Milieuschade­verzekering VvE
Zodat uw VvE goed beschermd is tegen de kosten die ontstaan na milieuschade

Milieuschade­verzekering VvE

Financiële rust bij milieuschade en sanering

Milieuschade kan sneller ontstaan dan u soms denkt. Zo is er bij een brand vaak sprake van verontreinigd bluswater en dat kan een forse milieuschade opleveren. De kosten voor bijvoorbeeld sanering, expertiserapportages en preventieve opruiming zijn hoog. Gelukkig valt dit allemaal onder de dekking van de Milieuschadeverzekering VvE van Avéro Achmea.

Deze verzekering is onderdeel van het VvE Zekerplan. Sluit u meerdere verzekeringen binnen dit pakket af, dan ontvangt u tot 10% pakketkorting.

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies. 


3 redenen om deze Milieuschadeverzekering VvE te kiezen

  • Verzekert de kosten van sanering na milieuschade
  • Verzekert ook preventieve opruiming
  • Beschermt het vermogen van uw VvE tegen claims

Bekijk wat u verzekert met onze Milieuschade­verzekering VvE

Wel verzekerd

  • saneringskosten van bodem, grond, grond- en oppervlaktewater
  • kosten die u maakt om dreigende milieuschade te voorkomen
  • het eventuele herstel van bestrating en beplanting na de sanering

Niet verzekerd

  • schade door een overstroming of aardbeving
  • schade door opzet of roekeloosheid
  • schade door overtreding van de veiligheidsvoorschriften

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden Milieuverzekering VvE Zekerplan of neem contact op met uw adviseur.
Voorwaarden Milieuverzekering VvE Zekerplan

Bekijk alle VvE Zekerplan voorwaarden: 
Voorwaarden en meer

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumente.n geen rechten ontlenen.

Met het informatiedocument kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. Het informatiedocument helpt u onze verzekering te vergelijken met andere aanbieders.

Bekijk het informatiedocument

Milieuschadeverzekering

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.