WIA-verzekeringen

Alle informatie op een rij voor u als adviseur 

WIA-verzekeringen

Het antwoord op alle vragen van u en uw relatie

Uw relatie is geïnteresseerd in een WIA-verzekering van Avéro Achmea? Of heeft al een verzekering en overweegt deze over te sluiten? Onze commerciële binnendienst ondersteunt u hier graag bij. Van het maken van een offerte en snelle acceptatie tot een polischeck en klantbehoud. 

Ondersteuning bij onze WIA-verzekeringen

Krijgt u offerteaanvragen voor WIA-verzekeringen? Avéro Achmea biedt u de mogelijkheid om zelf uw offertes te maken. 

Zo dient u een offerteaanvraag in
Met uw Digitaal Paspoort logt u in via Inloggen Adviseur. Vervolgens klikt u op de applicatie WIA & Verzuim. U komt dan op de Avéro Achmea offertepagina. U logt in met de inloggegevens die u via een brief en een e-mail van ons ontving. Daarna kunt u direct aan de slag. Heeft u nog geen Digitaal Paspoort? Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u deze aanvraagt.

Bel voor vragen over inloggen met onze Supportdesk: 058 297 72 34 
Heeft u al een Digitaal Paspoort? Maar heeft u problemen met inloggen op de Avéro Achmea offertepagina? Of heeft u andere vragen over uw account? Neemt u dan contact op met onze Supportdesk op telefoonnummer 058 297 72 34 of supportdesk@achmea.nl. De Supportdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Veelgestelde vragen over de WIA-verzekeringen voor adviseurs

Hoe kan ik een aanvraag insturen?

U kunt uw aanvraag, inclusief alle noodzakelijke documenten, insturen via e-mail of post. 

Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl

Ons postadres is:
Avéro Achmea
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Hoe is de verzendwijze van de polis?

Dit is afhankelijk van de incassowijze. Bij maatschappij-incasso gaat de polis direct naar de klant en krijgt u een kopie. Bij tussenpersoonincasso ontvangt u alle stukken en dient u deze door te sturen naar de klant.

Welke mantelovereenkomsten zijn er?

Er zijn 2 mantelovereenkomsten:

AGF Detailhandel Nederland

 • sector: 17
 • korting: 5%
 • product: Hiaat Uitgebreid & Loonderving

FHI

 • sector: Federatie van Technologiebranches
 • korting: 5%
 • product: Inkomen op Peil

Hoe kunnen de deelnemers worden aangemeld?

Deelnemers kunnen worden aangemeld en gemuteerd via het Meldloket.

Waar meldt de werkgever de arbeidsongeschiktheid van een medewerker?

Is een medewerker 42 weken ziek, dan kan uw relatie dit melden via het Meldloket.

Hoe verloopt het proces bij de schadebehandeling?

Als uw medewerker na 42 weken nog ziek is, geeft u dit aan ons door via het Meldloket. Is uw medewerker na 91 weken nog steeds ziek? Dan neemt een casemanager rond deze periode contact op met de werkgever. Samen bespreken we de voortgang. Indien nodig schakelt de casemanager onze deskundigen in. Heeft u al eerder hulp of advies nodig? Dan staat onze helpdesk voor u klaar.

Welke van onze deskundigen kunnen helpen bij arbeidsongeschiktheid?

Wij hebben naast de casemanager eigen deskundigen in dienst. Dit zijn:

 • arbeidskundig adviseurs
 • juristen
 • medisch adviseurs
 • loopbaanadviseurs

Is een contract van 3 jaar mogelijk?

Een 3-jarig contract is mogelijk. Voor aanvullende WIA-verzekeringen geldt gedurende de contractperiode een premiegarantie. Hiervoor betaalt de werkgever een opslag op de premie. 

Bij het 3-jarig contract van de WGA Uitstapverzekering wordt jaarlijks de nieuwe premie bepaald. Premieverhogingen tot en met 10% brengen wij niet in rekening. Stijgt de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar met meer dan 10%? Dan mag de werkgever de polis stoppen vanaf het moment dat de premieverhoging ingaat. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Voor deze extra zekerheid over de hoogte van de premie is geen opslag op de premie verschuldigd.

Wat is de minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de verzekering?

Een medewerker moet minimaal 16 jaar zijn om deel te nemen. De maximum leeftijd is de geldende AOW-leeftijd op de polis minus 2 jaar.

Kan een bestaande verzekering bij Avéro Achmea ook zonder adviseur blijven doorlopen?

Nee, wij zijn een intermediairverzekeraar en alleen de aanbieder van het product. De advisering laten wij over aan de adviseur/bemiddelaar.

Kan een medewerker afstand doen van de verzekering?

Ja, bij de werknemersverzekeringen hebben medewerkers het recht afstand te doen van de verzekering. Doet minder dan 70% van de medewerkers mee? Dan betaalt de werkgever een aanvulling. De premie wordt 15% hoger. Doet minder dan 25% van de medewerkers mee? Dan is deze collectieve verzekering niet (meer) mogelijk.

Kan een medewerker die afstand heeft genomen toch weer deelnemen?

Ja, een medewerker kan op een later moment weer deelnemen. Er worden dan wel gezondheidswaarborgen gesteld.

Zijn er mogelijkheden de eindleeftijd tussentijds aan te passen?

Ja, u kunt hiervoor een wijzigingsofferte aanvragen. Neem contact op met onze Commerciële Binnendienst op inkomen.avero@achmea.nl

Hoe krijgt een klant toegang tot het Meldloket?

Na het opmaken van de polis versturen wij automatisch de inloggegevens naar de klant. De klant kan dan via averoverzuim.nl inloggen in het eigen portaal. Heeft de klant de inloggegevens niet ontvangen? Dan kan de klant bellen met het Meldloket op 0180 330 906.

Hoe vraag ik een Digitaal Paspoort aan?

Een Digitaal Paspoort vraagt u zelf aan via solera.nl. Het Digitaal Paspoort geeft u toegang tot het extranet van verschillende verzekeraars. In het 1e jaar betaalt u €59,90 inclusief aanvraagkosten. Daarna betaalt u €34,40 per jaar (ophaalkosten). Na het aanvragen, krijgt u het Digitaal Paspoort binnen uiterlijk 5 werkdagen van Solera. 

Binnen welke termijn dient een verandering gemeld te worden? 

U meldt risicoveranderingen direct. Daarnaast meldt u andere veranderingen binnen 30 dagen. Nieuwe medewerkers dient u binnen 90 dagen nadat ze in dienst zijn gekomen aan te melden.

Welke mutaties of wijzigingen meldt u via het Meldloket?

 • een medewerker komt in dienst
 • een medewerker gaat uit dienst 
 • een medewerker gaat meer of minder verdienen
 • een medewerker overlijdt
 • doorgeven 42e weekmelding (WIA)
 • doorgeven ziekmeldingen (Verzuim)

Op welke manier verlengen wij de polis?

In het laatste contractjaar van de polis ontvangt u een verlengingsvoorstel. Doet u niets? Dan verlengen wij de polis. Wilt u de polis beëindigen? Geef dit dan 1 maand voor de einddatum aan ons door.

Welke afrekenperiode kan de klant kiezen na mutaties?

Standaard krijgen klanten na iedere mutatie, de week erop een nota en specificatie. De klant kan ook kiezen voor een andere afrekenperiode, namelijk maand, kwartaal of jaar.

Neemt u bij vragen contact op met een deskundige

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.