Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

Verzekert tegen hoge kosten bij claims

Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

 • Beschermt uw vermogen bij schade aan anderen
 • Beschermt ook bij ongevallen van medewerkers en derden tijdens het werk
 • U bepaalt wat u verzekert

Onze Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering in het kort

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En ook al ligt de schuld niet bij u, u kunt toch financieel aansprakelijk gesteld worden. De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. Dat maakt een goede zakelijke aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar.

Wilt u een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Avéro Achmea houdt rekening met de risico’s die u mogelijk loopt. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen als u of uw medewerkers tijdens het werk schade veroorzaken aan anderen en uw bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Deze verzekering dekt tot €2.500.000 per aanspraak en €5.000.000 per verzekeringsjaar.

Bekijk wat u verzekert met onze Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

Wel verzekerd

 • schade aan losse spullen, onroerend goed en dieren van anderen
 • schade aan derden
 • schade aan een medewerker tijdens het uitoefenen van zijn functie
 • kosten die gemaakt worden om dreigende schade te verminderen of te voorkomen, en bepaalde kosten van verweer
 • schade aan personen na een plotselinge en onvoorziene milieuverontreiniging

Niet verzekerd

 • schade aan uzelf of uw bedrijf
 • schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren
 • schade door een (lucht)vaartuig of motorrijtuig
 • schade door onder meer asbest, legionella en medisch handelen
 • schade die de verzekerde met opzet of door roekeloosheid veroorzaakt heeft

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Zaken Zekerplan of neem contact op met uw adviseur.

Product voorwaarden Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over de Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

Onze Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt standaard 4 dekkingen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Brengt u zelf onbedoeld schade toe aan anderen tijdens het uitoefenen van uw werk? De Bedrijfsaansprakelijkheidsdekking beschermt u tegen de kosten hiervan.

Werkgeversaansprakelijkheid

Stel uw medewerker overlijdt, raakt gewond of ziek doordat hij werkzaamheden voor u uitvoert. Dan zijn de kosten die daaruit voorvloeien gedekt. Ook schade aan de spullen van een medewerker die ontstaat door de werkzaamheden is verzekerd.

Goed Werkgeverschap

Als werkgever wordt er van u verwacht dat u, voor uw medewerkers, de juiste verzekeringen heeft afgesloten. Stel een medewerker loopt schade op tijdens activiteiten die met het werk te maken hebben, en u heeft niet de juiste verzekering afgesloten? Dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De dekking Goed Werkgeverschap verzekert uw aansprakelijkheid voor de schade door het ontbreken van de juiste verzekering.

Milieuaansprakelijkheid

Veroorzaakt u een plotselinge en onvoorziene milieuverontreiniging? Dankzij deze dekking is uw aansprakelijkheid voor de schade die anderen hierdoor lijden verzekerd. Het gaat hierbij om schade aan personen of zaakschade als deze ontstaat door zaken die u leverde.

Breid de Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering uit

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

Veelgestelde vragen over de Bedrijfs­aansprakelijk­heids­­verzekering

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen als u of uw medewerkers tijdens het werk schade veroorzaken aan anderen en uw bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Maar wel verstandig omdat het een risico afdekt dat veel bedrijven zelf niet kunnen dragen. Soms is contractueel overeengekomen dat er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet zijn afgesloten.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maandelijks opzegbaar?

De verzekering wordt voor 12 maanden afgesloten en is daarna dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor welke branches is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing?

Alle branches hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Voor welke beroepen is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing?

Alle beroepen hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. Factoren die van invloed zijn op uw premie zijn onder andere bedrijfsactiviteit, omzet, totale jaarloon en het verzekerde bedrag. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Waar let ik op bij het vergelijken van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Bij het vergelijken van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk om op een aantal aandachtspunten te letten. Zodat deze het beste bij uw situatie en wensen past. Uw adviseur helpt u graag om dit samen met u in kaart te brengen. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet:

 • De hoogte van de premie
 • De hoogte van het verzekerd bedrag
 • De hoogte van het eigen risico
 • Welke schade is van de dekking uitgesloten
 • Overige bepalingen/clausules 
 • Voorkom een gat tussen uw oude en nieuwe verzekering

Waarom sluit ik deze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via een adviseur af?

Onze diensten en verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies.

Wat valt onder opzicht en is dit verzekerd?

Zaken onder opzicht zijn zaken van een ander die u als verzekerde direct onder u heeft. Het kan dan gaan om gehuurde zaken, of om zaken die u bijvoorbeeld in behandeling, bewerking of beheer heeft.

 • Voor bouw- en installatiebedrijven is de opzichtdekking beperkt
  Bent u aannemer? Dan zijn veel zaken die u in bewerking heeft, nog niet opgeleverd en daarmee voor risico van uzelf. Ook de dekking voor bijvoorbeeld het gebouw of installatie waaraan u als aannemer werkt, moet voldoende ruim zijn. Voor dit soort risico’s kunt u de Bouw- en Montageverzekering afsluiten.
 • Schade door opzicht is standaard uitgesloten in de voorwaarden
  Voor een aantal bedrijfssectoren is schade aan consumentenzaken standaard meeverzekerd met een clausule op de polis. Voor andere sectoren is het mogelijk een opzichtdekking aan te vragen. Dit geldt ook voor business-to-business. 

Waarom zou ik het risico van inloop en uitloop verzekeren?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt dekking voor schade waarvoor u als verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering voor het eerst aansprakelijk wordt gesteld. Verder is de schade ontstaan door handelen of nalaten tijdens de looptijd van de verzekering verzekerd. Met andere woorden, zowel het inloop- als het uitlooprisico is niet verzekerd. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het oversluiten van een AVB naar een andere verzekeraar. In- en uitloop kunt u meeverzekeren. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag verder. 

Is een hoger verzekerd bedrag mogelijk?

Het standaard verzekerd bedrag op de AVB is €2.500.000 per gebeurtenis en het dubbele per verzekeringsjaar. Deze kunt u verhogen naar €5.000.000 met het dubbele per verzekeringsjaar. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag verder.

Kan ik bedrijfsactiviteiten buiten Europa meeverzekeren?

De verzekering biedt standaard dekking voor het zaken doen binnen Europa. Export en handelen buiten Europa kunt u in een aantal gevallen meeverzekeren. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. Hij of zij helpt u graag verder.
Wij helpen u graag 

Voor ondernemers

Uw bedrijf is uniek. En dus wilt u een advies op maat. Wij werken dan ook alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind de adviseur die bij u past.

Voor adviseurs

Weten hoe u een offerte maakt? Meer informatie over het proces bij afsluiten of oversluiten? U vindt hier alle voor u belangrijke informatie.