Arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zzp'ers

Kom niet zonder inkomen te zitten met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Als u als zzp’er arbeidsongeschikt wordt, krijgt u meestal geen uitkering van de overheid. Dus geen ziektewet of WIA uitkering. U bent zelf verantwoordelijk voor een financieel vangnet. Zeker bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het inkomensrisico enorm. Met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers kunt u dit voorkomen.

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht voor zzp’ers

Als zzp’er bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Maar wat als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken? Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers van Avéro Achmea zorgt dan voor inkomenszekerheid. Het afsluiten van een AOV is (nog) niet verplicht, maar wel verstandig om te hebben. Zeker omdat u als zzp’er niet automatisch en verplicht verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. In de toekomst wordt een AOV voor zzp’ers waarschijnlijk wel verplicht. Lees meer over de laatste ontwikkelingen.

Onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers en uitgebreide dienstverlening

Aandachtspunten bij het vergelijken van een AOV voor zzp’ers

Bij het vergelijken van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is het belangrijk om op een aantal aandachtspunten te letten. Zodat u een AOV voor zzp’ers kiest die het beste bij uw situatie en wensen past. Uw adviseur helpt u graag om dit samen met u in kaart te brengen. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet:

 • De hoogte van de premie
 • De vorm van arbeidsongeschiktheid (ziekte en/of ongeval)
 • Sommen- of schadeverzekering (een sommenverzekering keert uit op basis van verzekerd bedrag en mate van arbeidsongeschiktheid, en niet op basis van werkelijke schade)
 • Verzekerd bedrag (let op maximum)
 • Eigenrisicoperiode (ook wel overbruggingsperiode, bepaalt de ingangsdatum van de uitkering)
 • Eindleeftijd (voor sommige beroepen geldt een kortere eindleeftijd)
 • Beoordeling arbeidsongeschiktheid (eigen beroep of passend werk)
 • Jaarlijkse stijging verzekerd bedrag door inflatie
 • Uitkering vanaf arbeidsongeschiktheidspercentage/drempel (geen uitkering indien u minder arbeidsongeschikt bent)

Vergelijk onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers

AOV Continu

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €300.000
90% maar maximaal €250.000
Verhogingsrecht
standaard 15% per jaar tot 61 jaar
standaard 10% per jaar tot 62 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 10% per jaar
Eigenrisicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24, of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2% of 3%
geen, 2%, 3% of prijsindex
Verlof
niet verzekerd
zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55, 60 t/m 68 jaar
55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7-klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
niet van toepassing
35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
Acceptatie
bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondsheidsvraag
digitale gezondheidsverklaring

AOV Continu

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €300.000
Verhogingsrecht
standaard 15% per jaar tot 61 jaar
Eigenrisicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24 of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2% of 3%
Verlof
niet verzekerd
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55, 60 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7-klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
niet van toepassing
Acceptatie
bij verplichte deelname en meer dan 20 deelnemers 1 gezondsheidsvraag

Collectieve AOV

Maximaal verzekerd inkomen
90% maar maximaal €250.000
Verhogingsrecht
standaard 10% per jaar tot 62 jaar; voor starters de eerste 3 jaar in totaal maximaal €20.000, daarna 10% per jaar
Eigenrisicoperiode in maanden
1, 2, 3, 6, 12, 24, of 36 maanden
Indexatie van de uitkering
geen, 2%, 3% of prijsindex
Verlof
zwangerschapsverlof na 1 jaar, adoptie, pleegzorgverlof, orgaandonatie
Optioneel verzekeren tot eindleeftijd
55 t/m 68 jaar
Optioneel een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar
100% zuivere sommenverzekering
Keuze in passende of beroeps-arbeidsongeschiktheid
Optionele keuze voor 7-klassensysteem
Preventiediensten
Aanvangskorting
35%, 20%, 10% of klimmende korting (binnen 6 jaar naar 10%)
Acceptatie
digitale gezondheidsverklaring

U heeft zelf de kosten van uw AOV voor zzp’ers in de hand

Hoe de premie van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is opgebouwd, heeft u zelf in de hand. De Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers van Avéro Achmea bieden een uitgebreide dekking die u samen met uw adviseur afstemt op uw situatie en wensen. Zo bepaalt u zelf:

 • de eigenrisicoperiode;
 • de automatische prijsstijging (indexering);
 • de eindleeftijd;
 • de manier van beoordelen van arbeidsongeschiktheid;
 • het percentage van het inkomen dat u wilt verzekeren;
 • de mate van arbeidsongeschiktheid.

Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Wat u nog meer moet weten over AOV voor zzp'ers

Veelgestelde vragen over AOV voor zzp'ers

Heeft u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

 • U legt zelf extra geld opzij
  Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld om bijvoorbeeld een periode van 10 jaar te overbruggen.
 • U regelt niets
  Heeft u helemaal geen inkomen (van uzelf of van uw partner) of eigen vermogen om op terug te vallen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden.
 • U sluit zich aan bij een broodfonds
  Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. Samen met andere zelfstandigen bouwt u een buffer op. Wordt een lid ziek, dan keert het broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar. U kunt het broodfonds combineren met een AOV.
 • U verzekert zich met een AOV
  Met een AOV ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Daarnaast kunnen starters zich ook verzekeren via een vrijwillige verzekering bij UWV of via een vangnetverzekering voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers verplicht?

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:

 • uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is;
 • u hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen;
 • u hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen;
 • u bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.

De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het zal enige jaren duren voor een dergelijke verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal nooit meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Uw adviseur helpt u daar graag bij.

Wat kost een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers?

De kosten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers zijn afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De hoogte van de premie heeft u zelf in de hand. Factoren die van invloed zijn op uw premie zijn onder andere uw beroep, de eigenrisicoperiode, de automatische prijsstijging (indexering), de eindleeftijd, de keuze voor passende of beroepsarbeidsongeschiktheid en het verzekerde bedrag. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

Hoe sluit u als zzp’er een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af?

Al onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijke adviseur. U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Automatische stijging (indexering)
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd bedrag jaarlijks moet stijgen. Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid
U bepaalt zelf hoe wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.

Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. U kunt maximaal 90% van uw inkomen verzekeren.

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%.

Is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers fiscaal aftrekbaar?

De premie voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Stel: u verdient €40.000 of minder per jaar. Dan krijgt u (per 1-1-2021) 37,10% van de premie terug van de belasting. Zit u in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u bijna de helft van de premie terug: 49,50%. Netto is de premie dus minder hoog dan u denkt. De uitkering die u ontvangt van uw verzekeraar is wel belast. Deze “loonbelasting” houden wij voor u in en wordt direct afgedragen aan de Belastingdienst. 

Aanvangskorting en klimmende korting
Tot slot is het ook goed om te weten dat we korting geven. U kunt in dit geval kiezen uit 2 varianten:

 • Aanvangskorting:
  het 1e jaar 35%, het 2e jaar 20% en het 3e jaar 10%. 
 • Klimmende korting
  hoe langer u bij ons verzekerd bent, hoe hoger uw korting: 
  1e jaar 0%
  2e jaar 2%
  3e jaar 4%
  4e jaar 6%
  5e jaar 8%
  vanaf 6e jaar 10%

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.