WGA Uitstapverzekering

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Avéro UBR
 • U houdt de regie voor de WGA in eigen handen
 • Wij regelen de aanvraag bij de Belastingdienst voor u
 • Uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie

Houd de regie in eigen hand als eigenrisicodrager voor de WGA

Met de WGA Uitstapverzekering kunt u zelf WGA Eigenrisicodrager zijn voor uw zieke medewerkers zonder

risico's te lopen; u betaalt dan geen premie meer via de Belastingdienst.

Eén van uw medewerkers wordt ziek of gaat na een vast of tijdelijk contract ziek uit dienst. Vervelend! Voor uw medewerker, maar ook voor u. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers met een arbeidscontract. Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt? Of is hij voor meer dan 80% arbeidsongeschikt met kans op herstel? Dan kan hij een uitkering voor de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) krijgen van het UWV. U betaalt hiervoor een premie via de Belastingdienst. U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen premie meer via de Belastingdienst, maar bent zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw werknemers. En voor hun re-integratie. Zo neemt u de regie in eigen hand, maar loopt u natuurlijk ook een financieel risico. Voor dat risico kunt u de WGA Uitstapverzekering afsluiten.

Dit is wel en niet verzekerd

Wel verzekerd zijn o.a.

 •  Alle medewerkers van 16 jaar of ouder zijn die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA Uitstapverzekering
 •  Medewerkers die geen WGA-uitkering krijgen
 •  Medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn
 •  Medewerkers die een uitkering krijgen uit de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

Niet verzekerd zijn o.a.

 •  Directeur Groot Aandeelhouder of stagiaires
 •  Ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door opzet of roekeloosheid
 •  Ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door ernstige conflicten
 •  Werknemers die al ziek waren bij aanvang van de verzekering
 •  Wanneer er sprake is van fraude

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Rechten en plichtenWGA Uitstapverzekering of lees de brochure.

Hulp bij uw verplichtingen als WGA-eigenrisicodrager

Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden voor de WGA? Dan bent u voor tien jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen. Daarnaast helpt u uw zieke (ex-) medewerker ook om snel weer aan het werk te komen en neemt u maatregelen als hij niet meewerkt. U kunt twee keer per jaar uit het publieke stelsel (UWV) stappen: op 1 januari en op 1 juli. Met de WGA Uitstapverzekering verzekert u niet alleen de verplichte wettelijke uitkeringen, maar krijgt u ook ondersteuning voor preventie en re-integratie. Zo voldoet u aan uw verplichtingen als WGA-eigenrisicodrager.


Voorbeeld uit de praktijk

Bij bouwbedrijf Tervoort werken 35 vaste medewerkers. Een aantal jaren geleden hebben zij besloten om eigenrisicodrager te worden voor de WGA uitkering. Dit betekent dat zij geen premie meer hoeven af te dragen aan de belastingdienst maar zijn ze wel zelf verantwoordelijk voor alle kosten wanneer iemand recht heeft op een WGA uitkering. Nu is een van de werknemers langer dan twee jaar ziek en is nog 50% arbeidsgeschikt dus heeft hij recht op een WGA uitkering. Omdat bouwbedrijf Tervoort eigenrisicodrager is moeten zij zelf alle uitkerings en re-integratie kosten betalen. Gelukkig heeft het bouwbedrijf de WGA uitstapverzekering afgesloten waardoor alle kosten verzekerd zijn. Door de expertise en aandacht van de verzekeraar kon de werknemer na 3 jaar weer aan het werk. Onder aan de streep heeft bouwbedrijf Tervoort ook nog eens lagere kosten.


Alle dekkingen van de WGA Uitstapverzekering

 • Wij betalen de WGA-uitkeringen van uw zieke (ex-)medewerkers. Wij betalen ook de wettelijke werkgeverslasten en de overlijdensuitkering.
 • Wij helpen uw zieke (ex-)medewerkers om weer aan het werk te gaan. Dit kan al vanaf de eerste dag van ziekmelding. Dit is onze WIA re-integratieservice.
 • Wij ondersteunen u bij uw taken en verantwoordelijkheden als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Wil een zieke (ex-)medewerker niet doen wat u of de wet van hem vraagt? Dan zorgen wij ervoor dat u toch aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen.
 • Heeft u een WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea? En wilt u hulp bij het uitvoeren van de taken die horen bij het eigenrisicodragen voor de Ziektewet? Sluit dan ook de module Ziektewetmanagement af. Lees er hier meer over.


Intensieve samenwerking met UWV: SUAG Service

Door onze intensieve samenwerking met UWV hebben wij inzicht in de SUAG (Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid) gegevens van UWV. Verandert UWV de status van uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan brengt UWV ons op de hoogte. En passen wij de WIA vergoeding direct aan, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.


Handig om te weten

 • Alles over de wet BeZaVA

  De WGA valt onder de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, ook wel BeZava genoemd. Lees hier alles over de wet BeZaVa. Hoe het tot nu toe is geregeld en wat er gaat veranderen. Ook wat dit betekent voor u als werkgever, uw WGA Uitstapverzekering en uw premie.

 • Ideale combinatie met Ziekteverzuimverzekering

  U kunt de WIA Uitstapverzekering combineren met de Ziekteverzuimverzekering Grip op Verzuim. Zo verzekert u ook het eigen risicodragerschap Ziektewet bij ons.

 • Zorg voor een preventiemedewerker!

  Als bedrijf bent u verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen met kennis over het voorkomen van verzuim. Laat uw preventiemedewerker bij Avéro Achmea de vernieuwde E-learning opleiding preventiemedewerker volgen; dan weet u zeker dat het goed zit!

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

Ook de regie in eigen hand houden als eigenrisicodrager voor de WGA?

Laat u adviseren over de WGA Uitstapverzekering door een onafhankelijke, deskundige adviseur. Hij of zij geeft uw bedrijf professioneel advies en houdt altijd rekening met uw situatie, financiële mogelijkheden en speciale wensen.

Terug naar boven