WGA Uitstapverzekering
Zo houdt u de regie voor de WGA in eigen hand en krijgt u uitgebreide preventie- en re-integratiebegeleiding

WGA Uitstapverzekering 

Zonder risico zelf WGA Eigenrisicodrager zijn voor zieke medewerkers

 • U houdt de regie voor de WGA in eigen hand en krijgt uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
 • Wij regelen de aanvraag bij de Belastingdienst voor u

Bekijk wat u verzekert met onze WGA Uitstapverzekering

Wel verzekerd

 • alle medewerkers van 16 jaar of ouder zijn die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA Uitstapverzekering
 • alle vaste en tijdelijke medewerkers
 • medewerkers die meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn

Niet verzekerd

 • medewerkers die al ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA Uitstapverzekering
 • directeur-grootaandeelhouders of stagiaires
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door opzet of roekeloosheid van u of de medewerker zelf
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door ernstige conflicten
 • wanneer er sprake is van fraude

 


U kunt ons product vergelijken met andere aanbieders

Wij hebben voor deze verzekering informatiedocumenten opgesteld. Hierin ziet u in 1 oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie. Zo vergelijkt u onze verzekering gemakkelijk met andere aanbieders.

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Dit zijn alle dekkingen van de WGA-Uitstapverzekering

 • Wij betalen de WGA Uitkeringen van uw zieke (ex-)medewerkers. Wij betalen ook de wettelijke werkgeverslasten en de overlijdensuitkering.
 • Wij helpen uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers om weer aan het werk te gaan. Dit is onze WIA re-integratieservice.
 • Wij ondersteunen u bij uw taken en verantwoordelijkheden als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Wil een zieke (ex-)medewerker niet doen wat u of de wet van hem vraagt? Dan zorgen wij ervoor dat u toch aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen.
 • Heeft u een WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea? En wilt u hulp bij de uitvoering van de taken die horen bij het eigenrisicodragen voor de Ziektewet? Sluit dan ook de module Ziektewetmanagement af. Lees er meer over in onze brochure ziektewet management.

Avéro Achmea biedt u de unieke SUAG Service

SUAG staat voor Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid. Verandert UWV de status van uw arbeidsongeschikte medewerker? Dan informeren zij ons direct. Wij passen de WIA vergoeding gelijk aan. U hoeft hier zelf dus niets voor te doen. Zo bieden wij een actueel en overzichtelijk proces.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft u alleen maar een machtiging te ondertekenen. 

Belangrijkste voordelen
 • U hoeft geen beschikkingen van UWV naar ons te versturen; wijzigingen worden automatisch verwerkt.
 • Ook uw adviseur hoeft niets te doen.
 • Arbeidsongeschikte medewerkers ontvangen altijd de juiste vergoeding.
Wij helpen u graag 

Voor ondernemers

Uw bedrijf is uniek. En dus wilt u een advies op maat. Wij werken dan ook alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind de adviseur die bij u past.  

Voor adviseurs 

Weten hoe u een offerte maakt? Meer informatie over het proces bij afsluiten of oversluiten? U vindt hier alle voor u belangrijke informatie.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.