Adviseur geeft advies over VvE milieuschadeverzekering aan relaties

WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Beschermt uw arbeidsongeschikte medewerkers tegen te groot inkomensverlies

WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn 

Verklein het inkomensverlies van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid

 • Uw medewerker ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een aanvulling tot minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon, tot de AOW-leeftijd (eventueel gemaximeerd op 67, 68, 69 of 70 jaar)
 • Ook als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80% ligt, ontvangt uw medewerker een aanvullende uitkering
 • Deze verzekering sluit volledig aan op de WIA-uitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van het PFZW 

Onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn in het kort

Bent u een werkgever in de sector zorg en welzijn? En bent u aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)? Dan biedt Avéro Achmea een verzekering die uw medewerkers een aanvulling geeft op de WIA-uitkering van UWV en het PFZW. Als uw medewerker door arbeidsongeschiktheid niet of minder kan werken, krijgt hij te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn verkleint u het inkomensverlies van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid in situaties waarin er geen of een zeer beperkte WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW van toepassing is.

Beperkte WIA-uitkering voor medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Wanneer uw medewerker gedeeltelijk of volledig maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt is, is de WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW vaak zeer minimaal. Hierdoor kan uw medewerker te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang. Zeker als het bruto jaarloon(*1) hoger is dan de WIA-loongrens(*2). En medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanuit UWV en het PFZW helemaal geen inkomensaanvulling. Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn heeft u het ook in die situaties goed geregeld. Uw medewerker hoeft geen medische vragen te beantwoorden als hij of zij direct na indiensttreding wordt aangemeld.

Bekijk wat u verzekert met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Wel verzekerd

 • alle medewerkers die u aanmeldt
 • vergoeding aan medewerkers die in de WGA komen en tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn
 • aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte en aanvulling op een eventuele uitkering van Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers en hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers in de WGA of IVA die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers of werkgever als de medewerker tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is

Niet verzekerd

 • arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • bedrijven die een aanvulling op de WIA willen verzekeren en niet onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn vallen, maar bijvoorbeeld onder het ABP
 • medewerkers die al een WAO- of WIA- uitkering hebben of ziek zijn als de WIA-verzekering startPrecies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk de voorwaarden WIA aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn of neem contact op met uw adviseur.

Product voorwaarden Alle voorwaarden

Wat u nog meer moet weten over onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Bepaal zelf hoe u uw medewerkers verzekert

Aanvulling op WIA-uitkering mogelijk bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35% en 100%

Als werkgever kiest u zelf op welke manier u uw medewerkers verzekert. Standaard geeft de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% een aanvulling tot 70% van het bruto jaarloon tot de AOW-leeftijd (eventueel gemaximeerd op 67, 68, 69 of 70 jaar). U kunt daarnaast ook kiezen voor een extra aanvulling van 10% van het verzekerde bruto jaarloon bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80% en 100%. Benut uw arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit(*3) minimaal 50%? Dan verhogen wij de WIA-aanvulling automatisch met 5%. Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €200.000.

Optioneel: een compensatie voor medewerkers die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt zijn aanvullend meeverzekeren 

Een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% heeft geen recht op een WIA-uitkering van UWV of het PFZW. Als de medewerker in dienst blijft en minder gaat werken, gaat hij waarschijnlijk ook minder verdienen. Met de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn krijgt een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en de 35% wél een tijdelijke uitkering.

U bepaalt zelf periode, bedrag en besteding

 • Als werkgever kiest u bij het afsluiten van deze verzekering zelf voor de periode waarin de tijdelijke uitkering geldt: 3, 5 of 10 jaar. 
 • En ook het bedrag van de uitkering bepaalt u zelf, en bestaat uit 70%, 80%, 90% of 100% van het verzekerde bruto jaarloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. 
 • U kunt als werkgever kiezen of de uitkering naar uw medewerker gaat of naar uzelf. Als u ervoor kiest zelf de uitkering te krijgen, bent u vrij het geld te besteden. Bijvoorbeeld om een aangepaste werkplek voor uw medewerker in te richten. Ook kan afgesproken worden dat uw medewerker de uitkering krijgt. In dat geval is de uitkering een tijdelijke aanvulling op het bruto jaarloon.
Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €100.000.

Veelgestelde vragen over de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Voor wie is de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea bedoeld?

Deze verzekering sluit volledig aan op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanuit het PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en is daarmee bedoeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij het PFZW.

Voor wie geldt deze verzekering niet? En waarom niet?

Deze verzekering geldt niet voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij het PFZW maar bij ABP of eventueel een ander pensioenfonds.

Waarom heeft Avéro Achmea specifiek voor bedrijven binnen Zorg & Welzijn een aanvullingsverzekering ontwikkeld?

Enerzijds om aan te sluiten op eisen vanuit de CAO. Anderzijds om een gegarandeerd minimum voor werknemers te kunnen verzekeren. Werknemers in de zorg zijn schaars en werkgevers willen personeel graag behouden door onder andere goede secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. 
Een goede Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering is daar onderdeel van en dankzij de extra investeringen in de zorg is daar ook geld voor. Daarnaast zijn zorgplicht en goed werkgeverschap belangrijke factoren die meespelen bij het afsluiten van een WIA-verzekering. 

Welke keuzes bestaan voor het maximale verzekerd inkomen?

 • Arbeidsongeschikt 15-35%: WIA-loongrens / €100.000
 • Arbeidsongeschikt 35-80%: WIA-loongrens / €100.000 / €200.000
 • Arbeidsongeschikt >80%: WIA-loongrens / €100.000 / €200.000

Geldt de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea zowel voor MKB (250 werknemers)? 

Ja, deze geldt voor beide groepen.

Wat is de (maximale) contractduur van de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea?

De contractduur is 1 of 3 jaar.

Geldt een vaste premie gedurende de gehele contractduur?

Ja, de premie staat vast gedurende de contractduur van 1 of 3 jaar.

Begrippen 

*1) Bruto jaarloon

Bij het bepalen van uw bruto loon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniforme loonbegrip. Dit is het loon dat de werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen (namelijk: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld: bruto (basis) jaarloon + bijtelling eventuele auto van de zaak + vakantiegeld + eventuele 13e maand en/of bonus.

*2) WIA-loongrens

Maximaal loon voor de WIA-uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt ieder jaar opnieuw de WIA-loongrens.

*3) Restverdiencapaciteit

Als uw medewerker 2 jaar ziek is, kijkt UWV hoeveel hij of zij nog kan verdienen. Dit wordt de restverdiencapaciteit genoemd.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.