Preventie agrarisch

Preventietips voor agrarisch ondernemers

Deze verminderen bedrijfsrisico’s en voorkomen stilstand 

Preventiemaatregelen voor agrarisch ondernemers

Om bedrijfsrisico’s te verminderen en stilstand te voorkomen

Agrarisch ondernemers willen graag dat hun werkzaamheden altijd door kunnen gaan. Het is dan ook van belang om bedrijfsrisico’s goed in beeld te brengen en passend te verzekeren. Dit kan via de ToplandPolis. Maar omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, is het verstandig de risico’s te beperken door het nemen van de juiste preventiemaatregelen. Hieronder vindt u per aandachtsgebied passende preventietips.
De glastuinbouw kent specifieke bedrijfsrisico’s. Een heldere inventarisatie brengt deze in beeld. Vervolgens is het zaak ze te beperken. Deze preventietips helpen daarbij. 
Voor ondernemers in landbouw en veehouderij is het belangrijk inzicht te hebben in de bedrijfskansen en -risico’s. Vervolgens is het zaak de aanwezige risico’s te beperken. We geven graag praktische preventietips.