VvE Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering VvE

Voorkomt dat bestuursleden bij aansprakelijkheid eventuele schade uit hun privévermogen moeten betalen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Beschermt het privévermogen van VvE-bestuurders

 • Dekt de aansprakelijkheid van al uw VvE-bestuursleden
 • Snelle en deskundige hulp bij claims van derden
 • Beschermt het privévermogen van VvE-bestuursleden

Onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE in het kort 

Bent u bestuurder binnen uw VvE (Vereniging van Eigenaren)? Dan neemt u belangrijke beslissingen. Soms pakt zo'n beslissing onbedoeld verkeerd uit. Want stel: u doet samen met de medebestuursleden van uw VvE een aanbetaling aan bijvoorbeeld een schildersbedrijf. Maar dit bedrijf gaat plotseling failliet en uw aanbetaling is weg. Dan kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële schade. Deze vermogensschade wordt niet gedekt door uw eigen aansprakelijkheidsverzekering, maar gelukkig wel door de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE van Avéro Achmea. Zo voorkomt u dat u bij bestuurdersaansprakelijkheid de eventuele schade uit uw privévermogen moet vergoeden.

Bekijk wat u verzekert met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s

Wel verzekerd

Uw privévermogen is beschermd tegen claims over:

 • het niet goed uitvoeren van uw taken als bestuurslid
 • onzorgvuldig handelen tegenover andere personen
 • uw wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
 • nalatigheid

Niet verzekerd

Claims naar aanleiding van schade:

 • die de verzekerde met opzet of door roekeloos gedrag veroorzaakt
 • door diefstal, vermissing, verlies of verwisseling van zaken
 • die verband houdt met het niet afsluiten dan wel niet (tijdig) verlengen van voor de VvE benodigde verzekeringen
 • die verband houdt met zaken als opgelegde dwangsommen en boetes


Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE Zekerplan of neem contact op met uw adviseur.

Product voorwaarden Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Veelgestelde vragen over de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

Wat is een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE is er speciaal voor bestuurders binnen een VvE (Vereniging van Eigenaren) en dekt de eventuele vermogensschade die voortkomt uit genomen beslissingen die onbedoeld verkeerd uitpakken. Zo voorkomt deze verzekering dat VvE-bestuurders bij bestuurdersaansprakelijkheid de eventuele schade uit hun privévermogen moeten vergoeden.

Wat dekt de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

Deze verzekering dekt bij bestuurdersaansprakelijkheid de eventuele schade zodat VvE-bestuursleden deze niet uit hun privévermogen hoeven te vergoeden. Bestuurdersaansprakelijkheid ontstaat bijvoorbeeld wanneer u als bestuurder binnen uw VvE een beslissing neemt die onbedoeld verkeerd uitpakt.

Wat is het verschil tussen de Aansprakelijkheidsverzekering VvE en de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE?

De Aansprakelijkheidsverzekering VvE dekt de financiële gevolgen van schade die via het gebouw ontstaat aan bewoners en bezoekers of hun spullen. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE dekt de eventuele vermogensschade voor VvE-bestuurders die voortkomt uit genomen beslissingen die onbedoeld verkeerd uitpakken. Zo voorkomt deze verzekering dat men de eventuele schade uit het privévermogen moet vergoeden.

Kan de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uit het VvE Zekerplan los afgesloten worden?

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.