SCIOS-inspecties

Inspectie elektrische installaties en apparaten: SCIOS Scope 8, 10 en 12

Elektrakeuring

Inspectie elektrische installaties en apparaten: SCIOS Scope 8, 10 en 12

Ruim 20 % van de branden bij bedrijven ontstaat door een onveilige elektrische installatie (Stichting Salvage Jaaroverzicht, 2022). Laat daarom uw installatie regelmatig keuren. Zo voorkomt u bijvoorbeeld letselongevallen of stagnatie van productie als gevolg van een brand.

Voorkomen is beter dan genezen

Een periodieke keuring van uw elektrische installaties, elektrische apparaten en zonnestroominstallaties is vaak verplicht vanuit uw bedrijfsverzekering. Gebreken als kortsluiting, te hoge weerstand, beschadigde kabels en losse verbindingen veroorzaken namelijk brandgevaarlijke situaties. Met mogelijk ernstige gevolgen. Het is natuurlijk belangrijk dat uw medewerkers hun werkzaamheden met elektrische installaties veilig kunnen uitvoeren. Daarom is voorkomen beter dan genezen. 

Laat uw inspectie uitvoeren door een extern bureau

Verzekeraars vragen om een SCIOS-inspectie door een gecertificeerd bedrijf. Uw eigen erkende installateur kan daarna de noodzakelijke reparaties en vervangingen uitvoeren.

Wie mag een SCIOS Scope-inspectie uitvoeren?

Zowel het bedrijf als de inspecteur moet SCIOS gecertificeerd zijn om de desbetreffende scope inspectie uit te mogen voeren. Voor verzekeringsmaatschappijen zijn inspecties vaak alleen geldig als deze door een gecertificeerd bedrijf/inspecteur zijn uitgevoerd. 

Bent u van plan een nieuwe elektrische installatie aan te leggen?

Een nieuwe elektrische installatie moet voldoen aan de NEN1010-norm. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1.000 Volt. Bedrijven die elektrische installatie aanleggen volgens de NEN1010, mogen in principe ook een opleveringsinspectie uitvoeren. Om de kwaliteit van de inspectie te waarborgen, adviseren wij om de inspectie te laten doen door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

SCIOS-inspecties