SCIOS Scope 8-inspectie van elektrische installaties

SCIOS Scope 8-inspectie van elektrische installaties

In bijna elk bedrijf zijn elektrische installaties aanwezig. Het is belangrijk om elektrische installaties, zoals meterkasten en stopcontacten of wandcontactdozen, te controleren. Een SCIOS Scope 8-inspectie richt zich op de veiligheid bij het werken in elektrische installaties. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De SCIOS Scope 8-inspectie ondersteunt hierin.

Wat is een SCIOS Scope 8-inspectie?

De inspectie richt zich op een veilige werkplek, elektrotechnisch gezien. Een defect in uw elektrische installaties brengt risico's met zich mee, zoals letsel bij medewerkers. De SCIOS Scope 8-inspectie brengt deze risico's in kaart en zorgt ervoor dat uw bedrijf aan wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Zo beschermt u uw medewerkers tegen mogelijk letsel. En komt uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar.

U ontvangt een rapport met alle bevindingen

Na afloop van de SCIOS Scope 8-inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen. Hierin staat duidelijk beschreven wat de algehele staat is van de elektrische installatie en eventuele gebreken. Ook bevat dit rapport eventuele aanbevelingen voor verbetering van de installaties. Geconstateerde gebreken moeten binnen 3 maanden hersteld worden.

Wilt u voldoen aan de Arbowet, voldoen aan de eisen van uw verzekeraar of simpelweg het risico op brand verminderen? Laat dan een SCIOS Scope 8-inspectien uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf.

Veel gestelde vragen:

Wat kost een SCIOS Scope 8-inspectie?

Bel voor een prijsindicatie van de SCIOS Scope 8-inspectie met Parkstad Inspecties of een partij naar eigen keuze. Zie SCIOS-register. Wij ontvangen geen commissie.

Wat is het verschil tussen een SCIOS-Scope 8-inspectie en een SCIOS Scope 10-inspectie?

De SCIOS Scope 8-inspectie is vooral gericht op de Arbowetgeving en aanrakingsgevaar. De SCIOS Scope 10-inspectie is gericht op het brandgevaar van de elektrische installatie. Het is voor u als werkgever mogelijk om deze inspecties te combineren.

Waarom een SCIOS Scope 8-inspectie?

De Arbeidsomstandighedenwet vereist dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Hoofdstuk 3 van het Arbobesluit gaat over het inrichten van arbeidsplaatsen, waaronder het veilig werken met elektrische installatie. Het werken met elektrische installaties brengt risico's met zich mee, die werkgevers moeten minimaliseren. De Arbeidsomstandighedenwet vereist regelmatige controle van arbeidsplaatsen. Door een inspectie van elektrische installaties uit te voeren volgens de SCIOS Scope 8-norm, geeft u als werkgever invulling aan uw wettelijke zorgplicht.

Wat keurt de inspecteur tijdens een SCIOS Scope 8-inspectie?

Een SCIOS Scope 8-inspectie bestaat uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Met een risico-inventarisatie bepaalt de inspecteur hoe vaak  een periodieke inspectie nodig is.

Is een SCIOS Scope 8-inspectie verplicht?

Volgens de arbeidsomstandighedenwet moet de werkplek veilig zijn, ook wat betreft elektrische installaties. Een methode om dat te doen is de SCIOS Scope 8-inspectie. Een SCIOS Scope 8-inspectie kan verplicht worden gesteld door uw verzekeraar.

Wie mag een SCIOS Scope-inspectie uitvoeren?

Zowel inspecteurs als het bedrijf waarvoor ze werken moet SCIOS-gecertificeerd zijn. Deze inspecteurs kunnen u een geldig certificaat tonen, dat vaak openbaar beschikbaar is op hun website.

Wat zijn voorbeelden van geconstateerde fouten bij SCIOS Scope 8-inspecties?

  • Stekkerdozen die zijn aangesloten op andere stekkerdozen
  • Aarding is niet in orde
  • Ontbrekende afschermingen (aanraakgevaar)
  • Schakelmateriaal gemonteerd op een brandbare ondergrond zonder montageplaat
  • Geen hoofdschakelaar aanwezig in de verdeler