Arbeidsongeschiktheid

Waarborg de bedrijfscontinuïteit van uw relatie

Arbeidsongeschiktheid

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Maar wat gebeurt er als de ondernemer ziek wordt en deels, of misschien wel voor langere tijd, uitvalt? Dan kan het bedrijf stil komen te liggen en het inkomen wegvallen. Bij ondernemers die samen met anderen een bedrijf hebben, heeft de ziekte bovendien niet alleen invloed op hun eigen situatie, maar ook op die van zakelijke partners. Om welke ondernemer het ook gaat, ziekte brengt belangrijke vraagstukken met zich mee. Zoals hoe gaat het verder met het bedrijf? Zijn alle risico's gedekt, zowel zakelijk als privé? Als adviseur kunt u uw relatie hierbij helpen. Door oplossingen aan te dragen en waar het kan risico’s te beperken.

dokter patient
Arbeidsongeschiktheid

Nieuwe AOV voorwaarden vanaf 1 juli 2024

13 May 2024
Wij zijn elke dag bezig om onze producten en diensten te verbeteren. Voor u en uw relaties. Daarom vernieuwen wij vanaf 1 juli de voorwaarden van onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit doen...
man bij dokter
Arbeidsongeschiktheid

Leden van een belangenvereniging krijgen premiekorting op hun AOV

28 Feb 2024
Wij hebben met verschillende belangenverenigingen afspraken gemaakt over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij ons. Is uw relatie lid van 1 van die verenigingen? Dan...
man vrouw bar
Arbeidsongeschiktheid

Onze Collectieve Arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) in vogelvlucht

28 Feb 2024
De Collectieve AOV regelt de continuïteit van organisaties door het voorkomen van uitval van ondernemers. Wordt uw relatie toch ziek? Dan is hij of zij verzekerd van een inkomen en helpen we de...
adviseur aov
Ondernemen

De verplichte AOV: hoe staat het ermee?

20 Feb 2024
Alle zelfstandigen met of zonder personeel en meewerkende partners (IB-ondernemers: ondernemers voor de inkomstenbelasting) zijn straks wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen...
AMweb paneldiscussie
Arbeidsongeschiktheid

“De arbeidsmarkt zit op slot”

15 Feb 2024
Het sociale zekerheidsstelsel barst aan alle kanten uit zijn voegen. Langdurige arbeidsongeschiktheid neemt jaar na jaar toe en door vergrijzing staan er nog maar 2,7 werkenden tegenover één...
AMweb paneldiscussie
Arbeidsongeschiktheid

Verplichte AOV – Valkuilen en kansen

15 Feb 2024
In 2015 waren weinig mensen vóór een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu, 9 jaar later, moet de regering haast maken met de invoering ervan. ‘Als Den Haag niet opschiet, dan gaat dat de...

Bekijk ook de volgende thema's