overstroming

Wat betekent dit voor de verzekeringspremies en verzekerbaarheid?

Nieuws

Extreem weer zorgt opnieuw voor een recordbedrag aan schade

18 mrt 2024 2 minuten

De schadelast die door het klimaat wordt veroorzaakt, neemt weer toe. In 2022 werd er al een recordbedrag uitgekeerd. In 2023 staat er een nieuw record op de teller. Er werd maar liefst 380 miljard dollar uitgekeerd voor schade door bijvoorbeeld stormen, overstromingen en branden. Van dit bedrag was maar 31% verzekerd. Wat betekent zo’n recordbedrag aan uitkeringen voor de verzekeringspremies en de verzekerbaarheid van deze risico’s?

2024 begon alweer met 3 zware stormen in Nederland
In de nasleep van extreme weersomstandigheden en natuurcalamiteiten zien we een alarmerende trend: verzekeraars betalen recordbedragen uit. Dat zou niet alleen alarmbellen moeten laten rinkelen bij verzekeraars, maar ook bij bedrijven en klanten wereldwijd. Het onderstreept de dringende noodzaak om proactief maatregelen te nemen om klimaatschade te beperken en vraagt grotere veerkracht tegenover klimaatgerelateerde risico's.

Alarmbellen rinkelen: hoe beperken we klimaatschade en stijgende risico’s?
Recente rapporten laten een zorgwekkende toename van de financiële impact van klimaatgerelateerde gebeurtenissen op verzekeringsmaatschappijen zien. Van overstromingen tot bosbranden, van extreme stormen tot aardbevingen en verzengende droogte. Klimaatverandering brengt vaker en intensere natuurrampen met zich mee. De bedragen die verzekeraars na schade uitkeren, stijgen mee. Dat zet de stabiliteit van de verzekeringssector onder druk.

Wat u als adviseur kunt doen
Hoe kunt u uw relaties helpen om klimaatschade en de groeiende risico’s te beperken?

1. Investeren in duurzame oplossingen
Met investeringen in een duurzame praktijk kan uw relatie de ecologische voetafdruk verkleinen. Denk aan minder schadelijke gassen uitstoten, hernieuwbare energiebronnen gebruiken en afval verminderen. Dit is het moment om innovaties op het gebied van groene technologie en duurzame praktijken te stimuleren.

2. Kijk samen naar risico’s en maatregelen
Door samen te kijken naar risico’s van klimaatschade, kan uw relatie actie ondernemen tegen mogelijke schade. Het gaat erom dat uw relatie zich bewust is van wat er allemaal kan gebeuren en wat de (financiële) gevolgen daarvan zijn. Een grondige risicobeoordeling laat dat zien en helpt proactief maatregelen treffen die risico’s verminderen.

3. Maak een plan voor continuïteit
U bent er als adviseur vaak op het moment dat er schade is. Maar hoe zou het zijn om het met uw relatie te hebben over bedrijfscontinuïteit vóórdat een calamiteit zich voordoet? Dan kunnen kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer starten. En blijft de schade beperkt. Stel samen een plan op voor als er iets misgaat en het bedrijf na schade weer snel kan doorgaan. Denk aan back-ups voor belangrijke bedrijfsprocessen en noodherstelmaatregelen die klaarliggen. Het is onmogelijk om elke calamiteit te voorkomen, maar voorbereid zijn kan wel. 

Kennis over Business Continuity Management (BCM) geeft u de kans om uw relatie een stap voor te zijn. 

4. Samenwerken met anderen
Uw relatie hoeft het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Samenwerken met andere bedrijven helpt enorm. Door krachten te bundelen, kunnen bedrijven effectiever reageren op de uitdagingen van klimaatverandering en samen oplossingen en ideeën bedenken. Zo’n samenwerking levert vaak ook nog financieel voordeel op.

Er is geen plan B
Het recordbedrag dat verzekeraars uitkeren door klimaatschade is een belangrijk signaal. Door proactief te handelen en je aan te passen aan de uitdagingen van klimaatverandering, vergroten bedrijven niet alleen hun veerkracht. Ze dragen zo ook bij aan een duurzamere toekomst. Dat is niet alleen goed voor onze planeet. Het helpt ook om premies en risico’s stabiel te houden.

Vragen mag altijd
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur via 088 462 46 18. Mailen kan altijd: naar CBDschade@avero.nl.

Ook interessant voor u