Preventietips schermdoek - Preventietips rondom schermdoek I Avéro Achmea

Preventietips rondom schermdoek

Voorkom vlamvattende schermdoeken

Wij adviseren om brandbare schermdoeken zo snel mogelijk te vervangen door een brandvertragend doek (NTA 8825). Zijn er toch nog brandbare schermdoeken in gebruik? Zorg dan dat de kans op het ontstaan van een brand zo klein mogelijk is.

We adviseren om elke 5 jaar een elektrakeuring uit te laten voeren volgens de richtlijn van NTA 8220. Is er ook assimilatiebelichting aanwezig? Laat dan ook jaarlijks een ‘Controlemeting Assimilatiebelichting’ uitvoeren.

Onze tips

Kunststof schakelkasten en open stalen schakelkasten

Zoek naar een praktische oplossing waardoor vonken het brandbare schermdoek niet kunnen raken. Bijvoorbeeld:

 • Plaats boven de schakelkasten een baan brandvertragend schermdoek.
 • Monteer een metalen afschermplaat tussen het schermdoek en de schakelkast.
 • Plaats in de directe omgeving van de schakelkast een blusmiddel met verlengde spuitlans.

Zwavelverdampers

Gebruik zwavelverdampers veilig en zorgvuldig. Zo wordt de kans op het ontstaan van een brand verkleint. Zoek daarnaast naar een praktische oplossing waardoor vonken het brandbare schermdoek niet kunnen raken. Bijvoorbeeld:
Automatische temperatuurregeling

 • Gebruik zwavelverdampers met een automatische temperatuurregeling.

Voorraadbakjes

 • Plaats aangepaste bakjes om te voorkomen dat de zwavel in direct contact kan komen met het verwarmingselement.
 • Vervang beschadigde bakjes direct.
 • Zorg dat het voorraadbakje met zwavel het elektriciteitssnoer nooit raakt.
 • Doe niet te veel zwavel in het voorraadbakje om overstroming te voorkomen. 

Recht hangen

 • Zorg dat de zwavelverdampers recht hangen en controleer dit regelmatig (in elk geval na het vullen van de verdamper). Wij adviseren het gebruik van een speciale ophangbeugel.
 • Hang de zwavelverdamper niet onder de goot of onder het schermpakket om de kans te beperken dat er water in de zwavelverdamper komt (water in de zwavelverdamper kan leiden tot ‘overkokende’ en ‘ontbrandende’ zwavel of gevaarlijke zwaveldioxide). 

Afdekkapje

 • Breng een afdekkapje aan boven de zwavelverdampers om te voorkomen dat er water in de zwavelverdamper komt.

Heteluchtkanonnen in de kas

Zoek naar een praktische oplossing waardoor vonken het brandbare schermdoek niet kunnen raken. Bijvoorbeeld:

 • Plaats boven en aan de afblaaskant van heteluchtkanonnen een baan brandvertragend schermdoek.
 • Controleer de scherminstallatie rondom de heteluchtkanonnen regelmatig op loshangende delen.
 • Laat heteluchtkanonnen jaarlijks keuren.
 • Monteer het heteluchtkanon volledig horizontaal.

WKK-  of ketelinstallatie in de kas

Zoek naar een praktische oplossing waardoor vonken het brandbare schermdoek niet kunnen raken. Bijvoorbeeld:

 • Plaats boven de WKK- en ketelinstallatie een baan brandvertragend schermdoek.
 • Realiseer een brandwand waarmee de WKK- of ketelinstallatie wordt afgescheiden van de rest van de kas.
 • Zorg dat de vermogensschakelaars geïnspecteerd en onderhouden worden zoals de fabrikant dit voorschrijft.
 • Plaats in de directe omgeving van de schakelkast een blusmiddel.

Cyclische belichting in de kas

 • vervang of repareer verouderde kabels
 • vervang defecte lampen
 • pas geen priksnoeren toe

 Voorkom een snelle verspreiding van een beginnende brand

 • Zorg voor een noodbediening voor het schermdoek.
 • Zorg voor goedgekeurde handblussers op centrale plaatsen.

Heeft u als ondernemer vragen over dit onderwerp? 

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.