Risico Reductie Plan - Brandmeldinstallaties

Een brand snel ontdekken beperkt de schade

Ondernemers zijn verplicht om te zorgen voor een brandveilige omgeving voor medewerkers, klanten en bezoekers. Het is belangrijk dat brand zo snel mogelijk wordt ontdekt en gemeld. De bouwverordening bepaalt per gebruiksfunctie wanneer een brandmeldinstallatie moet zijn aangebracht. Het aantal verdiepingen, de grootte van het gebruiksoppervlak en het aantal verblijfsruimten voor bezoekers is daarbij bepalend.

Het kan aantrekkelijk zijn om de ontruimingsalarminstallatie uit te breiden naar een brandmeldinstallatie met volledige detectie. Hierdoor kan de brand snel ontdekt worden. Door dit snelle handelen is de kans groter dat de bedrijfslocatie (deels) behouden blijft.

Preventietips

Preventieadvies Oplossing  Voordeel 
Projectie en aanleg ontruimingsinstallatieeadvies Geselecteerde erkende branddetectiebedrijvendie regionaal werkzaam zijn
Aanleg gecertificeerde brandmeldinstallatie als totaalbeveiliging conformNEN 2535 Maatwerk beveiliging op basis van Programma van Eisen (PvE) Tot 30% korting op de aanschaf van een brandmeldinstallatie
Objectbeveiliging met automatische brandmelding Volledige installatie, oplevering en inbedrijfstelling Bij afsluiten onderhouds-contract 5 jaar garantie op apparatuur
Geen hoge kosten voor certificering

Onze partner

Voor ons Risico Reductie Plan hebben wij voor brandmeldinstallaties de volgende partner voor u geselecteerd:

Van Dijnsen Beveiligingen
Takkebijster 58
Breda
076 572 81 35 

risicoreductieplan@vandijnsen.nl 
www.vandijnsen.nl


Speciaal voor het Risico Reductie Plan worden alle systemen geleverd inclusief installatiemateriaal, arbeidsloon, projectbegeleiding en tekenwerk.