Adviseur

Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen

Informatie voor u als adviseur

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Zo werkt het als uw relatie een AOV wil afsluiten of oversluiten

Uw relatie wil een Arbeidsgeschiktheidsverzekering (AOV) van Avéro Achmea afsluiten? Of overweegt oversluiting van de huidige verzekering? Onze commerciële binnendienst staat voor u klaar om u te ondersteunen. Van het maken van een offerte en snelle acceptatie tot een polischeck en klantbehoud.

Onze dienstverlening in het kort

Wij bieden u de volgende diensten:

Overzichtelijk acceptatie- en schadetraject

Digitaal acceptatietraject via track & trace

Wij helpen u met het acceptatietraject via een digitaal track & trace systeem

 • U kunt de aanvraag via Podium rechtstreeks indienen.
 • Kiest uw relatie voor een digitale afname van de gezondheidsverklaring (DGV)? Dan ontvangt hij of zij binnen enkele minuten de link.
 • Uw relatie wordt bij een medisch akkoord hierover direct geïnformeerd.

Digitale gezondheidsverklaring
Uw relaties beantwoorden de gezondheidsvragen voor de AOV digitaal. Dit geldt voor iedere nieuwe aanvraag, bij wijzigingsaanvragen en oversluiters. De digitale gezondheidsverklaring is de standaard optie in het aanvraagscherm in Podium. In de aanvraag zelf worden geen gezondheidsvragen meer gesteld.
Voordelen van de DGV

 • Flexibiliteit en gemak voor uw relatie.
 • Telefonisch een gezondheidsverklaring afnemen blijft ook mogelijk.
E-mailadres
Voor het invullen van de DGV ontvangt uw relatie een e-mail met de benodigde inloggegevens. Een actueel e-mailadres is van belang. Het polisnummer dat nodig is om in te loggen, staat vanwege privacy en veiligheidsredenen niet vermeld in onze e-mail. Het is dus belangrijk het polisnummer aan uw relatie mee te geven.

Polischeck

Een handige check voor verhoging bedragen en eindleeftijden

Avéro Achmea ontwikkelde de Polischeck. Met deze check toetst uw relatie snel of de huidige AOV nog up-to-date is. Is dat niet het geval? Dan laat u deze eenvoudig weer aansluiten op de situatie van uw relatie door gebruik te maken van het verhogingsrecht en de verlenging van eindleeftijden.

Met het ‘verhogingsrecht’ verhoogt uw relatie eenvoudig het verzekerde bedrag tot 10%. Dit mag jaarlijks zonder gezondheidswaarborgen. Verlaging van het verzekerd inkomen is altijd mogelijk. De ‘verlenging eindleeftijden’ is bedoeld voor relaties van wie de AOV afloopt en die de looptijd willen verlengen. De Polischeck helpt u bij het voldoen aan de eisen van de zorgplicht.

Portefeuillevergelijker

Verrijking van uw portefeuillebestand met onze (netto) AOV-premies

Sluit de huidige AOV van uw relatie nog aan bij zijn of haar actuele situatie en wensen? Of is er een voordeligere oplossing mogelijk? Check het met onze portefeuillevergelijker. U levert uw portefeuillebestand aan bij Avéro Achmea. Wij verrijken het met onze (netto) AOV-premies. U benadert uw relaties met een passend aanbod.

Ondersteuning bij behoudactie

Meedenken over de mogelijkheden om uw relatie te behouden

Uw relatie wil besparen op zijn AOV-premie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee over de mogelijkheden om uw relatie te behouden: zo zijn de resultaten van een onderneming of zelfstandige elk jaar weer anders. Uw relatie kan het verzekerd inkomen daarop aanpassen. Jaarlijks mag het verzekerd inkomen worden verhoogd met 10%, zonder medische waarborgen. Maar ook het verlagen van het verzekerd inkomen is altijd mogelijk. Dit geeft uw relatie wat extra financiële ruimte.

Uw relatie kan ook verschillende dekkingskenmerken van de verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de eigenrisicoperiode, indexering, eindleeftijd, beoordeling arbeidsongeschiktheid en uitkeringsondergrens. Deze aanpassingen zijn 1 keer per jaar, op elk moment, toegestaan.

Verkorte oversluitprocedure

Verkorte oversluitprocedure wanneer uw relatie naar Avéro Achmea overstapt

Adviseert u uw relatie over te stappen naar Avéro Achmea? Dan profiteert u van de verkorte oversluitprocedure die voorziet in:

 • de verkorte gezondheidsverklaring (5 vragen);
 • het 1-op-1 overnemen van de medische clausules van de huidige AOV.

Veelgestelde vragen over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor adviseurs

Wanneer gaat de voorlopige dekking voor het ongevallenrisico in?

De voorlopige dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum van de polis, maar nooit in het verleden.

Hoe verloopt het proces voor de digitale gezondheidsverklaring? 

Uw relaties beantwoorden de gezondheidsvragen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) digitaal. Dit geldt voor iedere nieuwe aanvraag, wijzigingsaanvragen en oversluiters. U logt in en kiest binnen uw eigen dashboard voor een telefonische (TGV) of digitale (DGV) variant van de gezondheidsverklaring. De digitale versie wordt als standaard keuze weergegeven. Voor het invullen van de DGV ontvangt uw relatie een e-mail met de benodigde inloggegevens. U heeft dus een actueel e-mailadres nodig. Het polisnummer dat nodig is om in te loggen, staat vanwege privacy en veiligheidsredenen niet vermeld in onze e-mail. Het is dus belangrijk het polisnummer aan uw relatie mee te geven. U kunt dit vermelden op het aanvraagformulier of het formulier met de voorlopige ongevallendekking. Daarnaast is het belangrijk dat uw relatie de digitale gezondheidsverklaring binnen 30 dagen na ontvangst van de inloggegevens invult. 

Kan ik het acceptatieproces online volgen?

U volgt het acceptatieproces via onze track & trace. Voor track & trace ontvangt u automatisch een link. Zo volgt u op weekbasis de status van de verzekeringsaanvraag.

Hoe is de verzendwijze van de polis? 

Via uw dashboard geeft u aan of uw relatie de polis zelf ontvangt (eindklant verzending) of dat u deze ontvangt (tussenpersoon verzending).

Wat zijn de criteria van de zuivere sommenverzekering? 

Een zuivere sommenverzekering voldoet aan 6 criteria:

 • De verzekeraar vraagt bij arbeidsongeschiktheid geen inkomensgegevens op. 
 • De uitkering is niet afhankelijk van het daadwerkelijk inkomensverlies, maar uitsluitend van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerd inkomen.
 • De verzekeraar voert geen periodieke toetsing van het inkomen uit.
 • De verzekeraar brengt andere inkomsten en uitkeringen niet in mindering op de uitkering.
 • De uitkering eindigt niet wanneer het ondernemerschap wordt beëindigd.

Is er sprake van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid bij de AOV van Avéro Achmea? 

Ja, want bij beroepsarbeidsongeschiktheid bepalen wij in welke mate de verzekerde de werkzaamheden, die verbonden zijn aan het verzekerde beroep of die in redelijkheid van de verzekerde verlangd kunnen worden, niet meer kan uitoefenen. Bij het vaststellen van de werkzaamheden houden we rekening met mogelijke taakverschuivingen en/of aanpassing van de werkomstandigheden. Maar alleen als de verzekerde deze werkzaamheden al uitvoerde.

In onze voorwaarden staat het als volgt omschreven: 

Wij stellen de mate van arbeidsongeschiktheid vast aan de hand van de volgende stappen:

 • De arts stelt vast welke beperkingen u heeft.
 • De arbeidsdeskundige stelt vast welke taken bij uw beroep horen en hoe deze verdeeld zijn. Wij gaan uit van het beroep dat op uw verzekeringsbewijs staat. Wij kijken welke werkzaamheden u binnen uw bedrijfssituatie nog kunt doen, maar alleen als u deze werkzaamheden al deed.
 • De arbeidsdeskundige beoordeelt per taak hoeveel procent van deze taak u niet meer kunt doen. De arbeidsdeskundige gebruikt daarvoor de lijst met beperkingen van de arts. Met deze percentages adviseert de arbeidsdeskundige over de arbeidsongeschiktheid voor uw beroep. Ongeschiktheid voor een deel van uw taken leidt meestal tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor uw beroep.

Wanneer kan men gebruikmaken van het verhogingsrecht? 

Uw relatie kan jaarlijks gebruik maken van zijn of haar verhogingsrecht, als hij of zij voldoet aan onderstaande criteria: 

 • u bent jonger dan 62 jaar;
 • u bent niet arbeidsongeschikt;
 • u bent niet arbeidsongeschikt geweest in de 60 dagen voor de verhoging;
 • u bent tijdens de verzekering niet meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt geweest;
 • u heeft uw verzekerd inkomen in de 3 maanden voor de verhoging niet verhoogd.

Wat is de maximale aanvangsleeftijd voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De maximale aanvangsleeftijd is 62 jaar, mits de restduur / minimale looptijd 5 jaar bedraagt.

Welke mantelovereenkomsten zijn er?

Is uw relatie lid van 1 van onderstaande branche- of koepelorganisaties? Dan profiteert hij of zij van een aantrekkelijke premiekorting. Sluit u als 1 van onze partners een AOV af voor uzelf? Dan profiteert u ook van een aantrekkelijke premiekorting van 5% via het Avéro Achmea ATP-Arrangement.

AOV-mantels en kortingsafspraken

 • BNA (architecten): 10%
 • Boostz (mkb en zzp'ers): 7,5%
 • CIOR (rijschoolhouders): 7,5%
 • KNGF (fysiotherapeuten): 10%
 • NCA (chiropractoren): 5%
 • ZZP Nederland (zzp'ers): 7,5%

Waar meldt de verzekerde zijn of haar arbeidsongeschiktheid?

Heeft Avéro Achmea eigen arbeidsdeskundigen?

Ja, zo houden wij de lijnen kort. Onze arbeidsdeskundigen beschikken over direct mandaat voor re-integratieactiviteiten.

Welke preventiediensten zijn er?

 • Medische check-up
 • Gewichtsbeheersing via Weight Watchers
 • Ondernemersadvieslijn

Lees meer over onze preventiediensten.

Is het mogelijk om een dekking bij een andere verzekeraar over te sluiten?

Ja, dit kan met de verkorte gezondheidsverklaring (5 vragen).

Kan een verzekerde altijd zijn polis opschorten?

Een verzekerde kan zijn polis voor maximaal 1 jaar opschorten. Hij of zij betaalt hiervoor 8% van de normale premie. Na de opschortingsperiode kan de polis zonder gezondheidswaarborgen weer hersteld worden.

Wanneer kan de verzekerde een sabbatical aanvragen?

De verzekerde onderbreekt voor een vooraf vastgestelde periode zijn of haar verzekerde werkzaamheden om na deze periode deze werkzaamheden in de oorspronkelijke staat weer op te pakken. De periode van sabbatical mag gebruikt worden voor: periode van bezinning, in binnen- en/of buitenland reizen voor een langere periode, verrichten van vrijwilligerswerk met een beperkte vergoeding van maximaal €750 per maand, studie, rouwverwerking, zorgverlof. Om in aanmerking te komen voor een periode van sabbatical gelden de volgende voorwaarden:

 • De ondernemer neemt de verzekerde werkzaamheden na de vooraf vastgestelde periode weer ongewijzigd op.
 • De ondernemer beëindigt zijn of haar bedrijf niet.
 • Tussentijdse beëindiging van de sabbatical periode is alléén mogelijk na overleg.
 • De minimale duur van de sabbatical is 2 maanden.
 • De maximale duur van de sabbatical is 1 jaar. Na een jaar wordt de dekking hersteld of opgeschort.
 • De verzekering mag bij aanvang van de sabbatical niet opgeschort zijn. De sabbatical leidt niet tot een verzwaring van het risico. Dit is ter beoordeling van de verzekeraar.
 • Tijdens de sabbatical kan de ondernemer geen gebruik maken van de verhogingsregeling.
 • Op het moment van aanvang van de sabbatical mag de ondernemer niet arbeidsongeschikt zijn.

Heeft Avéro Achmea een keuringsgrens? 

Indien de contante waarde van het verzekerd bedrag groter dan €2.000.000 is, dan is een medische keuring vereist.

Wordt er altijd een volledige gezondheidsverklaring afgenomen?

Nee, bij verzekerde bedragen minder dan €20.000 of bij oversluiten, volstaat de verkorte gezondheidsverklaring.

Is een contract van 3 jaar mogelijk en is hier korting aan verbonden?

Een contract van 3 jaar is mogelijk. Dit geeft geen extra premiekorting.

Kan een bestaande AOV bij Avéro Achmea ook zonder adviseur doorlopen?

Nee, wij zijn een intermediairverzekeraar en alleen de aanbieder van het product. De dienstverlening laten wij over aan de adviseur/bemiddelaar. Wij zijn er niet op ingericht om deze diensten zelf te verlenen.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij claimbehandeling?  

 • We gaan uit van medische objectiveerbaarheid: de door de verzekerde geclaimde ziekte of aandoening en het geclaimde letsel of klachtenpatroon is medisch objectiveerbaar als deze vanuit medisch oogpunt objectief vast te stellen is. 
 • De informatie die wij verzamelen, delen we met de verzekerde en leggen we alleen vast als dit echt noodzakelijk is. 
 • De verzekerde heeft altijd recht op inspraak en op een second opinion. 
 • We overwegen altijd de inzet van interventies en voorzieningen en er bestaat de mogelijkheid om te investeren in re-integratie. 
 • We streven naar het voorkomen van verergering of herhalingen en bieden zorgbemiddeling, gedragstrainingen en fysieke trainingen tot het aanpassen van de bedrijfsvoering aan. 
 • We keren uit bij elke vorm van arbeidsongeschiktheid, zonder inkomenstoets. Onze verzekeringen zijn zuivere sommenverzekeringen.

Mijn relatie is arbeidsongeschikt en nu? 

Als uw relatie arbeidsongeschikt is, dan meldt hij of zij dit via onderstaande link. Vanwege het medisch beroepsgeheim moet uw relatie zelf contact opnemen met ons.

Melding van arbeidsongeschiktheid

Binnen 3 werkdagen vindt er een telefonische intake plaats door 1 van onze claimbehandelaars en start het claimproces. Wij werken met vaste aanspreekpunten: een claimbehandelaar, een arbeidsdeskundige en een medisch acceptant. Wij werken met onze eigen arbeidsdeskundigen en zoeken samen met uw relatie naar passende oplossingen. 


Hoe verloopt het proces bij de schadebehandeling?

Na ontvangst van de melding vindt het onderstaande proces plaats. 

Veelgestelde vragen over de Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoe zuiver is de beroepsarbeidsongeschiktheid gelet op taakverschuiving binnen het eigen bedrijf?

De Collectieve AOV is een zuivere beroepsarbeidsongeschiktheidsdekking voor het eigen beroep dat op de polis staat. We kijken alleen naar de werkzaamheden die de verzekerde al uitoefende voordat hij/zij arbeidsongeschikt werd. 

Krijgt iedere verzekerde een eigen polis?

Nee, de verzekeringnemer krijgt een polis. De verzekerden krijgen een deelnamebewijs.

Is het mogelijk om deelnemers met verschillende beroepen op te nemen in 1 contract?

Ja, het is mogelijk om deelnemers met verschillende beroepen op te nemen in 1 contract. 

Is er een premiegarantie, en zo ja, wat gebeurt er daarna?

Ja, er is een premiegarantie van 3 jaar. Na 3 jaar ontvangt u een nieuw voorstel dat u opnieuw moet accepteren.

Is het mogelijk een VOF of maatschap te verzekeren? 

Een Collectieve AOV moet altijd op naam van een rechtspersoon staan. Rechtspersonen zijn BV, NV en UA. Geen rechtspersonen zijn een maatschap en een vennootschap onder firma (VOF). De eigenaren zijn – als natuurlijk persoon - zelf aansprakelijk voor de schulden van zijn organisatie.

Kunnen deelnemers de premie opvoeren in hun aangifte IB als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, en hoe weten zij de hoogte daarvan?

Dit kan, maar alleen als de deelnemer zelf een premie heeft betaald. Dus niet als de collectieve premie bijvoorbeeld wordt betaald uit de winst van de verzekeringnemer. Wat betreft de hoogte van de premie: wij sturen 1 factuur naar de verzekeringnemer/het bedrijf. Bij de factuur zit ook een premieoverzicht per deelnemer. Door mogelijke verschillen in verzekerde bedragen kan de premie per deelnemer verschillen.

Moet er nog premie betaald worden wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid?

In het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid moet de premie doorbetaald worden. Na dit 1e jaar stopt de betaling voor de arbeidsongeschikte deelnemer. Omdat we 1 factuur sturen voor alle deelnemers, berekenen wij een korting die even hoog is als het premievrije deel van de zieke deelnemer.

Wie krijgt de uitkering?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De deelnemer: standaard betalen wij de uitkering bij arbeidsongeschiktheid rechtstreeks aan de deelnemers. De arbeidsongeschikte deelnemer is dan de begunstigde.
 2. De verzekeringnemer: wij betalen de uitkering aan de verzekeringnemer (BV/NV/maatschap), wanneer de verzekeringnemer bijvoorbeeld het loon van de arbeidsongeschikte DGA doorbetaalt en voor dat risico een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Dan is de BV/NV de begunstigde.

Is er een korting gerelateerd aan het aantal deelnemers?

Ja, hoe meer deelnemers, hoe hoger de korting:

 • vanaf 3 deelnemers: tot 5%
 • bij 4 deelnemers: 7,5%
 • bij 5 deelnemers: 10%

Hoeveel procent van het inkomen kan verzekerd worden?

We verzekeren maximaal 90% van het inkomen.

Is deze verzekering ook interessant wanneer mijn relaties deelnemen aan een brood- of voorzieningenfonds?

Er zijn zzp’ers die deelname in een broodfonds combineren met een Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via een broodfonds. Bij een langere periode van ziekte keert de Collectieve AOV uit. De kosten die het collectief maandelijks maakt voor de Collectieve AOV is lager wanneer de eigenrisicoperiode is afgestemd op de periode waarin het broodfonds uitkeert.

Hoe kunnen de deelnemers zorgen voor een lagere premie?

Het verlengen van het eigen risico termijn naar 3 of 6 maanden heeft een groot effect op de premie. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen de eerste maanden voor elkaars inkomen te zorgen, dan kan de premie nog beter uitpakken.

Wat gebeurt er als het aantal deelnemers daalt onder de 3?

Wij bieden de deelnemers de mogelijkheid om een individuele AOV te kiezen. Hierbij gelden de regels van individuele voortzetting zoals uitgelegd in de polisvoorwaarden vanaf het artikel 'Kan een verzekerde de verzekering persoonlijk voortzetten?'. De collectieve overeenkomst stopt dan aan het einde van de contractduur.

Neemt u bij vragen contact op met een deskundige

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.