Wia calculator

WIA-calculator

Snel de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid berekenen.

WIA-calculator

Met de WIA-calculator berekent u snel en eenvoudig uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bent u langer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan kunt u een WIA-uitkering krijgen. De tool biedt u een duidelijk beeld van de hoogte van de uitkering.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.

Veelgestelde vragen voor werknemers

Hoe wordt de WIA uitkering berekend?

Het jaarloon dat u in de WIA-calculator invult is het voor het verzekeringsjaar (1 januari tot en met 31 december) verwachte bruto jaarloon inclusief alle belastbare onderdelen van het loon. Dit is het loon (zonder maximum) dat UWV gebruikt voor de berekening van de hoogte van een WIA-uitkering. UWV noemt dit SV-loon. In deze calculator kunt u een indicatie berekenen van de vergoeding die u krijgt als u arbeidsongeschikt raakt. De berekening van de WIA-calculator is een indicatie. U kunt dan ook aan deze berekening geen rechten ontlenen.

Hoeveel inkomen ontvangt u bij 100% arbeidsongeschiktheid?

1e jaar 100%

Uw inkomen in het 1e ziektejaar is 100% van uw laatstverdiende loon. Sommige werkgevers hebben een andere afspraak (tussen 70% en 100%). In dit voorbeeld gaan wij uit van 100%. Vraag uw werkgever wat voor u geldt.

 

2e jaar 70%

Uw inkomen in het 2e ziektejaar is 70% van uw laatstverdiende loon. Sommige werkgevers hebben een andere afspraak (tussen 70% en 100%). In dit voorbeeld gaan wij uit van 70%. Vraag uw werkgever wat voor u geldt.

 

Komt u na twee jaar loondoorbetaling in de WIA?

Dan krijgt u een wettelijke WIA-uitkering van UWV. Werkgevers kunnen voor medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker. De WIA kent 2 soorten wettelijke WIA-uitkeringen (van UWV).


  • WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten. U krijgt een WGA-uitkering als u nog (gedeeltelijk) kan werken. En daarmee 65% of minder van het oude loon kunt verdienen. We noemen dat de restverdiencapaciteit. Dit is het inkomen dat een arbeidsongeschikte nog met werken kan verdienen. UWV stelt de hoogte van dit inkomen vast. De WGA-uitkering bij 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid is 70% van het loon dat u verdiende in het jaar voor de maand waarin u arbeidsongeschikt werd.
  • IVA-uitkering. Is de kans erg klein dat u weer kan werken? Dan krijgt u een IVA-uitkering. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De IVA-uitkering is 75% van het loon dat u verdiende in het jaar voor de maand waarin u arbeidsongeschikt werd.

 

Waarom zit er een verschil tussen de vergoeding die de WIA-calculator berekent en de vergoeding die ik ontvang?

Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding gaan wij uit van het verzekerde bruto jaarloon. Hierdoor kan het zo zijn dat er een verschil zit tussen de vergoeding die de WIA-calculator berekent en de vergoeding die u echt krijgt bij arbeidsongeschiktheid. UWV verhoogt dit jaarloon met de WIA-index. Zij doen dit vanaf de 1e dag van arbeidsongeschiktheid totdat de WIA-uitkering start. Wij doen dit ook tot de start van de vergoeding. Let op: soms spreekt uw werkgever een ander verzekerd loon met ons af. Wij kunnen de gevolgen voor een ander verzekerd loon helaas niet via de WIA-calculator berekenen.

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend?

UWV bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage door het verschil te berekenen tussen het loon dat u verdiende voordat u ziek werd en het loon dat u ondanks uw beperkingen nog kunt verdienen. Het UWV noemt dit uw restverdiencapaciteit. Bent u (nog) niet arbeidsongeschikt en wilt u weten wat een mogelijke arbeidsongeschiktheid met uw inkomen doet? Vul in de WIA-calculator dan een verzonnen percentage in. U kunt dit percentage later nog aanpassen om te zien wat een ander percentage voor gevolgen heeft voor uw inkomen. Een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 15% kunt u niet invullen in deze berekening. Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, krijgt u geen WIA-uitkering. U kunt hierover wel afspraken maken met uw werkgever of uw werkgever kan u hiervoor verzekeren. Vanaf 15% tot 35% arbeidsongeschiktheid kan uw werkgever u verzekeren met de WIA-Compensatieverzekering.

Veelgestelde vragen voor werkgevers

Is een WIA-verzekering voor werkgevers verplicht?

Nee, wettelijk is dit niet verplicht. Als werkgever mag u zelf beslissen of u een WIA-verzekering aanbiedt. Maar er zijn cao’s die u kunnen verplichten om deze toch af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA-verzekering vult de wettelijke WIA-uitkeringen aan. Het is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap.

Wat kost een WIA-verzekering?

Een WIA-verzekering hoeft niet duur te zijn. De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren. Zo kijken wij naar het soort bedrijf. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? Ook vragen wij naar de leeftijd,  het geslacht en het loon van uw medewerkers. En of u al eerder arbeidsongeschikt personeel heeft gehad. Met behulp van deze informatie stellen we de premie vast. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar. Zo wordt deze verzekering opeens een stuk voordeliger. Meer weten? Neem dan gerust even contact op.

Is de premie van de WIA-verzekering zakelijk aftrekbaar van de belasting?

Ja, de premie is aftrekbaar.