Boostz mkb en zzp'ers 7,50%
KNGF medische beroepen 10%
KNMVD medische beroepen 6%
KNMT medische beroepen 6%
KNOV medische beroepen 6,5%
LHV medische beroepen 10%

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.
 

Veelgestelde vragen over de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer of beperkt kunt werken door ziekte of een ongeval. U kunt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een vast inkomen als u niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Sportongevallen zijn bijvoorbeeld ook meeverzekerd. De oorzaak van uw ziekte of ongeval maakt niet uit, behalve bij opzet, grove schuld, alcohol en/of drugs.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

 • U legt zelf extra geld opzij
  Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld om bijvoorbeeld een periode van 10 jaar te overbruggen.
 • U regelt niets
  Heeft u helemaal geen inkomen (van uzelf of van uw partner) of eigen vermogen om op terug te vallen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden.
 • U sluit zich aan bij een broodfonds
  Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. Samen met andere zelfstandigen bouwt u een buffer op. Wordt een lid ziek, dan keert het broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar. U kunt het broodfonds combineren met een AOV.
 • U verzekert zich met een AOV
  Met een AOV ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Daarnaast kunnen starters zich ook verzekeren via een vrijwillige verzekering bij UWV of via een vangnetverzekering voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:
 • uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is.
 • u hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen.
 • u hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen.
 • u bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.
De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. Het zal enige jaren duren voor een dergelijke verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal nooit meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Uw adviseur helpt u daar graag bij. 

Hoe kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen en afsluiten?

Al onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijke adviseur. U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Automatische stijging (indexering)
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd bedrag jaarlijks moet stijgen. Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
U bepaalt zelf op basis waarvan wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.
Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. U kunt maximaal 90% van uw inkomen verzekeren.

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%. 

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Stel: u verdient €40.000 of minder per jaar. Dan krijgt u (per 1-1-2021) 37,10% van de premie terug van de belasting. Zit u in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u bijna de helft van de premie terug: 49,50%. Netto is de premie dus minder hoog dan u denkt. De uitkering die u ontvangt van uw verzekeraar is wel belast. Deze “loonbelasting” houden wij voor u in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. 

Aanvangskorting en klimmende korting
Tot slot is het ook goed om te weten dat we korting geven. U kunt in dit geval kiezen uit 2 varianten:
 • Aanvangskorting:
  het 1e jaar 35%, het 2e jaar 20% en het 3e jaar 10%. 
 • Klimmende korting:
  hoe langer u bij ons verzekerd bent, hoe hoger uw korting: 
  1e jaar 0%
  2e jaar 2%
  3e jaar 4%
  4e jaar 6%
  5e jaar 8%
  vanaf 6e jaar  10%

Waarom moet u bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een gezondheidsverklaring invullen?

Wanneer u via uw adviseur een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Avéro Achmea aanvraagt, dan beoordelen wij uw gezondheid. Dit doen we met een vragenlijst: de gezondheidsverklaring. Op basis van deze vragenlijst beoordeelt onze medische dienst hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. Wilt u meer weten over het invullen van de gezondheidsverklaring? Bekijk dan de video Gezondheidsverklaring Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea.

Wij helpen u graag

Voor ondernemers

Uw bedrijf is uniek. En dus wilt u een advies op maat. Wij werken dan ook alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind de adviseur die bij u past. 

Voor adviseurs

Weten hoe u een offerte maakt? Meer informatie over het proces bij afsluiten of oversluiten? U vindt hier alle voor u belangrijke informatie.