Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV)

Inkomen en hulp als u niet meer kunt werken

Daarom kiest u voor onze AOV

 • Makkelijk af te stemmen op uw situatie en budget en met ruime dekking
 • Uitgebreid dienstenpakket om uw gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren
 • Toegang tot specialistische ondersteuning voor zakelijke of privé-vragen

Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in het kort 

Als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld zzp'er, bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Maar wat als u door ziekte niet meer kunt werken? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt dan voor een financieel vangnet. De Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Avéro Achmea bieden inkomenszekerheid. Daarnaast profiteert u van hulp van onafhankelijke dienstverleners bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid of bij uw herstel. Zo kunt u snel weer verder met ondernemen.

Bij onze AOV bieden wij ook een Bedrijfslastenverzekering aan

Met deze aanvullende dekking verzekert uw relatie de financiële gevolgen van doorlopende vaste lasten en/of kosten om een vervanger in te huren bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste kenmerken van de Bedrijfslastenverzekering

 • Dekking tot maximaal €50.000 voor vaste lasten en/of waarnemingskosten.
 • Vaste lasten: de kosten voor het uitvoeren van zijn of haar bedrijf of beroep. Deze kosten heeft uw relatie ook bij arbeidsongeschiktheid, omdat hij of zij ze niet kan stopzetten.
 • Waarnemingskosten: de kosten om een vervanger in te huren als uw relatie arbeidsongeschikt is.
 • Tijdelijke uitkering na de eigenrisicoperiode voor iedere dag arbeidsongeschiktheid.
 • De totale uitkering per dag is maximaal: verzekerd bedrag/365 x uitkeringspercentage.
 • Deze dekking is een schadeverzekering. Wij vergoeden nooit meer dan de werkelijke kosten en nooit meer dan het verzekerd bedrag.

Er wordt gesproken over een verplichte AOV

Alle zelfstandigen (ondernemers, zzp'ers, beroepsbeoefenaars, directeuren, grootaandeelhouders of meewerkende echtgenoten) zijn straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. We geven u graag een update.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen aan de nieuwe situatie. Vraag uw adviseur om advies dat bij uw persoonlijke situatie past. Hij of zij helpt u graag.

Onze AOV en uitgebreide dienstverlening

U stemt de dekking af op uw wensen

U bepaalt zelf:

 • de eigenrisicoperiode
 • automatische stijging (indexering)
 • de eindleeftijd
 • de manier waarop arbeidsongeschiktheid beoordeeld wordt
 • arbeidsongeschiktheid-volgend of 7-klassensysteem
Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Bekijk wat u verzekert met onze producten

AOV Continu

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €250.000
90% maar maximaal €300.000
Verhogingsrecht
standaard 15% per jaar tot 64 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 15% per jaar
standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2%, 3% of prijsindex
geen, 2% of 3%
Verlof
zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55 t/m 68 jaar
55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
niet van toepassing
Acceptatie
digitale gezondheidsverklaring
bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

AOV Continu

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €250.000
Verhogingsrecht
standaard 15% per jaar tot 64 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 15% per jaar
Eigen risicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2%, 3% of prijsindex
Verlof
zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
Acceptatie
digitale gezondheidsverklaring

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €300.000
Verhogingsrecht
standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigen risicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2% of 3%
Verlof
niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7- klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
niet van toepassing
Acceptatie
bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondheidsvraag

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de AOV voorwaarden of neem contact op met uw adviseur.

Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over onze AOV

Leden van een belangenvereniging krijgen korting

Avéro Achmea heeft met uiteenlopende belangenverenigingen afspraken gemaakt. Bent u lid van 1 van de onderstaande verenigingen? Dan profiteert u van deze korting.

AOV-mantels en -kortingsafspraken  Sector  Hoogte korting
BNA architecten 10%
Boostz mkb en zzp'ers 7,5%

CIOR

rijschoolhouders

7,5%

KNGF

fysiotherapeuten

10%

NCA

chiropractoren

5%

ZZP Nederland zzp'ers 7,5%

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.
 

Veelgestelde vragen over de AOV

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer of beperkt kunt werken door ziekte of een ongeval. U kunt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een vast inkomen als u niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Sportongevallen zijn bijvoorbeeld ook meeverzekerd. De oorzaak van uw ziekte of ongeval maakt niet uit, behalve bij opzet, grove schuld, alcohol en/of drugs.

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

 • U legt zelf extra geld opzij
  Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld om bijvoorbeeld een periode van 10 jaar te overbruggen.
 • U regelt niets
  Heeft u helemaal geen inkomen (van uzelf of van uw partner) of eigen vermogen om op terug te vallen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden.
 • U sluit zich aan bij een broodfonds
  Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. Samen met andere zelfstandigen bouwt u een buffer op. Wordt een lid ziek, dan keert het broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar. U kunt het broodfonds combineren met een AOV.
 • U verzekert zich met een AOV
  Met een AOV ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Daarnaast kunnen starters zich ook verzekeren via een vrijwillige verzekering bij UWV of via een vangnetverzekering voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:
 • uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is.
 • u hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen.
 • u hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen.
 • u bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.
De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. Het zal enige jaren duren voor een dergelijke verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal nooit meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Uw adviseur helpt u daar graag bij. 

Hoe kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering samenstellen en afsluiten?

Al onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijke adviseur. U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Automatische stijging (indexering)
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd bedrag jaarlijks moet stijgen. Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
U bepaalt zelf op basis waarvan wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:
 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.
Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. U kunt maximaal 90% van uw inkomen verzekeren.

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%. 

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Stel: u verdient €40.000 of minder per jaar. Dan krijgt u (per 1-1-2021) 37,10% van de premie terug van de belasting. Zit u in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u bijna de helft van de premie terug: 49,50%. Netto is de premie dus minder hoog dan u denkt. De uitkering die u ontvangt van uw verzekeraar is wel belast. Deze “loonbelasting” houden wij voor u in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. 

Aanvangskorting en klimmende korting
Tot slot is het ook goed om te weten dat we korting geven. U kunt in dit geval kiezen uit 2 varianten:
 • Aanvangskorting:
  het 1e jaar 35%, het 2e jaar 20% en het 3e jaar 10%. 
 • Klimmende korting:
  hoe langer u bij ons verzekerd bent, hoe hoger uw korting: 
  1e jaar 0%
  2e jaar 2%
  3e jaar 4%
  4e jaar 6%
  5e jaar 8%
  vanaf 6e jaar  10%

Betaal ik minder premie als ik een uitkering krijg?

Het 1e jaar niet. Als u langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent en een uitkering krijgt, betaalt u minder premie. Bent u op dat moment bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog 40% premie. Bent u helemaal arbeidsongeschikt? Dan betaalt u geen premie meer.

Waarom moet u bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering een gezondheidsverklaring invullen?

Wanneer u via uw adviseur een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Avéro Achmea aanvraagt, dan beoordelen wij uw gezondheid. Dit doen we met een vragenlijst: de gezondheidsverklaring. Op basis van deze vragenlijst beoordeelt onze medische dienst hoe groot de kans op arbeidsongeschiktheid is. Wilt u meer weten over het invullen van de gezondheidsverklaring? Bekijk dan de video Gezondheidsverklaring Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.