SCIOS Scope 10 inspectie

Wat is het?

De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de manier waarop je de elektrische installatie gebruikt.

Wie mag deze elektra inspectie uitvoeren?

Op de website van SCIOS vind je een actueel overzicht van bedrijven die een SCIOS Scope 10 inspectie voor je kunnen uitvoeren.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met uw adviseur.