man koptelefoon

Update: de verplichte AOV

Ondernemen

De verplichte AOV: hoe staat het ermee?

20 feb 2024 2 minuten

Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) zijn straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Deze zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. We geven u graag een update.

De verplichte AOV gaat gelden voor alle IB-ondernemers
Binnen enkele weken verwachten we publicatie van de internetconsultatie voor de verplichte AOV. Zodra dit bekend is, zullen wij u informeren. Directeur/grootaandeelhouders (dga’s) en resultaatgenieters vallen (voorlopig) niet onder de regeling.


Internetconsultatie in het eerste kwartaal 2024
Het Pensioenakkoord (2008) en het adviesrapport van de Stichting van de Arbeid (2020) zijn de basis voor de verplichte AOV voor zelfstandigen. De intentie van het Ministerie van SZW is dat het wetsvoorstel per 1 januari 2025 wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Om dit tijdspad te kunnen realiseren, volgt er in het eerste kwartaal 2024 een internetconsultatie van de conceptwetgeving, inclusief een Memorie van Toelichting. Omdat UWV en de Belastingdienst tijd nodig hebben voor de uitvoering van de verplichte AOV, gaat de wetgeving niet eerder in dan 2027.


De verplichte AOV in grote lijnen:

  • Een uitkering van maximaal het wettelijk minimumloon.
  • We verwachten een premiepercentage van circa 8% te rekenen over 142,86% van het wettelijk minimumloon. Dit percentage wordt jaarlijks door het Ministerie van SZW vastgesteld.
  • De premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die de ondernemer nog zou kunnen uitvoeren. Met beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • Een vaste wachttijd (eigenrisicoperiode) van 52 weken waarin de ondernemer nog geen uitkering krijgt. 
  • Er komt een overgangsregeling voor ondernemers met een bestaande AOV. Om deze AOV te kunnen behouden, zullen er eisen worden gesteld. Zeker is wel dat de eindleeftijd een belangrijk criterium zal zijn.

Zorg tot die tijd dat uw relaties een financieel vangnet hebben
Is uw relatie ziek of heeft uw relatie een ongeval gehad waardoor hij of zij niet meer kan werken? Dan heeft uw relatie vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het daarom belangrijk om op tijd na te denken over het opvangen van de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Zodat uw relatie zich helemaal kan focussen op zijn of haar herstel. 

De AOV die uw relatie nu afsluit, mag hij of zij aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan. 

Contact met een deskundige
Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.

Ook interessant voor u