Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen
Voor optimale inkomenszekerheid, ruime en flexibele voorwaarden en uitstekende re-integratiediensten bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Inkomen en hulp als u niet meer kunt werken

 • Makkelijk af te stemmen op uw situatie en budget en met ruime dekking
 • Inclusief een uitgebreid dienstenpakket om uw gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren
 • Toegang tot specialistische ondersteuning voor zakelijke of privé-vragen

Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kort 

Als ondernemer of zzp'er bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Maar wat als u door ziekte niet meer kunt werken? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt dan voor een financieel vangnet. De Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avéro Achmea bieden inkomenszekerheid. Daarnaast profiteert u van hulp van onafhankelijke dienstverleners bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid of bij uw herstel. Zo kunt u snel weer verder met ondernemen.

Er wordt gesproken over een verplichte AOV

Op 3 maart 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) haar advies voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Op 6 juli 2020 gaf de minister aan dat hij het advies overneemt.

Benieuwd naar hoe het verder staat met de regeling? We hebben de ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag uw adviseur om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Hij of zij helpt u graag.

Kies uit 3 AOV-verzekeringen en uitgebreide dienstverlening

U stemt de dekking af op uw wensen

U bepaalt zelf:

 • de eigenrisicoperiode
 • de indexering gericht op prijsstijgingen
 • de eindleeftijd
 • de manier waarop arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt
 • het uitkeringspercentage en de uitkeringsondergrens
Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Bekijk wat u verzekert met onze producten

Inkomen Continu Compleet

Inkomen Continu Compact

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
 • 80%, maar max. €150.000, voor vrije beroepen tot max. €250.000
 • 80%, maar max. €20.000
 • 80%, maar max. €300.000
Verhogingsrecht
 • standaard 10% per jaar tot 61 jaar; voor starters 3 jaar max. €20.000, daarna 10% per jaar
 • niet mogelijk
 • standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
 • 1, 6 of 12 maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2%, 3% of prijsindex
 • geen of prijsindex
 • geen, 2%, 3%
Verlof
 • zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptieverlof, pleegzorgverlof, orgaandonatieverlof
 • niet verzekerd
 • niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 50, 55 t/m 68 jaar
 • 50, 55 t/m 68 jaar
 • 55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
 • niet mogelijk
Preventiediensten
 • niet verzekerd
Aanvangskorting
 • 35%, 20%, 10% of doorlopend 7%
 • 35%, 20%, 10% of doorlopend 7%
 • n.v.t.
Acceptatie
 • digitale gezondheidsverklaring
 • verkorte digitale gezondheidsverklaring
 • bij verplichte deelname en > 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

Inkomen Continu Compleet

Maximaal verzekerd inkomen
 • 80%, maar max. €150.000, voor vrije beroepen tot max. €250.000
Verhogingsrecht
 • standaard 10% per jaar tot 61 jaar; voor starters 3 jaar max. €20.000, daarna 10% per jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2%, 3% of prijsindex
Verlof
 • zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptieverlof, pleegzorgverlof, orgaandonatieverlof
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 50, 55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
 • 35%, 20%, 10% of doorlopend 7%
Acceptatie
 • digitale gezondheidsverklaring

Inkomen Continu Compact

Maximaal verzekerd inkomen
 • 80%, maar max. €20.000
Verhogingsrecht
 • niet mogelijk
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 6 of 12 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen of prijsindex
Verlof
 • niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 50, 55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
 • niet mogelijk
Preventiediensten
 • niet verzekerd
Aanvangskorting
 • 35%, 20%, 10% of doorlopend 7%
Acceptatie
 • verkorte digitale gezondheidsverklaring

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
 • 80%, maar max. €300.000
Verhogingsrecht
 • standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
 • 1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
 • geen, 2%, 3%
Verlof
 • niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
 • 55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
 • n.v.t.
Acceptatie
 • bij verplichte deelname en > 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering of neem contact op met uw adviseur.

Wat u nog meer moet weten over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Leden van een belangenvereniging krijgen korting

Avéro Achmea heeft met uiteenlopende belangenverenigingen afspraken gemaakt. Bent u lid van 1 van de onderstaande verenigingen? Dan profiteert u van deze korting.

AOV-mantels en -kortingsafspraken  Sector  Hoogte korting
BNA (architecten) dienstverlenende beroepen 10,00%
ZZP Nederland zzp'ers 7,50%
Boostz mkb en zzp'ers 7,50%

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Veelgestelde vragen over de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer of beperkt kunt werken door ziekte of een ongeval. U kunt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een vast inkomen als u niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Sportongevallen zijn bijvoorbeeld ook meeverzekerd. De oorzaak van uw ziekte of ongeval maakt niet uit, behalve bij opzet, grove schuld, alcohol en drugs.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Misschien is het mogelijk om (tijdelijk) terug te vallen op het inkomen van een partner. Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld. Als u bijvoorbeeld €1.500 per maand kwijt bent aan vaste lasten, heeft u €180.000 spaargeld nodig om een periode van 10 jaar te overbruggen tot aan uw AOW.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:
 • Uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is.
 • U hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen.
 • U hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen.
 • U bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.
De overheid en de sociale partners spreken wel over het invoeren van een verplichte AOV. Het zal enige jaren duren voor een dergelijke verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal niet meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Onze adviseurs helpen u daar graag bij. 

Hoe kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen en afsluiten?

Al onze verzekeringen sluit u af via een adviseur. U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Indexering
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd bedrag jaarlijks moet groeien. Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
U bepaalt zelf hoe wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw specifieke beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.
Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. 

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%. 

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Stel: u verdient €40.000 of minder per jaar. Dan krijgt u (per 1-1-2020) 37,35% van de premie terug van de belasting. Zit u in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u bijna de helft van de premie terug: 49,50%. Netto is de premie dus minder hoog dan u denkt. De uitkering die u ontvangt van uw verzekeraar is wel belast. Deze “loonbelasting” houden wij voor u in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. 

Premiekorting
Tot slot is het ook goed om te weten dat we de eerste 3 jaar korting geven op de premie: het 1e jaar 35%, het 2e jaar 20% en het 3e jaar 10%. Dat scheelt dus ook weer.
Wij helpen u graag

Voor ondernemers

Uw bedrijf is uniek. En dus wilt u een advies op maat. Wij werken dan ook alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind de adviseur die bij u past. 

Voor adviseurs

Weten hoe u een offerte maakt? Meer informatie over het proces bij afsluiten of oversluiten? U vindt hier alle voor u belangrijke informatie.