Corona en onze schadeverzekeringen

20 mrt 2020

15 minuten

Corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over corona in relatie tot een aantal specifieke schadeverzekeringen. Heeft u andere vragen over Corona en verzekeringen, kijk dan op onze themapagina corona.

Schade algemeen

Kan mijn relatie de verzekering in het 1e jaar opzeggen?

Normaal gesproken is opzeggen pas mogelijk na het 1e jaar van de verzekering. Tijdens de corona periode is het nu ook mogelijk om de verzekering binnen het 1e jaar te beëindigen. Dit betekent dat uw relatie dagelijks op kan zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Deze tijdelijke regeling geldt niet voor de 3- en 5-jarige contracten.

De Brand Bedrijfsschadeverzekering

Het bedrijf van mijn relatie is tijdelijk gesloten door het coronavirus. Zijn de gemiste inkomsten gedekt?

Loopt het bedrijf inkomsten mis door het coronavirus, dan is dit niet verzekerd op de Brandbedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering dekt alleen gevolgen van materiële schade.
Schade door bedrijfsstilstand als gevolg van het coronavirus (bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van het bedrijf op last van de overheid) is daarom niet verzekerd.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de Bedrijfsschadeverzekering?

Mobiliteit

Kan de Cascodekking beperkt worden?

Ja, dit is mogelijk. U kunt de cascodekking stopzetten of omzetten in beperkt casco.

Kan de WAM verzekering tijdelijk stopgezet worden op basis van een geldig schorsingsbewijs?

Als het voertuig geschorst wordt bij de RDW, dan geldt geen verzekeringsplicht en kan de verzekering stopgezet worden. De klant moet zelf het voertuig schorsen bij de RDW. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. Voor het tijdelijk stopzetten van de verzekering vragen wij de klant het schorsingsbewijs te mailen. 

Mijn relatie heeft een groot stilstaand wagenpark. Kan de RDW hier iets in betekenen?

Voordelige verzamelaarsregeling schorsing geldt nu ook voor jongere voertuigen 
Om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen, breidt de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uit. Normaal kunnen met deze regeling alleen oudere voertuigen voordelig worden geschorst. Vanwege de coronacrisis mag de verzamelaarsregeling nu gebruikt worden voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt voor 3 maanden, van 26 maart tot 26 juni. Door een voertuig te schorsen, hoeft een eigenaar voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK).

Schorsing gratis vanaf 6e voertuig
Deze verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum 1e toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Uw relatie betaalt maximaal voor 5 van die voertuigen de schorsing. Vanaf het 6e voertuig is de schorsing gratis.

Let op bij beëindiging schorsing binnen 1 maand 
Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet uw relatie alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.

Mijn relatie heeft een leaseauto en kan de auto niet schorsen. Wat adviseer ik?

Laat uw relatie contact opnemen met de leasemaatschappij om te kijken wat hij of zij kan regelen. De leasemaatschappij vraagt vaak om een verplichte cascodekking.

Mijn relatie gebruikt zijn bedrijfsauto / touringcar / taxi niet vanwege de corona maatregelen. Kan de autoverzekering stopgezet worden?

Nee, de WA-verzekering is een verplichte dekking voor alle auto’s. Deze dekking kan niet stopgezet worden. Als de auto stilstaat, dan geldt nog steeds een WAM-plicht en moet het voertuig verzekerd zijn.

Kan de dekking voor Casco / Beperkt Casco door blijven lopen?

Na schorsing bij de RDW is het mogelijk om de Casco of de Beperkt Casco dekking te behouden. We verlagen de premie niet. 

Kan de Casco / Beperkt Casco tussentijds stopgezet worden?

Ja, dit is bij wijze van hoge uitzondering mogelijk. Deze mogelijkheid wordt tijdelijk geboden en alleen in verband met de coronaproblematiek. Als sprake is van een leasevoertuig, wijs uw relatie er dan op dat de leasemaatschappij vaak een verplichte Cascodekking vraagt.

Bedrijven gaan nu tijdelijk meer diensten en producten zelf vervoeren naar bijvoorbeeld afnemers of eindklanten. Dit "koeriersdienstrisico" wil het bedrijf meeverzekeren zonder toeslag. Kan dat?

Het acceptatiebeleid wordt niet gewijzigd. Als het risico van uw relatie (tijdelijk) wijzigt en dat risico moet worden (bij)verzekerd, dan geldt daarvoor het bestaande acceptatiebeleid. Het is niet de bedoeling om tijdelijk kosteloze dekkingen aan te bieden.

Kan de premie verlaagd worden omdat de voertuigen minder rijden?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij zetten alleen de WA-dekking stop als een voertuig geschorst is. Wel kan de dekking Casco / Beperkt Casco tijdelijk stopgezet worden.

Het CBR is op dit moment niet meer actief door corona. Enkele chauffeurs van ons zijn bezig met code 95 opleidingen. Alles is nu opgeschoven tot nader order. Dat betekent dat er binnenkort chauffeurs zijn die niet voldoen aan de code 95 verplichting. Mogen deze chauffeurs nog rijden?

De verzekeraar bepaalt niet of de chauffeurs nog mogen rijden. Het ontbreken van de code 95 op het rijbewijs van een chauffeur betekent dat hij geen beroepsvervoer mag uitoefenen. Het heeft geen consequenties voor de geldigheid van het rijbewijs. Bij schade doen wij vanwege het ontbreken van alleen code 95 dus geen beroep op de uitsluiting van het besturen van een motorrijtuig met een niet geldig rijbewijs.

Verlenen wij dekking op de motorrijtuigverzekering van een ondernemer (bijvoorbeeld in de horeca) als hij dit motorrijtuig gebruikt of intensiever gaat gebruiken voor bezorging aan klanten?

Ja, als er nu intensiever bezorgd gaat worden, of bedrijfsauto’s worden nu ingezet als bezorgauto en daarvoor niet, dan valt dit onder de dekking gedurende de coronacrisis. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een privéauto die op een zakelijke propositie is verzekerd. Deze regeling geldt alleen voor auto’s en niet voor bromfietsen en scooters.

Is de privéauto van de ondernemer verzekerd bij Achmea Particulieren? Dan is dat ook verzekerd gedurende de coronacrisis. Is de auto van de ondernemer elders verzekerd? Dan moet de ondernemer contact opnemen met die verzekeraar. Uiteraard is deze regeling tijdelijk totdat de (horeca)bedrijven weer ‘normaal’ open kunnen. 

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de Zakelijke Autoverzekering?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Alle horecagelegenheden zijn sinds de coronacrisis gesloten. Daarom bezorgen veel horecaondernemers hun producten nu aan huis. Is dat verzekerd?

Ja, aansprakelijkheid voor schade in verband met het bezorgen van eten en/of drinken is verzekerd als er reeds een horeca activiteit verzekerd is. Check wel of de ondernemer een Collectieve Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) dienstreizen heeft. Deze verzekering kan van belang zijn als de ondernemer thuisbezorgt met een auto die niet op naam van het bedrijf staat.

Is er dekking op de AVB als de ondernemer personeel inleent van een ander bedrijf?

Ja, er is dekking als de ondernemer aansprakelijk is voor de schade. En de ondernemer nog steeds voldoet aan de polisverplichtingen van bijvoorbeeld preventie.

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kan een werkgever een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten krijgen. Wat betekent dit voor de loonsom waarover (een deel van) de premie wordt berekend?

Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van de loonsom waarover de premie wordt berekend. De hoogte van de loonsom die de werkgever aan zijn medewerkers betaalt, verandert ook niet.

Als ondernemers zich niet houden aan de opgelegde tijdelijke sluiting van hun bedrijf vanwege de coronacrisis en er ontstaat daardoor schade (medewerker of derde raakt besmet met corona). Is er dan dekking op de AVB?

Dat hangt van de voorwaarden en de exacte omstandigheden af. In de meeste polisvoorwaarden is aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften van de dekking uitgesloten. Of er ook een beroep op de uitsluiting wordt gedaan, hangt van de exacte omstandigheden af (opzet, causaliteit, etc.). 

Is er dekking op de AVB als de ondernemer personeel uitleent aan een ander bedrijf? 

Ja, mits de hoedanigheid van het inlenende bedrijf gelijk is aan dat van de ondernemer. En uiteraard alleen als de ondernemer aansprakelijk is voor de schade. Als het inlenende bedrijf een andere hoedanigheid heeft, is er niet automatisch dekking op de polis van de ondernemer. De ondernemer zal dit moeten melden. Hiervoor geldt het bestaande acceptatie- en premiebeleid. 

Een ondernemer zet voor eigen zorgactiviteiten medewerkers in van wie de BIG registratie is verlopen. Is de aansprakelijkheid voor schade door het handelen van deze medewerkers verzekerd als er in de voorwaarden of in een clausule staat dat ze een geldige BIG registratie moeten hebben?

Ja, wij doen tijdelijk geen beroep op de uitsluiting van dekking voor het handelen van medewerkers die geen geldige BIG registratie hebben als de registratie van de betreffende medewerker is verlopen na 1 januari 2018. Deze uitzondering geldt zo lang de tijdelijke ontheffing vanwege de coronacrisis van toepassing is (dit is nu nog niet bekend) en er geen andere uitsluitingen van toepassing zijn.  

Is er dekking voor de aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet nakomen van contractuele leveringsverplichtingen?

Nee, niet voor vermogensschade. Op de aansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend de aansprakelijkheid gedekt voor schade aan zaken. Door het niet kunnen nakomen van een leveringsverplichting ontstaat vermogensschade en die schade is niet gedekt. 

Kan de werkgever worden aangesproken voor schade van een medewerker die tijdens het werk het coronavirus oploopt?

Ja, maar dat hangt van de exacte omstandigheden af. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever zijn of haar plicht om voor veilige en gezonde werkomstandigheden te zorgen niet nakomt. En weet dat er dan een zeer grote kans bestaat dat de medewerker ziek wordt. Let op! In sommige voorwaarden is een uitsluiting opgenomen voor aansprakelijkheid voor schade door het niet nakomen van de ARBO regels. 

Kan de dekking van een AVB worden opgeschort? 

Nee, dat is niet mogelijk. En het is ook niet verstandig. De aansprakelijkheidsrisico's lopen ook bij bedrijfsstilstand gewoon door. Bovendien kunnen er aanspraken volgen over een gebeurtenis voor de opschortingsdatum.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

De Rechtsbijstandverzekering

Voor de beantwoording van juridische vraagstukken van ondernemers in de coronacrisis verwijzen we ook naar de FAQ van Achmea Rechtsbijstand.

De ondernemer is het niet eens met de maatregelen die de overheid neemt omdat de ondernemer bijvoorbeeld zijn of haar bedrijf moet sluiten. Is de ondernemer hiervoor verzekerd?

Nee, dit soort geschillen zijn niet verzekerd. Het gaat namelijk om wetten en regels die voor iedereen gelden. 

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) kan een werkgever een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten krijgen. Wat betekent dit voor de loonsom waarover (een deel van) de premie wordt berekend?

Dit heeft geen consequenties voor de hoogte van de loonsom waarover de premie wordt berekend. De hoogte van de loonsom die de werkgever aan zijn medewerkers betaalt, verandert ook niet.

De ondernemer besluit zijn rechtsbijstandverzekering op te zeggen om kosten te besparen en wil later dit jaar de verzekering opnieuw aanvragen. Gaat de wachttermijn dan opnieuw in?

Ja, de functie van de wachttijd is om te voorkomen dat we bestaande geschillen (‘brandende huizen’) verzekeren. Als de klant de verzekering nu opzegt en bijvoorbeeld op 1 september weer een nieuwe verzekering afsluit. Dan is er zonder een wachttijd een reëel risico dat we bijstand moeten verlenen voor een bestaand geschil. Dit betekent dus dat de wachttijd van 3 maanden inderdaad opnieuw ingaat als de ondernemer nu opzegt en later dit jaar een nieuwe verzekering afsluit. Overigens geldt de wachttijd niet voor alle geschillen. 

Er is geen wachttijd: 

  • bij een geschil over een overeenkomst die tijdens de verzekering is gesloten
  • als de nieuwe verzekering aansluit op een eerdere rechtsbijstandverzekering en het geschil verzekerd zou zijn onder die bestaande verzekering
  • bij letsel door een ongeluk
  • bij een geschil in het verkeer

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de Rechtsbijstandverzekering?

Bekijk meer informatie over de Rechtsbijstandverzekering of ga direct naar de voorwaarden.

Voor de beantwoording van juridische vraagstukken van ondernemers in de coronacrisis verwijzen we ook naar de FAQ van Achmea Rechtsbijstand.

De particuliere reis- en annuleringsverzekering

De basis: wel of geen negatief reisadvies

Voor landen waar het coronavirus heerst, kan de overheid een negatief reisadvies geven. Het reisadvies van de overheid is ingedeeld in 4 kleuren:

Groen: geen bijzondere risico’s
Geel: let op, er zijn risico’s
Oranje: reis alleen als het noodzakelijk is
Rood: zeg uw reis af

Annulering vanwege een rood reisadvies is verzekerd op de beschikbare Reis- en Annuleringsverzekering als er op het moment van boeken nog geen negatief reisadvies was.

Annulering vanwege een oranje reisadvies is alleen verzekerd op de laatste versie van de verzekeringsvoorwaarden: Avéro Achmea Compleet Bij Elkaar Voorwaarden Doorlopende Reis P-R416; Voorwaarden Annulering P-V1516 en P-R508.

Wilt u weten wat het huidige reisadvies voor een vakantieland is? Kijk dan op deze website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De reis- en annuleringsverzekering

Ben ik verzekerd als ik op vakantie ga naar een land met kleurcode oranje?

Maakt u een niet-noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode oranje?
Dan bent u niet verzekerd als u corona-gerelateerde schade oploopt of daarvoor kosten moet maken. Zoals extra reis- en verblijfkosten of medische kosten omdat u vanwege corona wordt opgenomen in het ziekenhuis. Er is in de meeste gevallen dan geen sprake van een onverwachte gebeurtenis. Dit betekent dat eventuele schade die u heeft of kosten die het gevolg zijn van corona-gerelateerde gebeurtenissen voor uzelf zijn. Houd hier rekening mee als u nu een reis voor de komende maanden wilt boeken.

U bent nog wel verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan corona. Zoals medische kosten als gevolg van bijvoorbeeld een beenbreuk, gestolen bagage of autopech. U moet hiervoor wel de juiste dekking(en) gesloten hebben. Op uw verzekeringsbewijs ziet u hoe u verzekerd bent.

Maakt u een noodzakelijke reis naar een gebied met kleurcode oranje?
Dan bent u wel verzekerd. Ook als het om corona-gerelateerde schade gaat. Er is sprake van een noodzakelijke reis als u bijvoorbeeld:
  • een familielid of goede vriend(in) bezoekt die onverwacht ernstig ziek of gewond is en waarvan de kans bestaat dat hij of zij binnenkort overlijdt;
  • naar een begrafenis of crematie van een familielid of goede vriend(in) gaat;
  • tijdelijk in het buitenland gaat studeren in het kader van een voltijdstudie terwijl er nog geen kleurcode oranje gold op het moment van inschrijven.

Is het coronavirus verzekerd als ik nu een annuleringsverzekering afsluit? 

De uitbraak van het coronavirus is een wereldwijd probleem geworden. Hiermee is het coronavirus geen onzekere gebeurtenis meer. Voor annuleringsverzekeringen die vanaf 20 maart worden afgesloten, is er geen dekking op grond van het coronavirus.

Ik ben besmet met het coronavirus. Kan ik mijn reis annuleren?

U krijgt zelf corona
Als u corona krijgt, is annulering of afbreking van uw reis verzekerd. Voorwaarde is dat u op korte termijn zou reizen en dat u een doktersverklaring of positieve PCR-test heeft. Een positieve antigeentest is gelijk aan een positieve PCR-test. Dit geldt alleen voor een antigeentest die is afgenomen door de GGD of door een commerciële instelling erkend door de GGD en/of RIVM (overheid). Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering? Dan krijgt u bij het afbreken van uw reis een vergoeding voor de niet gebruikte vakantiedagen. U heeft dan een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u vanwege medische problemen eerder naar huis moest gaan.

Uw reisgenoot krijgt corona
Gaat uw reisgenoot hierdoor op korte termijn niet op reis of breekt hij of zij hierdoor de reis af? En reist u samen met die persoon heen en terug en wordt u nu alleenreizend? Dan is dit verzekerd op uw annuleringsverzekering. Uw reisgenoot moet dan wel een eigen annuleringsverzekering hebben waarop de gebeurtenis verzekerd is. Heeft uw reisgenoot deze verzekering niet? Dan bent u ook niet verzekerd.

Ik heb een reis geboekt naar een land met een negatief reisadvies. Kan ik mijn reis annuleren?

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij. Heeft u een doorlopende reisverzekering met annuleringsverzekering bij ons? Dan biedt de annuleringsverzekering alleen dekking als er op het moment van boeken nog geen negatief reisadvies was.

Er geldt geen negatief reisadvies voor mijn bestemming. Kan ik mijn reis toch annuleren?

Geldt er geen negatief reisadvies voor uw bestemming? En had u geen ticket of hotelreservering die u gratis kunt annuleren? Dan kunt u uw reis niet kosteloos annuleren of aanpassen. Ook niet via uw reis- of annuleringsverzekering. Uw reis annuleren omdat u via of vanaf een plek reist waar het coronavirus is uitgebroken? Ook dat is niet verzekerd.

Ik ben in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt. Ben ik verzekerd?

Met de doorlopende reisverzekering blijft u verzekerd totdat u weer thuis bent. U moet wel zo snel mogelijk het gebied verlaten. Neem contact op met de reisorganisatie, touroperator of vervoersmaatschappij om dit te regelen. De kosten voor het verlaten van het gebied zijn niet verzekerd. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op en check de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vindt u de meest actuele informatie over het gebied waar u zich bevindt. 

Ik moet tijdens mijn vakantie in quarantaine zitten en ben zelf ziek. Krijg ik de extra kosten vergoed?

Zit u in quarantaine en bent u zelf ziek? De reisverzekering dekt dan de in de voorwaarden genoemde kosten. Bijvoorbeeld extra terugreiskosten en extra verblijfkosten. De dekking Medische kosten vergoedt alle extra medische kosten die u maakt boven het Nederlandse tarief. De kosten tot het Nederlandse tarief worden vergoed door uw zorgverzekering. De niet genoten vakantiedagen krijgt u alleen vergoed als u ook een annuleringsverzekering heeft. Het gaat hier alleen om vakantiedagen die gemist worden door een ziekenhuisopname of medische noodzakelijke afbreking op advies van een arts. Als u in quarantaine moet zitten en zelf niet ziek bent, dan vergoeden wij de extra kosten niet.

Contact met een deskundige

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op

Bel onze Commerciële Binnendienst Schade als u vragen heeft: 088 462 46 10 Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.