SCIOS Scope 9-Inspectie van elektrische apparaten

SCIOS Scope 9-Inspectie van elektrische apparaten

Werkt u binnen uw organisatie met elektrisch gereedschap? Dan staat veilig werken met deze apparaten hoog op uw lijst. Een defect kan namelijk lichamelijk letsel of brand veroorzaken. De SCIOS Scope 9-inspectie controleert uw elektrische apparaten op veilig gebruik. Dit maakt deel uit van de NEN 3140-norm.

Wat is een SCIOS Scope 9-inspectie?

Een SCIOS Scope 9-inspectie van uw elektrische appraten geeft een overzicht van risico’s binnen uw bedrijf. Voor zowel vast opgesteld gereedschap als handgereedschap. In een risico-inventarisatie wordt direct bepaald hoe vaak een periodieke inspectie nodig is. Veilig gereedschap is een Arboverplichting.

U ontvangt een rapport met alle bevindingen

Na de inspectie volgens de NEN 3140 en de kwaliteitsnorm SCIOS Scope 9 ontvangt u een rapport met opmerkingen, eventuele mankementen of afwijkende meetwaarden. Hierin staat duidelijk beschreven wat de algehele staat is van de elektrische arbeidsmiddelen. De inspecteur voorziet afgekeurde elektrische arbeidsmiddelen van een afkeursticker. Deze mogen niet meer gebruikt worden wegens een gevaarlijke situatie (aanraking of brandgevaar).

 

 

Wilt u voldoen aan de Arbowet, voldoen aan de eisen van uw verzekeraar of simpelweg het risico op brand verminderen? Laat dan een SCIOS Scope 9-inspectien uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf

Veel gestelde vragen:

Wat kost een SCIOS scope 9-inspectie?

Bel voor een prijsindicatie van de SCIOS scope 9-inspectie met Parkstad of een partij naar eigen keuze. Zie SCIOS-register. Wij ontvangen geen commissie.

Is de SCIOS Scope 9 verplicht?

De SCIOS Scope 9 is niet verplicht, maar een ondernemer is wel verplicht om goed werkgeverschap te laten zien. In de Arbowet wordt op het gebied van elektra verwezen naar de NEN 3140.

Wie mag een SCIOS Scope inspectie uitvoeren?

Enkel inspecteurs die officieel SCIOS-gecertificeerd zijn, mogen Scope 9-inspecties uitvoeren. De inspecteurs kunnen een geldig certificaat aan u overleggen. Certificaten worden vaak openbaar op de website geplaatst. Als uw inspecties uitgevoerd zijn door niet-erkende inspecteurs dan is deze inspectie niet geldig. Zorg dus dat uw inspecteur gecertificeerd is. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier ook een groot belang aan. Of stellen dit zelfs als voorwaarde.

Wanneer moet u een SCIOS Scope 9-inspectie laten doen?

Voordat u het elektrische apparaat in gebruik neemt, is het verstandig om het te laten keuren. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel elektrotechnisch juist is geïnstalleerd en of het veilig functioneert in de arbeidssituatie. Vanwege veroudering en slijtage kan uw elektrisch apparaat verslechteren. Laat uw apparaten daarom periodiek keuren op betrouwbaarheid en veiligheid. Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. Meestal volstaat 1 keer per jaar.

Wat keurt een SCIOS Scope 9-inspecteur allemaal?

Bij een SCIOS Scope 9 keuring kijkt de inspecteur naar losse elektrische apparaten, zoals apparaten met een stekker. De inspecteur beoordeelt deze apparaten op arbeidsveiligheid, wat betekent dat hij controleert of ze veilig zijn om te gebruiken en letsel voorkomen.

Tijdens de keuring voert de inspecteur enkele tests uit, zoals:

  • de isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrisch arbeidsmiddel
  • de weerstand van beschermingsleidingen
  • de juiste werking van aardlekbeveiligingen
  • de juiste werking van de nulspanningsbeveiliging
  • de juiste werking van veiligheidsketens

Wat zijn voorbeelden van geconstateerde fouten bij SCIOS Scope 9-inspecties?

  • Kabels zijn beschadigd
  • Meetfout
  • Behuizing is kapot