WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn
Beschermt uw medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn

WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn 

Verklein het inkomensverlies van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid

Speciaal voor werkgevers in de sector zorg en welzijn die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), biedt Avéro Achmea een verzekering die uw medewerkers een aanvulling geeft op de WIA-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en van het PFZW. Uw medewerker krijgt te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) als hij of zij door ziekte niet of minder kan werken. Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn verkleint u het inkomensverlies van uw medewerker bij arbeidsongeschiktheid in situaties waarin er geen of een zeer beperkte WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW van toepassing is.

3 redenen om voor deze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn te kiezen

 • Uw medewerker ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een aanvulling tot minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon, tot de AOW-leeftijd (maximaal 70 jaar)
 • Ook als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80% ligt, ontvangt uw medewerker een aanvullende uitkering
 • Deze verzekering sluit volledig aan op de WIA-uitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van het PFZW 

Bekijk wat u verzekert met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Wel verzekerd

 • alle medewerkers die u aanmeldt
 • vergoeding aan medewerkers die in de WGA komen en tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn
 • aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte en aanvulling op een eventuele uitkering van Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers en hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers in de WGA of IVA die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers of werkgever als de medewerker tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is

Niet verzekerd

 • arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • bedrijven die een aanvulling op de WIA willen verzekeren en niet onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn vallen, maar bijvoorbeeld onder het ABP
 • medewerkers die al een WAO- of WIA- uitkering hebben of ziek zijn als de WIA-verzekering start

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn of neem contact op met uw adviseur.
Voorwaarden WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Bekijk alle WIA-verzekeringen voorwaarden:
Downloads en voorwaarden

Beperkte WIA-uitkering voor medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Wanneer uw medewerker gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt is, dan is de WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW vaak zeer minimaal. Hierdoor kan uw medewerker te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang. Zeker als het bruto jaarloon(*1) hoger is dan de WIA-loongrens(*2). En medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanuit UWV en het PFZW helemaal geen inkomensaanvulling.

Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn heeft u het ook in die situaties goed geregeld
Uw medewerker ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan altijd minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon (afhankelijk van uw keuze van het verzekerde bedrag). Ook een inkomensaanvulling bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80%, kan worden verzekerd. 

Uw medewerker hoeft geen medische vragen te beantwoorden als hij of zij direct na indiensttreding wordt aangemeld.

Bepaal zelf hoe u uw medewerkers verzekert

Aanvulling op WIA-uitkering mogelijk bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35% en 100%

Als werkgever kiest u zelf op welke manier u uw medewerkers verzekert. Standaard geeft de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% een aanvulling tot 70% van het bruto jaarloon tot de pensioengerechtigde leeftijd. U kunt daarnaast ook kiezen voor een extra aanvulling van 10% van het verzekerde bruto jaarloon bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80% en 100%.

Avéro Achmea beloont medewerkers die restverdiencapaciteit benutten
Als uw arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit(*3) voor minimaal 50% benut, verhoogt Avéro Achmea de WIA-aanvulling automatisch met 5%. 

Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €200.000.

Optioneel: een compensatie voor medewerkers die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt zijn aanvullend meeverzekeren
Een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% heeft geen recht op een WIA-uitkering van UWV of vanuit het PFZW. Als de medewerker in dienst blijft en minder gaat werken, gaat hij waarschijnlijk ook minder verdienen. Met de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn krijgt een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en de 35% wél een tijdelijke uitkering.

U bepaalt zelf periode, bedrag en besteding

 • Als werkgever kiest u bij het afsluiten van deze verzekering zelf voor de periode waarin de tijdelijke uitkering geldt: 3, 5 of 10 jaar. 
 • En ook het bedrag van de uitkering bepaalt u zelf, en bestaat uit 70%, 80%, 90% of 100% van het verzekerde bruto jaarloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. 
 • U kunt als werkgever kiezen of uw medewerker of u als werkgever de uitkering krijgt. Als u ervoor kiest zelf de uitkering te krijgen, bent u vrij het geld te besteden. Bijvoorbeeld om een aangepaste werkplek voor uw medewerker in te richten. Ook kan afgesproken worden dat uw medewerker de uitkering krijgt. In dat geval is de uitkering een tijdelijke aanvulling op het bruto jaarloon.

Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €100.000.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.

Begrippen

*1) Bruto jaarloon Bij het bepalen van uw bruto loon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniforme loonbegrip. Dit is het loon dat de werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen (namelijk: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld: bruto (basis) jaarloon + bijtelling eventuele auto van de zaak + vakantiegeld + eventuele 13e maand en/of bonus.

*2) WIA-loongrens Maximaal loon voor de WIA-uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt ieder jaar opnieuw de WIA-loongrens.

*3) Restverdiencapaciteit Als uw medewerker 2 jaar ziek is, kijkt UWV hoeveel hij of zij nog kan verdienen. Dit wordt de restverdiencapaciteit genoemd.