Adviseur geeft advies over agrarische aansprakelijkheidsverzekering

Elektra inspectie voor uw agrarisch bedrijf

Voorkomen is beter dan genezen

Aandacht voor uw elektrische installatie met de SCIOS Scope 8 en 10

Voorkom uitval met een betrouwbare elektra inspectie

Uw elektrische installatie zorgt voor onder andere verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Uitval van de elektrische installatie (bijvoorbeeld door brand) is een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit. Wilt u inzicht in de mogelijke oorzaken van brand in uw bedrijf? Met de SCIOS-inspectie ontvangt u een rapport met mogelijke fouten in uw elektrische installatie. Laat de inspectie uitvoeren en de fouten herstellen voordat er problemen ontstaan. Een betrouwbare installatie is een veilig idee.

Een SCIOS Scope 10-inspectie, waarom?

Voor uw bedrijfscontinuïteit is het aan te bevelen om uw elektrische installatie regelmatig te laten inspecteren. Een fout in de elektrische installatie is namelijk vaak de oorzaak van een brand of een arbeidsongeval. Met mogelijk ernstige gevolgen. Voorkomen is dus beter dan genezen. Bovendien voldoet u hiermee aan de voorwaarden die veel verzekeraars stellen.

Tijdens de inspectie controleert een elektra-inspecteur of uw *elektrische installatie veilig is. U kunt deze inspectie uitbreiden met een SCIOS Scope 8-inspectie, waarmee u invulling geeft aan uw wettelijke zorgplicht. Of laat alleen een SCIOS Scope 8-inspectie uitvoeren, als dat volstaat. Deze inspecties zijn 5 jaar geldig, dus zorg ervoor dat u uw elektrische installatie tijdig opnieuw laat inspecteren.

U kunt de SCIOS Scope 10-inspectie laten uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf.

Een SCIOS Scope 8-inspectie, waarom?

Soms is een SCIOS Scope 10-inspectie niet nodig. Dan volstaat de SCIOS Scope 8-inspectie. Wat houdt dit in? In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installaties waar werknemers mee werken. Het verhoogt de veiligheid van uw elektrische installatie. Met het uitvoeren van een SCIOS Scope 8-inspectie geeft u invulling aan uw wettelijke zorgplicht. En voldoet u aan de voorwaarden die veel verzekeraars stellen. 

U kunt de SCIOS Scope 8 inspectie laten uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf.

Vul uw bedrijfsgegevens hieronder in en zie direct een prijsindicatie van de SCIOS Scope 10-inspectie

Binnen deze rekentool hanteren wij de prijzen van Parkstad voor de SCIOS Scope 10. Bel voor een prijsindicatie van de SCIOS scope 8 met Parkstad of een partij naar eigen keuze. Zie SCIOS-register. Wij ontvangen geen commissie.

Na de inspectie ontvangt u een rapport

Laat u de inspectie uitvoeren door een erkend bedrijf, dan ontvangt u een rapport met onder andere - en indien van toepassing - de fouten (afkeurpunten) duidelijk vernoemd. U huurt zelf een installateur in om de fouten op te lossen. Kleine fouten kunt u uiteraard zelf oplossen. Zodra alles is hersteld, kunt u ervoor kiezen om weer contact op te nemen met uw inspectiebedrijf. Zij kunnen zorgen voor een SCIOS-verklaring die aantoont dat alle fouten zijn hersteld. Soms volstaat een foto, soms komen ze langs voor een herkeuring (tegen een meerprijs).

Tijdelijk extra elektriciteit nodig? Of een elektrische installatie aanleggen of aanpassen? Lees hier onze tips.

Veelgestelde vragen

Waarom heb ik een SCIOS Scope 10-inspectie nodig?

Verklein het risico op brand. Met een SCIOS Scope 10-inspectie brengt u de brandveiligheid van elektrische installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De meeste verzekeraars stellen een SCIOS Scope 10-inspectie verplicht.

Hoe werkt de SCIOS Scope 10 inspectie?

Tijdens de inspectie controleert een elektra-inspecteur de onderhoudstoestand van uw elektrische installatie*. Deze inspectie mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10-certificaat. Wij hebben al een onafhankelijk inspectiebedrijf voor u uitgekozen. Hiervoor werken wij samen met Parkstad Inspecties. De inspecteur maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op het bedrijf te vergroten en de inspecteur benoemt aandachtspunten. Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. Hierin staan onder andere - en indien van toepassing - de zogenoemde afkeurpunten duidelijk vernoemd. U huurt zelf een erkende installateur in om de gebreken op te lossen. Zodra alles hersteld is, neemt u weer contact op met Parkstad Inspecties. Soms komen ze langs voor een herkeuring, soms volstaat een foto. Als alles goed is, ontvangt u een SCIOS verklaring via het inspectiebedrijf van SCIOS dat de installatie goedgekeurd is. Overleg met uw adviseur of u dit rapport en de verklaring moet opsturen.

*Met de elektrische installatie bedoelen we de installatie die bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Wanneer heb ik een SCIOS Scope 8 inspectie nodig?

In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installaties waar werknemers mee werken. Daarom is de periodieke controle van de totale elektrische installatie met een SCIOS Scope 8 inspectie belangrijk. Het verhoogt de veiligheid van uw elektrische installatie. Met het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie voldoet u aan uw wettelijke zorgplicht.

Waar kan ik nagaan of ik een SCIOS Scope 10-inspectie nodig heb?

Op uw verzekeringsbewijs van uw brandverzekering leest u of het nodig is om een SCIOS Scope 10 keuring uit te laten voeren.

Ik heb een ToplandPolis. Mag ik ook een SCIOS Scope 8-inspectie laten uitvoeren?

Als in uw ToplandPolis vermeld staat dat een SCIOS Scope 8-inspectie volstaat, dan is dit akkoord.

Wat wordt bedoeld met een elektrische installatie?

Met de elektrische installatie bedoelen we alle elektrische onderdelen die in het gebouw gebruikt worden. Van de groepenkast en de wand­contactdozen tot en met de daarop vast aangesloten machines.

Hoe werkt de SCIOS Scope 10-inspectie?

Tijdens de inspectie controleert een elektra-inspecteur de onderhoudstoestand van uw elektrische installatie*. Deze inspectie mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10-certificaat. De inspecteur maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op het bedrijf te vergroten en de inspecteur benoemt aandachtspunten. Tijdens de inspectie vinden metingen en beproevingen plaats. Na het bezoek maakt de inspecteur een rapport. Hierin staan onder andere - en indien van toepassing - de zogenoemde fouten (afkeurpunten)- duidelijk vernoemd. U huurt zelf een installateur in om de fouten op te lossen. Zodra alles hersteld is, kunt u ervoor kiezen om weer contact op te nemen met het inspectiebedrijf. Zij kunnen voor u een herkeuring uitvoeren. Als alles goed is, ontvangt u een SCIOS-verklaring via het inspectiebedrijf van SCIOS dat de installatie goedgekeurd is.

*Met de elektrische installatie bedoelen we de installatie die bedrijfsmatig wordt gebruikt.

Wanneer heb ik een SCIOS Scope 8 inspectie nodig?

In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de elektrische installaties waar werknemers mee werken. Daarom is de periodieke controle van de totale elektrische installatie met een SCIOS Scope 8 inspectie belangrijk. Het verhoogt de veiligheid van uw elektrische installatie. Met het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie voldoet u aan uw wettelijke zorgplicht.

Wat is het verschil tussen een SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 10 inspectie?

Een SCIOS Scope 8 inspectie richt zich op de veiligheid van het werken aan en met elektrische installaties. Een SCIOS Scope 10 inspectie richt zich vooral op de brandveiligheid van deze elektrische installaties.

Hoe vaak moet ik de SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 10 inspectie uitvoeren?

Op uw verzekeringsbewijs staat de juiste termijn. Meestal is dit iedere 5 jaar.

Wat kost een SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 10 inspectie?

De kosten van een elektra inspectie hangen af van het gebruik van uw installatie, de grootte van uw bedrijf en het type gebouw. De eventuele kosten voor het herstel van fouten zijn daarbij nog niet meegenomen. Op deze webpagina staat een rekentool waar u zelf een richtprijs* kunt berekenen.

*De richtprijs is gebaseerd op de prijzen die parkstad Inspecties hanteert. Voor uw inspectie heeft u vrije keuze in inspectiebedrijven. 

Waar moet ik op letten voor het plannen van de inspectie?

Tijdens de inspectie moet de spanning tijdelijk van uw elektrische installatie af. Plan de inspectie dus op een moment dat dit geen problemen geeft in uw bedrijf. De inspecteur zal deze werkzaamheden altijd met u afstemmen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Houd rekening met grote drukte bij de inspectiebedrijven.

Ik heb een zonnestroominstallatie. Welke SCIOS-inspectie kan ik dan laten uitvoeren?

Een zonnestroominstallatie laat u inspecteren met de SCIOS Scope 12- inspectie. De SCIOS Scope 12-inspectie is een elektrische inspectie van uw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt dan naar brandrisico's en de elektrische veiligheid. Scope 12 is een zelfstandige inspectie die niet voortbouwt op andere inspecties. Wilt u een Scope 12 inspectie laten uitvoeren? Neem dan contact op met bijvoorbeeld Parkstad Inspecties of met een ander gecertificeerd inspectiebedrijf.

Waar u op moet letten als u een veilige elektrische installatie wil aanleggen of uitbreiden

Let bij de aanleg of uitbreiding van de elektrische installatie onder meer op de volgende punten: 

  • Laat je elektrische installatie aanleggen of aanpassen door een erkend installateur. 
  • Laat na aanleg en na elke aanpassing een opleveringsinspectie volgens de normen van de NEN 1010 uitvoeren.

NEN 1010 geeft veiligheidsbepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet volgens de wet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. De norm wordt genoemd in het bouwbesluit en is daarmee in de wet opgenomen. Zorg ervoor dat de opleverinspectie voldoet aan bijlage 61F van deze norm. Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringsinspectie zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringsinspectie te waarborgen, adviseren wij om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

Heeft u als ondernemer vragen over dit onderwerp?

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.