Adviseur adviseert over zakelijk inkomen compact verzekering

WGA Uitstapverzekering Stop Loss

Biedt dekking voor de WGA-lasten boven uw eigen behoud en profiteer van uitgebreide re-integratiebegeleiding.

WGA Uitstapverzekering Stop Loss

Zekerheid en deskundigheid voor WGA Eigenrisicodragers

 • U bent verzekerd als eigenrisicodrager voor de WGA met een financieel vangnet bij ‘calamiteiten’ 
 • U profiteert van uitgebreide begeleiding op het gebied van re-integratie van langdurig zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers
 • U kiest een eigen behoud percentage van 125%, 150% of 200%

Onze WGA Uitstapverzekering Stop Loss in het kort

U bent eigenrisicodrager voor WGA? Dan betaalt u hiervoor geen premie meer via de Belastingdienst, maar bent u gedurende 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkering aan uw (ex-)medewerkers. En voor hun re-integratie. Zo houdt u de regie in eigen hand. 
Toch zijn er situaties denkbaar dat u financieel risico loopt. Voor dat risico biedt de WGA Uitstapverzekering Stop Loss van Avéro Achmea uitkomst. U bent verzekerd van een financieel vangnet bij calamiteiten en krijgt uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie.

Zekerheid voor WGA-lasten boven uw eigen behoud
De WGA Uitstapverzekering Stop Loss van Avéro Achmea is bestemd voor werkgevers met minimaal 250 werknemers. De WGA Uitstapverzekering Stop Loss vergoedt de uitkeringen die u als eigenrisicodrager verschuldigd bent, als de som van de wettelijke WGA-uitkeringen hoger is dan uw gekozen eigen behoud. Wij ondersteunen u met uitgebreide re-integratiedienstverlening. Zo profiteert u van extra zekerheid en deskundigheid.

Bekijk wat u verzekert met onze WGA Uitstapverzekering Stop Loss

Wel verzekerd

 • alle medewerkers van 16 jaar of ouder die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA Uitstapverzekering Stop Loss
 • WGA-lasten die uitstijgen boven het gekozen eigen behoud van medewerkers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering ontvangen

Niet verzekerd

 • directeur-grootaandeelhouders of stagiaires
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door opzet of roekeloosheid van u of de medewerker zelf
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door ernstige conflicten
 • medewerkers die al ziek of arbeidsongeschikt waren bij aanvang van de verzekering
 • wanneer er sprake is van fraude

Wat u nog meer moet weten over onze WGA Uitstapverzekering Stop Loss 

Ontdek de voordelen van de WGA Uitstapverzekering Stop Loss

 • U bepaalt zelf uw eigen behoud
 • U kunt kiezen om een deel boven de verwachte schadelast te verzekeren.

Wij noemen het deel dat u voor eigen rekening houdt, het ‘eigen behoud’. U kunt kiezen uit 3 eigen behoud percentages: 125%, 150% of 200%. 

Een voorbeeld: 
Stel uw gemiddelde WGA-lasten zijn €100.000 per jaar. Deze lasten neemt u voor eigen rekening omdat u eigenrisicodrager bent. Eventueel hogere lasten wilt u zelf financieren zolang dit maar niet boven de €125.000 uitkomt. In dit voorbeeld is uw eigen behoud percentage dan 125%. U verzekert zich in dat geval voor de verwachte WGA-lasten die boven het bedrag van €125.000 uitkomen. 


 • U profiteert van een contractduur van 3 jaar
  - Samen met u vergroten we de kans op re-integratie. Een langere contractduur helpt daarbij. 
  - Met een contract voor 3 jaar krijgt u meer zekerheid over de hoogte van uw premiepercentage. Elk jaar berekenen wij uw premiepercentage opnieuw. Verhogingen tot en met 10% brengen wij niet bij u in rekening. Uw premiepercentage kan wel dalen. Het premiepercentage kan dus jaarlijks gelijk blijven, hoger worden of dalen.
  - Stijgt het premiepercentage voor het nieuwe jaar met meer dan 10%? Dan kunnen wij ook uw eigen behoud als percentage van de loonsom aanpassen. U mag uw polis stoppen vanaf het moment dat de premieverhoging ingaat. U heeft een opzegtermijn van 30 dagen. Daalt het premiepercentage voor het nieuwe jaar of blijft deze gelijk? Dan kunt u uw polis niet stoppen.

Dit zijn alle dekkingen van de WGA Uitstapverzekering Stop Loss

 • Wij vergoeden de WGA-lasten boven uw eigen behoud.
 • Casemanagement: u heeft intensief contact met en krijgt pro-actief advies van onze casemanager tijdens de ziekteverzuimperiode van werknemers met een realistisch WIA instroomrisico. 
 • Juridische bijstand: u krijgt juridische bijstand bij WIA-beoordelingen. 
 • Wij bieden re-integratie coaching van werknemers die in de WIA stromen. De extra re-integratiekosten (van de door ons geadviseerde interventies) worden volledig vergoed.
 • Faillissementrisico: raakt uw bedrijf failliet, dan bent u verzekerd van een volledige dekking van de lopende WGA-uitkeringen voor uw (ex-)medewerkers.

Avéro Achmea biedt u de unieke SUAG Service

SUAG staat voor Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid. Verandert UWV de status van uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan informeren zij ons direct. Wij passen de WIA vergoeding gelijk aan. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Zo bieden wij een actueel en overzichtelijk proces.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft u alleen maar een machtiging te ondertekenen. 

Belangrijkste voordelen
  U hoeft geen beschikkingen van UWV naar ons te versturen; wijzigingen worden automatisch verwerkt.
  Ook uw adviseur hoeft niets te doen.

Veelgestelde vragen over de WGA Uitstapverzekering Stop Loss

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de WGA Uitstapverzekering Stop Loss?

U komt voor deze verzekering in aanmerking als uw bedrijf meer dan 250 werknemers heeft.  
Daarnaast geldt voor u dat:  

 • u op dit moment eigenrisicodrager bent voor de WGA;
 • u voor het WGA-risico niet of met een ‘conventionele dekking’ verzekerd bent;
 • u weet wat uw jaarlijkse WGA-instroom is;
 • u een financieel risico bij een hogere WGA-instroom wilt voorkomen.

Wat kost een WGA Uitstapverzekering Stop Loss?

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. Hij of zij kan voor u de kosten berekenen. Vind hier uw adviseur.
Wij helpen u graag

Voor ondernemers

Uw bedrijf is uniek. En dus wilt u een advies op maat. Wij werken dan ook alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind de adviseur die bij u past.

Voor adviseurs

Weten hoe u een offerte maakt? Meer informatie over het proces bij afsluiten of oversluiten? U vindt hier alle voor u belangrijke informatie.