Update: de verplichte AOV

Ondernemen

De verplichte AOV: hoe staat het ermee?

27 jul 2021

2 minuten

In maart 2020 bracht de Stichting van de Arbeid voor het eerst haar advies uit over de verplichte AOV. Een jaar later – maart 2021 – stuurde demissionair minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer. Daarin gaf de minister aan dat het voorstel van de Stichting van de Arbeid uit 2020 moeilijk uitvoerbaar is.

Het advies van de Stichting van de Arbeid zag er als volgt uit

  • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
  • De premie is maximaal €220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
  • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die de zzp’er nog zou kunnen uitvoeren. Met beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • De eigen risicoperiode is standaard 52 weken, maar die mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
  • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.

Ook andere organisaties en belangrijke organen lieten van zich horen

  • Zo verscheen er begin juni 2021 het ‘alternatieve sociale akkoord’ tussen ONL voor Ondernemers, vakbond AVV (Alternatief voor Vakbond) en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Hierin staat dat ook de zzp-organisaties benadrukken dat een basisvoorziening bij ziekte en arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is. 
  • Ook de SER (Sociaal-Economische Raad), een belangrijk adviesorgaan van de regering, liet recentelijk van zich horen. In een rapport over de arbeidsmarkt en de samenleving blijft de SER inzetten op een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In lijn met het eerdere advies van de Stichting van de Arbeid uit 2020. 

Het is aan het nieuwe kabinet om invulling te geven aan de verplichte AOV
Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de kabinetsformatie is de verwachting dat in het Regeerakkoord verdere invulling wordt gegeven aan de verplichte AOV.

Zorg tot die tijd dat uw relaties een financieel vangnet hebben
Is uw relatie ziek of heeft uw relatie een ongeval gehad waardoor hij of zij niet meer kan werken? Dan heeft uw relatie vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het daarom belangrijk om op tijd na te denken over het opvangen van de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Zodat uw relatie zich helemaal kan focussen op zijn of haar herstel.

Bekijk de antwoorden op uw vragen over de verplichte AOV
Heeft u een vraag over de verplichte AOV? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden over het advies van de Stichting van de Arbeid over de verplichte AOV. 

Contact met een deskundige
Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl