Regelmatige inspectie, volgens de NTA 8220

Wat is het?

De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop de elektrische installatie wordt gebruikt en met de omgeving.

Wie mag de keuring uitvoeren?
Laat de keuring uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor Scope 10. Een actueel overzicht van bedrijven vindt u hier.

Waar bestaat de keuring uit?

De keuring bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen 


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met uw adviseur.