Verzuimverzekering

Verzuimverzekeringen

Beschermt tegen financiële gevolgen van ziekteverzuim

Verzuimverzekeringen

 • Voorkomt dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt
 • Een op maat samen te stellen Ziekteverzuimverzekering waarmee u aan uw wettelijke verplichting voldoet
 • Flexibel uit te breiden met verschillende verzuimmanagementmodules

Onze Verzuimverzekeringen in het kort

Een zieke medewerker? Dan bent u wettelijk verplicht hem of haar maximaal 2 jaar door te betalen. Een behoorlijke kostenpost. Gelukkig kunt u deze kosten opvangen met een Ziekteverzuimverzekering voor personeel van Avéro Achmea, ook wel Grip op Verzuim genoemd. Heeft u slechts enkele medewerkers of juist tientallen? Er is voor ieder bedrijf een passende verzekeringsvorm. Bovendien kunt u ook de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren. Dit is belangrijk omdat u wettelijk verplicht bent alles te doen om een zieke werknemer te laten herstellen.

U kiest uit 3 Ziekteverzuimverzekeringen 

Vergelijk onze producten

Conventioneel

Stop Loss Calamiteit

Eigen risicoperiode in werkdagen
10, 20, 30, 65, 130 dagen
Eigenbehoudfactor
1.2, 1.4 of 1.5 (keer het 'normale' verzuim)
Dekkingspercentage jaar 1
100% (standaard) of 70% eventueel (cao) optioneel variaties mogelijk voor keuze 95% of 85%
100%
Dekkingspercentage jaar 2
70% (standaard) of 100% eventueel (cao) optioneel ook 85% mogelijk
70%
Werkgeverslasten
0%, 10% of 25%
0%,10% of 25%
Maximaal verzekerbaar loon
€125.000 per medewerker
€125.000 per medewerker
Premie
% van de loonsom
% van de loonsom
Verhaalservice
Re-integratieservice
Arbodienstverlening Verzuimmanager Compleet
Optioneel
Optioneel

Conventioneel

Eigen risicoperiode in werkdagen
10, 20, 30, 65, 130 dagen
Eigenbehoudfactor
Dekkingspercentage jaar 1
100% (standaard) of 70% eventueel (cao) optioneel variaties mogelijk voor keuze 95% of 85%
Dekkingspercentage jaar 2
70% (standaard) of 100% eventueel (cao) optioneel ook 85% mogelijk
Werkgeverslasten
0%, 10% of 25%
Maximaal verzekerbaar loon
€125.000 per medewerker
Premie
% van de loonsom
Verhaalservice
Re-integratieservice
Arbodienstverlening Verzuimmanager Compleet
Optioneel

Stop Loss Calamiteit

Eigen risicoperiode in werkdagen
Eigenbehoudfactor
1.2, 1.4 of 1.5 (keer het 'normale' verzuim)
Dekkingspercentage jaar 1
100%
Dekkingspercentage jaar 2
70%
Werkgeverslasten
0%,10% of 25%
Maximaal verzekerbaar loon
€125.000 per medewerker
Premie
% van de loonsom
Verhaalservice
Re-integratieservice
Arbodienstverlening Verzuimmanager Compleet
Optioneel

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden Verzuimverzekeringen of neem contact op met uw adviseur.

Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over onze Ziekteverzuimverzekeringen

Breid uw verzuimverzekering uit met arbodienstverlening

Naast de verplichte loondoorbetaling heeft u ook te maken met de ‘Wet verbetering poortwachter’. Deze wet verplicht u onder andere om arbodienstverlening aan te bieden. Volgt u niet alle verplichte stappen, dan kunt u een sanctie van UWV krijgen. U kunt uw verzuimverzekering dan ook uitbreiden met een speciale module Verzuimmanagement:

Verzuimmanager Compleet 
Optimale ondersteuning vanaf de 1e dag dat uw medewerker zich ziek meldt. U voldoet hiermee altijd aan uw verplichtingen: zowel op het gebied van het voorkomen van verzuim en verzuimbegeleiding als op het vlak van re-integratie. Met Verzuimmanager Compleet bent u verzekerd voor alle begeleiding die hiervoor nodig is. Duurt het verzuim van een medewerker langer dan 6 weken? Dan krijgt u vanaf dat moment een vaste contactpersoon (procesregisseur). Deze stemt met u de activiteiten af die nodig zijn voor werkhervatting en bewaakt de planning. Uw contactpersoon onderhoudt namens u ook alle contacten met de Arbodienst, verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverleners. Zet de bedrijfsarts deskundigen in? Dan zijn de kosten daarvan ook gedekt. Zie hier het volledige vergoedingsoverzicht.

Zo ziet onze aanpak er op hoofdlijnen uit

Kiest u voor onze Verzuimverzekering inclusief Verzuimmanager? Dan voldoet u aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Bovendien profiteert u van optimale ondersteuning voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces. Onze aanpak ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Werk maken van re-integratie
De ervaring leert dat verzuimbegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Het is dus zaak om vanaf het begin doelgericht werk te maken van re-integratie. 

Opstellen re-integratieplan
Re-integratie is maatwerk. Avéro Achmea en uw adviseur ondersteunen u bij het opstellen van een re-integratieplan. We werken daarbij samen met partijen die uw zieke medewerkers er weer bovenop kunnen helpen. Of dat nu is omdat de medewerker een medische behandeling nodig heeft, of baat heeft bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Dit zijn de aanvullende diensten binnen de Verzuimverzekering

Verhaalservice 
Is iemand anders aansprakelijk voor het verzuim van uw medewerker, dan verhaalt Avéro Achmea de netto loonkosten en re-integratiekosten. Desnoods voeren wij een juridische procedure of betalen de kosten van een advocaat.

Re-integratieservice 
Onze re-integratieservice omvat onderstaande diensten en vergoedingen:
 • wachtlijstbemiddeling
 • traumaopvang
 • vergoeding van re-integratiekosten/interventies (50% met een maximum van €1.250 exclusief btw per medewerker per ziektegeval), indien aan de voorwaarden is voldaan
 • vergoeding van 100% van de re-integratiekosten in combinatie met de Verzuimmanager Compleet
E-learning opleiding Preventiemedewerker
Elk bedrijf moet kunnen aantonen dat het kennis heeft over het voorkomen van verzuim. Zo bent u verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag dit de eigenaar zijn. Avéro Achmea biedt deze preventiemedewerkers de E-learning opleiding Preventiemedewerker. Deze E-learning toetst de kennis en inzichten in rollen, taken en activiteiten. De preventiemedewerker ontvangt een certificaat na succesvolle afronding. U vindt deze E-learning op het Meldloket Verzuim.

Veelgestelde vragen over de Verzuimverzekeringen

Wat is een Verzuimverzekering?

Een Ziekteverzuimverzekering vangt voor u de kosten van ziekteverzuim van personeel op en biedt aanvullend verzuimbegeleiding en re-integratie. Heeft u slechts enkele medewerkers of juist tientallen? Er is voor ieder bedrijf een passende verzekeringsvorm. Bovendien kunt u ook de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren. Dit is belangrijk omdat u wettelijk verplicht bent alles te doen om een zieke werknemer te laten herstellen.

Is een Verzuimverzekering verplicht?

Een Verzuimverzekering is niet verplicht, maar het doorbetalen van een zieke werknemer wel. Het gaat om een periode van maximaal 2 jaar. Met een Ziekteverzuimverzekering voor personeel van Avéro Achmea, ook wel Grip op Verzuim genoemd, kunt u deze kosten opvangen.

Kan ik zieke werknemers verzekeren?

Medewerkers die al ziek zijn, kunt u niet met terugwerkende kracht verzekeren. 

Wie zijn verzekerd bij Grip op Verzuim?

Alle medewerkers die niet ziek zijn op de ingangsdatum van Grip op Verzuim.

Wat kost een Ziekteverzuimverzekering?

De premie is een percentage van de loonsom. Dit percentage hangt af van:
 • de bedrijfsactiviteit
 • de dekkingspercentages
 • het eigen risico
 • de branchecode van de Kamer van Koophandel
 • het gemiddelde verzuim over de afgelopen 3 jaren
 • de opbouw van het medewerkersbestand

De bedrijfsactiviteit
De verzuimgegevens van uw branche bepalen gedeeltelijk het premiepercentage. Voor welk deel hangt af van het aantal medewerkers. Hoe meer medewerkers, hoe kleiner dit deel is.

Het aantal werknemers 
Dit bepaalt gedeeltelijk het premiepercentage. Voor welk deel hangt af van hoe het medewerkersbestand is opgebouwd. 

Het gemiddelde verzuim over de afgelopen 3 jaren
De verzuimgegevens van de werkgever bepalen gedeeltelijk het premiepercentage. Voor welk deel hangt af van het aantal medewerkers. Hoe meer medewerkers, hoe groter dit deel is. Vergoedingen die wij verhaald hebben, tellen niet mee.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.