man bij dokter

Meer uitgaan van het perspectief van mensen

Nieuws

OCTAS presenteert 3 varianten voor een eenvoudiger arbeidsongeschiktheidsstelsel

18 mrt 2024 1 minuut

Op 29 februari verscheen het langverwachte eindrapport over de toekomst van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. Er moet nodig iets gebeuren, want de manier waarop we nu met arbeidsongeschiktheid omgaan loopt in het huidige stelsel vast. Voor welke problemen zoekt de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) oplossingen?

Ons arbeidsongeschiktheidsstelsel piept en kraakt
In november 2022 gaf de minister van SZW de OCTAS opdracht om te onderzoeken hoe het anders moet. Want dat het zo niet verder kan, daar zijn alle betrokkenen het over eens. De regels zijn ingewikkeld en UWV heeft te weinig personeel om mensen te keuren en de regels goed toe te passen. De wachtrijen zijn lang en arbeidsongeschikten wachten lang op een uitkering. Daarnaast verwacht het stelsel te veel zelfredzaamheid van bijvoorbeeld jongeren met een Wajong-uitkering. Ze verdwalen in een doolhof aan regelingen.

Meer aandacht, vertrouwen en zekerheid
Het rapport van Octas komt met 3 varianten voor het stelsel van de toekomst. Die varianten zijn:

1. Huidig stelsel beter
Een reeks hervormingsmaatregelen. Door de WIA te vereenvoudigen en de drempel voor arbeidsongeschiktheid te verlagen komen meer mensen in aanraking voor ondersteuning.

2. Werk staat voorop
Met de nadruk op re-integratiemogelijkheden in plaats van de beperkingen. Lukt die re-integratie niet of niet voldoende? Dan komen mensen uiteindelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

3. Basis voor werkenden
Een gelijke regeling waarbij de overheid een minimumuitkering garandeert voor alle werkenden. Ook voor werknemers en zelfstandigen. Zo wordt het stelsel geschikter voor mensen die afwisselend in loondienst en als zelfstandige werken. Bijverzekeren kan via de cao en ook zelfstandigen kunnen aan aanvullende verzekering afsluiten als ze dat willen.

Plus: Gids in doolhof 
Voorstellen voor minimaal noodzakelijke maatregelen om specifieke knelpunten voor niet-werkenden te verlichten.

Perspectief van mensen als uitgangspunt
Commissievoorzitter Roos Vermeij benadrukt dat vereenvoudiging mogelijk is door uit te gaan van het perspectief van mensen. Het ministerie van SZW werkt deze 3 varianten nog verder uit met input van andere betrokken partijen en UWV. 

Bron: Personeelsnet

Ook interessant voor u