SCIOS Scope 12-inspectie

Inspectie van zonnestroominstallaties - AGRO

Wat is een SCIOS Scope 12-inspectie?

Technische inspectie van uw zonnestroominstallaties

De SCIOS Scope 12-inspectie is een elektrische inspectie aan uw hele zonnestroominstallatie. De methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart. De inspecteur kijkt dan naar brandrisico's en de elektrische veiligheid. Er kan brand ontstaan in de meterkast, de bekabeling of in de panelen zelf. Door iedere 5 jaar een SCIOS Scope 12-inspectie uit te laten voeren maakt u de kans op brand kleiner. Mocht het toch misgaan, dan bent u in ieder geval verzekerd.

Heeft u meer dan 50 zonnepanelen op uw dak?

Dan is het vanuit uw verzekering bij Avéro Achmea verplicht om een SCIOS Scope 12-inspectie uit te laten voeren op uw zonnestroominstallatie. Deze inspectie moet uitgevoerd worden door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

Na de inspectie ontvangt u een rapport

 • Laat binnen 3 maanden na de aanleg van de zonnestroominstallatie een SCIOS Scope 12-inspectie uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf
 • Laat binnen 3 maanden na de inspectie de geconstateerde gebreken, afwijkingen en defecten door een erkende installateur herstellen
 • Het inspectiebedrijf controleert (schriftelijk of op locatie) vervolgens of de gebreken en afwijkingen correct zijn hersteld
 • Deze controle moet plaats vinden binnen 12 maanden nadat de inspectie heeft plaatsgevonden. Bij goedkeuring geeft de inspecteur een SCIOS-verklaring af​
 • U herhaalt de SCIOS Scope 12-inspectie minimaal elke 5 jaar gerekend vanaf de datum van de vorige inspectie
 • Bent u van plan binnenkort een zonnestroominstallatie aan te schaffen? 

  • Check vooraf of uw dak het gewicht van de zonnestroominstallatie kan dragen
  • Leg de zonnestroominstallatie aan volgens de NEN 1010-norm
  • Laat binnen 3 maanden na het voltooien van de aanleg van de zonnestroominstallatie een SCIOS Scope 12-inspectie uitvoeren
  • Volg vervolgens bovenstaande stappen


  Wilt u voldoen aan de Arbowet, voldoen aan de eisen van uw verzekeraar of simpelweg het risico op brand verminderen? Laat dan een SCIOS Scope de SCIOS Scope 12-inspectie uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf

  Veelgestelde vragen

  Waarom een SCIOS Scope 12-inspectie?

  Heeft u zonnepanelen op uw dak? Dan is het belangrijk om door een SCIOS gecertificeerd bedrijf te laten keuren of ze goed gelegd en aangesloten zijn. Want zelfs goed aangelegde zonnestroominstallaties kennen een verhoogde kans op brand. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 branden bij bedrijven een elektrische oorzaak heeft (Stichting Salvage Jaaroverzicht, 2022).  Zo’n brand heeft vaak langdurige gevolgen omdat uw bedrijf dan voor kortere of langere tijd stilligt. Met een betrouwbare elektrische zonnestroominstallatie maakt u de kans op enorme schade kleiner.​

  Wat keurt een inspecteur bij de SCIOS Scope 12-inspectie?

  Tijdens een SCIOS Scope 12-inspectie controleert de inspecteur de zonnepanelen op het dak, de omvormer(s) en de bijbehorende elektrische voorzieningen. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het kWh-meter met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt naar de brandrisico's en de elektrische veiligheid. Ook wordt gecontroleerd of de documenten van het constructiebureau aanwezig zijn met een conclusie of de dakconstructie het gewicht van de zonnestroominstallatie kan dragen. Daarbij worden o.a. de normen NEN 1010 en NEN-EN-IEC 62446-1 gehanteerd.

  Bent u verzekerd bij Avéro Achmea? Dan is er een clausule over opgenomen in de polis.

  Heeft u een zonnestroominstallatie? Dan is schade als gevolg van de verzekerde gevaren alleen verzekerd als is voldaan aan de voorwaarden, zoals omschreven onder 'Inspectie zonnestroominstallatie'. Kunt u bij schade niet aantonen dat aan alle voorwaarden, zoals omschreven onder 'Inspectie elektra' en 'Inspectie zonnestroominstallatie' is voldaan? Dan is de schade niet verzekerd. Dit is alleen anders als u bewijst dat het niet voldoen aan deze voorwaarden niet de oorzaak of medeoorzaak kan zijn geweest van de schade en de schade hierdoor niet is vergroot.

  Is uw zonnestroominstallatie aangelegd vóór 31 december 2023?

  Laat de SCIOS Scope 12 inspectie gelijktijdig uitvoeren met de eerstvolgende (verplichte) SCIOS Scope 10 inspectie die plaatsvindt na 31 maart 2025.

  Is de SCIOS Scope 12 verplicht?

  De SCIOS Scope 12 is niet verplicht vanuit de wet. Er kan een wel clausule opgenomen zijn in uw verzekeringsbewijs / polis dat u deze inspectie moet doen om verzekerd te zijn. En vanuit de Arbowet wordt op het gebied van elektra verwezen naar de NEN 3140: een ondernemer is verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, dus ook voor een veilige elektrische installatie.

  Wie mag een SCIOS Scope 12 inspectie uitvoeren?

  Enkel inspecteurs die officieel SCIOS-gecertificeerd zijn en werkzaam zijn bij een SCIOS gecertificeerd bedrijf, mogen Scope 12-inspecties uitvoeren. De inspecteurs kunnen een geldig certificaat aan u overleggen. Certificaten worden vaak openbaar op de website geplaatst. Als uw inspecties uitgevoerd zijn door niet-erkende inspecteurs dan is deze inspectie niet geldig. Zorg dus dat uw inspecteur gecertificeerd is. Bij verzekeringsmaatschappijen is dit een voorwaarde voor dekking.

  Voorbeelden van geconstateerde fouten bij SCIOS Scope 12-inspecties

  • Connectoren zijn niet goed aangesloten
  • Er zijn twee verschillende fabricaten DC-Connectoren op elkaar toegepast, er zijn geen conformiteitsverklaringen van fabrikanten aangeleverd
  • Constructie is niet vereffend (geaard)
  • Zonnepanelen zijn niet goed bevestigd
  • Bekabeling ligt los