ToplandPolis Aansprakelijkheid
Deze verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van materiële schade of letselschade, waarvoor het agrarisch bedrijf aansprakelijk wordt gesteld.

ToplandPolis Aansprakelijkheid

Zekerheid bij claims van derden

De agrarische Aansprakelijkheidsverzekering is onderdeel van ToplandPolis. Deze verzekering biedt dekking voor de financiële gevolgen van materiële schade of letselschade, waarvoor het agrarisch bedrijf aansprakelijk is. De standaarddekking omvat:

 • bedrijfsaansprakelijkheid
 • diensten- en productaansprakelijkheid
 • werkgeversaansprakelijkheid

De standaarddekking kan uitgebreid worden met extra dekkingen voor export en werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen. Voor loonwerkers zijn specifieke dekkingsopties mogelijk. De dekkingsuitbreidingen hebben extra voorwaarden. 

De agrarische aansprakelijkheidsverzekering van Avéro Achmea geeft uw relaties optimale zekerheid.Wij bieden u deskundige ondersteuning bij dit specialistische acceptatie- en schadetraject. De Topland Polis biedt administratief gemak en bovendien profiteert uw relatie van maximaal 12% pakketkorting. 

3 redenen om deze agrarische Aansprakelijkheidsverzekering te kiezen:

 • verzekert het agrarisch bedrijf tegen claims van derden
 • biedt ruime dekking voor agrarische werkgevers
 • productaansprakelijkheid is standaard meeverzekerd binnen Europa

De agrarische Aansprakelijkheidsverzekering biedt de volgende dekkingen

Dekking Omschrijving
Bedrijfsaansprakelijkheid Schade aan personen en spullen, productaansprakelijkheid binnen Europa, werkgeversaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid particulier Schade veroorzaakt door verzekerden in particuliere situaties
Aansprakelijkheid jacht Schade die ontstaat tijdens de jacht (volgens Wet Natuurbescherming)
Opzicht stalling voertuigen Schade aan caravans tijdens stalling bij verzekerde
Export producten/diensten USA/Canada Aansprakelijkheid van verzekerd voor opgeleverde zaken of diensten in USA en/of Canada
Export producten/diensten Wereld Aansprakelijkheid van verzekerd voor opgeleverde zaken of diensten buiten Europa en USA en/of Canada
Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM) Schade van medewerkers als zij met een motorrijtuig (niet van verzekerde) schade oplopen tijdens het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden.

Wel verzekerd

 • schade die de ondernemer of 1 van zijn medewerkers toebrengt aan derden
 • schade die ontstaat door een gebrekkig product
 • schade die de medewerker oploopt tijdens zijn werk

Niet verzekerd

 • schade aan het geleverde product en schade of de kosten die moeten worden gemaakt voor opnieuw uitvoeren van werk.
 • schade veroorzaakt door of met een motorrijtuig of luchtvaartuig
 • opzettelijk toegebrachte schade


Downloads & voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de agrarische Aansprakelijkheidsverzekering.

Schade herstellen

Heeft uw relatie onverwacht schade? Laat het ons weten via e-mail agroschade@achmea.nl of bel ons. U bereikt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 071 568 98 88.

Vanuit het keuzemenu zijn er de volgende mogelijkheden:
 • optie 1: voor motorrijtuigen, landbouwmaterieel en aansprakelijkheid
 • optie 2: voor rechtsbijstand
 • optie 3: voor glastuinbouwschade
 • optie 4: overig
Wij helpen u en uw relatie graag verder.

Contact met een deskundige

Onze collega’s van de commerciële binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 071 56 898 90. Mailen kan ook naar topland@achmea.nl.