Adviseur en relatie in gesprek

Premieverloop in 3 voorbeelden

Meerdere factoren waaronder het eigen verzuim bepalen het premieverloop

Hoe wordt de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bepaald?

En wat is het effect van eigen verzuim op de premie?

Op deze pagina leest u meer over de manier waarop wij de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bepalen. Ook geven we u een aantal voorbeelden van het premieverloop.

Voor het bepalen van de premie houden wij rekening met verschillende factoren

Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie door te kijken naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van de medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen het bedrijf in de afgelopen 3 jaar. Daarbij wegen we verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is.


Hoe groter het bedrijf, hoe meer het eigen verzuim van invloed is op de premie
Wij vinden het belangrijk dat de werkgever niet verrast wordt met forse premiewijzigingen door eigen verzuim. En we willen voorkomen dat incidenteel verzuim direct tot grote stijgingen leidt. Daarom houden wij bij kleinere bedrijven minder rekening met het eigen verzuim dan bij grotere bedrijven.

Bij een bedrijf met bijvoorbeeld 3 medewerkers bepaalt het eigen verzuim voor 9% de premie. De overige 91% van de premie wordt bepaald door de branche, gegevens van medewerkers en het landelijk verzuimrisico. Maar bij een bedrijf van 8 medewerkers weegt het eigen verzuim voor 24% mee. En bij een bedrijf van 17 medewerkers bepaalt het eigen verzuim 39% van de premie. 

Bekijk in de 3 voorbeelden hoe het eigen verzuim van invloed is op de premie

Wij laten in de voorbeelden niet alleen de premiewijziging in het 2e verzekeringsjaar vergeleken met de premie in het 1e jaar zien. Maar ook voor de jaren daarna. In de voorbeelden laten wij steeds de premiewijziging in vergelijking met het jaar daarvoor zien.

Let op. Dit zijn slechts voorbeelden die de invloed van het eigen verzuim op de premiewijziging laten zien. Naast het eigen verzuim zijn er nog andere factoren van invloed op het nieuwe premiepercentage. U kunt geen rechten ontlenen aan de onderstaande voorbeelden.  

Voorbeeld 1: Sterke toename verzuim

Een bedrijf met 8 medewerkers heeft al jarenlang een stabiel en gemiddeld verzuim (4%). Door omstandigheden ligt het verzuim in de komende jaren aanzienlijk hoger dan voorheen. Bij een gemiddeld verzuim is dit meer dan een verdubbeling van het verzuimpercentage (9%).

Verzuimpercentages Premiewijziging
2020 4% -
2021 9% 15% stijging
2022 9% 9% stijging
2023 9% 4% stijging

Voorbeeld 2: Incidenteel langdurig verzuim

Een bedrijf met 3 medewerkers heeft al jarenlang laag verzuim (1%). Maar halverwege het jaar wordt een medewerker plotseling langdurig ziek en blijft dit ook het hele jaar daarna. Na 2 jaar ziekte stroomt hij in de WIA. Dit leidt tot een grote stijging van de verzuimpercentages van dit bedrijf.

Verzuimpercentages Premiewijziging
2020 1% -
2021 17% 20% stijging
2022 34% 28% stijging
2023 17% 0% stijging

Voorbeeld 3: Actief verzuimbeleid leidt tot laag verzuim

Een bedrijf met 17 medewerkers heeft al jarenlang een stabiel maar gemiddeld verzuim (4%). Door zeer actief verzuimbeleid realiseert de werkgever gedurende de komende 3 jaar een zeer laag verzuim van 1%. Dat bovendien volledig beperkt blijft binnen de eigen risico periode van 2 weken. En daarmee volledig voor rekening van de werkgever komt.

Verzuimpercentages Premiewijziging
2020 4% -
2021 1% 15% daling
2022 1% 11% daling
2023 1% 6% daling