Regelapparatuur intensieve veehouderij

Houd technische installaties werkend

Ondernemers in de intensieve veehouderij hebben er groot belang bij dat hun technische installaties blijven werken. Storing of uitval heeft direct gevolgen voor dieren, productie en bedrijfscontinuïteit.

Techniek is kwetsbaar en door schaalvergroting en intensief gebruik is het effect van storing of uitval van apparatuur steeds groter. De omstandigheden zijn te controleren. Dat kan al vanaf de ontwerp- en aanlegfase van de installaties. Na de aanleg, is het belangrijk dat alle apparatuur in optimale conditie blijft. Onderhoud en regelmatig testen zijn hiervoor de sleutelwoorden. Als bij storingen snel wordt gewaarschuwd én direct ingegrepen, handmatig of met noodstroom, wordt er alles aan gedaan om het welzijn van dieren en productie veilig te stellen.

Adviezen

Verklein de kans de kans op storing of uitval van apparatuur

Zorg voor optimale aanleg en onderhoud van regelapparatuur

De belangrijkste oorzaken van uitval zijn: slijtage, een storing in de elektriciteitstoevoer en ouderdom. Dus:

 • Zorg voor een goede overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening.
 • Zorg voor een overbruggingsschakelaar op de klimaat- of frequentieregelaar. De ventilator kan dan handmatig draaien.
 • Laat een opleveringsinspectie volgens de eisen in de NEN 1010 uitvoeren bij aanleg of uitbreiding van de elektrische installatie.
 • Laat de totale elektrische installatie elke 5 jaar keuren volgens de eisen in de NTA8220 of de NEN 3140.
 • Knaagdieren in de buurt? Zij kunnen kabels flink beschadigen. Ongediertebestrijding is dan erg belangrijk.

Vergroot de betrouwbaarheid van het alarm en maak snel handelen mogelijk

Test de alarminstallatie wekelijks.

 • Vervang de accu van de alarmkiezer om de 2 jaar.
 • Gebruik verbreekcontacten op de alarmingangen; kabelbreuk of een slecht alarmcontact wordt dan direct opgemerkt.
 • Installeer een alarm met een bewaakte verbinding zodat er direct een waarschuwing volgt als de alarmering niet functioneert.
 • Zorg dat het alarm goed ontvangen wordt: doormelding naar een semafoon geeft meer zekerheid dan doormelding naar een mobiele telefoon.
 • Zorg dat er altijd iemand een alarm kan opvolgen.
 • Stel de telefoonkiezer in op ‘reset door terugbellen’.
 • Stel zo kort mogelijke vertragingstijden in in de alarmmelder en telefoonkiezer.
 • Sluit een onderhoudscontract af voor de regel- en alarmeringsapparatuur.
 • Bel de alarmmelder na onweer.

Zorg voor de betrouwbare doormelding van alarm

Alarmering via de traditionele telefoonlijn stopt. Analoge alarmmelders moeten vervangen worden door digitale IP-melders. Internet is niet betrouwbaar voor alarmering. Zeker in buitengebieden is internet vaak traag en niet altijd beschikbaar. Een alarmmelding via de satelliet – speciaal voor agrariërs – is wel een goed alternatief. Dit AgroAlarm® maakt gebruikt van een bewaakte satellietverbinding met back-up en automatische meldcentrale. Een alarmsysteem met maximale zekerheid voor de agrarische sector! Meer informatie vindt u op www.agroalarm.nl.

Denk aan een verstikkingsschadeverzekering

De verstikkingsschadeverzekering verzekert schade aan varkens of pluimvee die ontstaat door uitval of storing van de klimaatregelings-, voeder-, drink- of verlichtingsapparatuur. Met deze verzekering worden de financiële gevolgen van uitval of storing van apparatuur beperkt.

Waar op letten 
Voor de verzekering van dieren tegen de gevolgen van verstikking is een goede alarmering verplicht. Dit systeem moet in werking treden zodra de regelapparatuur uitvalt, onjuist functioneert en/of het detectiesysteem wordt onderbroken.

De eisen aan het alarmsysteem

Een schadevergoeding volgt alleen als het alarm goed ontvangen wordt en men hierop snel en passend reageert. Een passende reactie is het nemen van maatregelen die de gevolgen van uitval van apparatuur beperken.


Kies voor een automatisch inkomend noodstroomaggregaat

Bij een stroomonderbreking kan een noodstroomaggregaat de stroomuitval opvangen. Het is het beste te kiezen voor automatisch inkomend noodstroomaggregaat. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren aan het handmatig inschakelen van een aggregaat. 

Tips voor aanschaf en installatie:

 • Kies voor een noodstroomaggregaat dat in werking treedt via de alarmering en genoeg vermogen heeft om de maximale bedrijfslast over te nemen.
 • Let erop dat het vermogen van de accu’s voldoende is om het noodstroomaggregaat te starten.
 • Zorg voor voldoende luchttoevoer voor koeling en verbranding. Voldoende betekent dat het noodstroomaggregaat onder warm-weer- omstandigheden continu vollast kan draaien.
 • Zorg dat er voldoende ruimte vrij is naar buiten voor de doorvoer van de uitlaat van het noodstroomaggregaat. Of er is een speciale doorvoer die geschikt is voor hoge temperaturen.

Tips voor gebruik en onderhoud:

 • Vul de tank met winterdiesel zodat de kans op stolling en vervuiling kleiner is. 
 • Houd voldoende winterdiesel op voorraad om het noodstroomaggregaat 24 uur te kunnen laten draaien.
 • Laat het noodstroomaggregaat minimaal één keer per maand een uur lang onbelast draaien en één keer per 2 maanden belast. 
 • Laat de alarminstallatie jaarlijks onderhouden door een installateur.
 • Controleer voor het verlaten van het bedrijf of de telefoonkiezer/alarmmelder goed is ingeschakeld.

Voorkom vervuiling van het noodstroomaggregaat door diesel

De komende jaren wordt steeds meer biodiesel gemengd met normale diesel. Door biodiesel kan roest en bacteriegroei ontstaan in de brandstoftank. Dit kan leiden tot opstartproblemen of stilstand. Wij geven tips om dit te voorkomen. 

Tips voor opstelling en uitvoering 

 • Zet het aggregaat binnen en zorg voor een constante temperatuur, bijvoorbeeld door isolatie.
 • Besteed aandacht aan de filters:
  - vergroot de capaciteit van het brandstoffilter
  - plaats een vochtafscheider, een filter met kijkglas en een duplexfilter
  - plaats een droger op de tankontluchter

Tips voor onderhoud

 • Voeg aan de brandstoftank een biocide toe om de bacteriën te doden
 • Vul de tank volledig af en gebruik winterdiesel zodat de kans op stolling en vervuiling kleiner is
 • Wordt de tank bijgevuld bij met een jerrycan? Zorg dat de jerrycan schoon is, zorg dat de vulopening van de brandstoftank goed afsluit en het afsluitrubber in goede staat is
 • Controleer de tank maandelijks op vocht met een peilstok met watervindpasta
 • Laat het aggregaat jaarlijks onderhouden

Ontstaan er toch problemen door bacteriegroei? 
Een gespecialiseerd bedrijf kan het brandstofsysteem goed schoonmaken. 


Heeft u als ondernemer vragen over dit onderwerp? 

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.

Bekijk ook de preventiemaatregelen voor:

ZonnepanelenHooibroeicontrole