Online Meldloket

Gemak bij WIA- en Verzuimverzekeringen 

Meldloket

Een centrale plek voor de deelnemersadministratie

Voor een goede uitvoering van onze WIA- en Verzuimverzekeringen heeft Avéro Achmea gegevens van de medewerkers van uw relatie nodig. Ook wel: de deelnemersadministratie. Het personeelsbestand dat wij ontvingen bij acceptatie  dient als basis. 

Wij willen het binnen 30 dagen weten als een medewerker:

 • ziek is (Verzuim of voor de module Ziektewetmanagement voor bij de WGA-Uitstap)* 
 • hersteld is (Verzuim of voor de module Ziektewetmanagement voor bij de WGA-Uitstap)* 
 • in dienst komt
 • uit dienst gaat
 • meer of minder gaat verdienen
 • overlijdt

* Als uw relatie Verzuimmanager Compleet of Basis heeft meeverzekerd, gelden kortere meldingstermijnen. 

Het Meldloket

Om het werkgevers zo makkelijk mogelijk te maken, bieden wij een online webportaal: het Meldloket. In ons Meldloket kunnen werkgevers loongegevens invoeren, inzien en wijzigen. Deze wijzigingen worden automatisch verwerkt in onze administratie. Uw relatie profiteert zo van 1 centrale plek voor het:

 • doorgeven van personele wijzigingen
 • doorgeven van ziekmeldingen (Verzuim)
 • maken van verzuimrapportages 
 • doorgeven van 42e en 91e weekmeldingen (WIA)

Zo zijn medewerkers direct verzekerd op basis van de juiste gegevens. Uw relatie betaalt de correcte premie en dit voorkomt premieverrekening achteraf. Uiteraard vragen wij alleen die gegevens die nodig zijn voor de verzekering.

Sluit uw relatie onze Grip op Verzuimverzekering of 1 van onze WIA-verzekeringen, dan ontvangt hij of zij automatisch inloggegevens voor het Meldloket. 

Meldloket voor adviseurs 
U kunt als adviseur met een verzamellogin de gegevens van uw relaties in ons Meldloket bekijken. Heeft u als adviseur afgesproken Verzuim- en of WIA-verzekeringen voor uw relatie te beheren, dan heeft u een ‘muteerfunctie’ nodig. U moet hiervoor wel een ‘bewerkersovereenkomst’ sluiten met uw relatie (volgens de AVG).

Heeft u nog geen toegang tot het Meldloket?
Bel onze partner Verzuimdata op (0180) 330 906 voor een verzamellogin. Zij regelen graag een wachtwoord en gebruikersnaam voor u.

Welke deelnemersadministratie past het best bij uw relatie? 
In ons Meldloket kunnen werkgevers personele gegevens invoeren, inzien en wijzigen. Deze wijzigingen worden automatisch verwerkt in onze administratie. 

Uw relatie maakt een keuze uit onderstaande varianten:

 • Meldloket: handig voor mkb’ers met 10 medewerkers
 • Meldloket met up- & downloadfunctie: geschikt voor middelgrote werkgevers met meer dan 10 medewerkers 
 • Maatwerkinterface: geschikt voor grote werkgevers
 • Tussenpersoonloket: Meldloket voor adviseurs

Meldloket

Uw relatie voert de werknemersgegevens en wijzigingen zelf in ons Meldloket in.

 • Uw relatie kan iedere verandering apart doorsturen.
 • Uw relatie kan ook in 1 keer meerdere wijzigingen doorsturen.
 • Uw relatie krijgt een actueel online overzicht. 

Meldloket met up- & downloadfunctie

Uw relatie downloadt de werknemersgegevens van het Meldloket, past deze aan en uploadt ze daarna weer.

 • Uw relatie voert de gegevens niet zelf op in het Meldloket.
 • Uw relatie downloadt een Excelbestand en past deze aan.

Maatwerkinterface

Speciaal voor grote werkgevers is het mogelijk de salarisadministratie of loonaangifte te koppelen aan onze administratie. Uw relatie heeft hier veel gemak van. Zo kijken wij wat er veranderd is en passen dit aan. Uw relatie heeft hier geen omkijken meer naar. 

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Avéro Achmea krijgt automatisch periodiek een totaalbestand.
 2. Uw relatie kan ook maandelijks een bestand vanuit zijn Personeelsinformatiesysteem naar ons versturen.
 3. Uw relatie gebruikt het bestand voor de maandelijkse loonaangifte (Belastingdienst). Deze is hier meestal geschikt voor.

Een interface is uiteraard maatwerk. Samen met u en uw relatie kijken wij graag wat het beste past. Heeft uw relatie interesse, dan starten wij via uw accountmanager graag dit maatwerktraject met u op.

Veelgestelde vragen over de deelnemersadministratie

Waarom vragen wij deze gegevens uit?

Voor een goede uitvoering van de WIA- en Verzuimverzekeringen hebben wij een deelnemersadministratie nodig. Uiteraard vragen wij alleen die gegevens uit waar we doelbinding voor hebben in het kader van de AVG. Het actuele personeelsbestand gebruiken wij voor:

 • berekening van de juiste premie
 • opmaken van de nota

Wat zijn de voordelen van een deelnemersadministratie?

 • Uw relatie betaalt premie voor de lonen die hij of zij betaalt. Zo betaalt uw relatie altijd de juiste premie. 
 • Uw relatie hoeft aan het eind van het jaar geen ‘eindopgave’ te doen. We hoeven dan ook geen premie achteraf te verrekenen.
 • Uw relatie hoeft niet zelf de salarissen af te toppen op de WIA-loongrens. Dit doen wij. Hij of zij kan gewoon het werkelijke loon doorgeven.
 • Bij meerdere WIA-producten is 1 deelnemersadministratie genoeg. Sluit uw relatie nieuwe producten af? Dan koppelen wij uw gegevens aan de andere verzekeringen.
 • Loopt het contract (bijna) af? Dan kunnen wij u snel voorzien van een verlengingsvoorstel. Daarvoor hebben wij geen extra werknemersgegevens nodig. Wel vragen we van groot zakelijke relaties gegevens van langdurig zieken en WGA-instroom.
 • Flex-medewerkers lopen een groter risico om in de WIA te komen. En zijn vaak moeilijker te re-integreren. Weten wij precies hoeveel medewerkers vast en hoeveel flex zijn? Dan kunnen we betere voorzieningen nemen. Uw relatie betaalt de premie die hier op aansluit.

Wat gebeurt er als wij geen gegevens (meer) ontvangen over deze verzekering?

Uw relatie kan zich dan niet verzekeren:

 • Wij kunnen de premie dan niet uitrekenen. 
 • Wij kunnen geen nota maken.
 • Het verzekerdenbestand en de premie die uw relatie betaalt, zijn dan niet actueel.
 • U als adviseur kan dan geen provisie berekenen, indien dit van toepassing is.

Wat gebeurt er als uw relatie geen in- of uitdienstmeldingen doorstuurt?

 • Uw relatie betaalt dan niet de juiste premie. 
 • Uw relatie loopt grotere risico’s als medewerkers niet op tijd worden aangemeld. Wij kunnen dan de vergoeding weigeren. WGA-claims komen dan voor rekening van de werkgever zelf. Dat betekent een financiële en re-integratielast voor de werkgever.
 • Als medewerkers niet op tijd afgemeld zijn, betaalt uw relatie te lang voor medewerkers die niet meer werkzaam zijn. 

Wat gebeurt er als werkgevers meer gegevens versturen dan nodig (loonaangifte)?

Soms is het voor de werkgever gemakkelijker meer gegevens te versturen dan nodig. Dit kan gebeuren bij maatwerk interfaces, bijvoorbeeld bij gebruik van de loonaangifte. Dan ontvangt de werkgever een verwerkingsovereenkomst op maat, om te voldoen aan de privacywetgeving.