Salariskoppeling bij WIA-verzekeringen

 • Automatische verwerking van wijzigingen vanuit uw salarispakket
 • Gegevens worden volledig, veilig en tijdig doorgegeven
 • U bepaalt zelf de inrichting van uw salariskoppeling

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor een salariskoppeling

 1. Standaard gebruik van ons online Meldloket
  Ons online Meldloket helpt u bij het registreren van de juiste gegevens. Snel en overzichtelijk.

 2. Download-, upload- en loonaangifte-functionaliteiten
  U kunt bestanden direct down- en uploaden in het online Meldloket. Uw loonaangiftebestand kunt u in XML-formaat uploaden. Dit is hetzelfde bestand dat u ook voor de belastingdienst gebruikt. Hiermee zorgt u ervoor dat uw personeelsgegevens elke maand up-to-date zijn en voorkomt u dubbel werk.

 3. Salariskoppeling met ons online Meldloket
  Het is ook mogelijk om uw salarispakket te koppelen aan ons online Meldloket. Wijzigingen van medewerkersgegevens en in- en uitdiensttredingen worden dan automatisch vanuit uw salarispakket doorgegeven. Zo bent u altijd goed verzekerd. 


Eerst bekijken of een salariskoppeling wel bij u past
Bij het afsluiten van een WIA-verzekering bekijkt uw adviseur samen met u of een koppeling met uw salarispakket wel of niet interessant is. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal wijzigingen en de grootte van uw personeelsbestand. 

Daarna bepaalt u zelf de inrichting van uw salariskoppeling
Een salariskoppeling hangt af van het administratiesysteem en de salarisverwerker waar u mee werkt. Meestal is een koppeling met elk salarispakket mogelijk. Per pakket verschillen de mogelijkheden van de koppelingen. U kiest bijvoorbeeld zelf hoe vaak u de gegevens aanlevert; elke maand of elke week.

De voordelen van een salariskoppeling

 • Tijd- en kostenbesparing
 • Minder kans op onjuistheden
 • Gegevens worden volledig, veilig en tijdig doorgegeven
 • Keuze uit gepersonaliseerde koppelingen 
 • Geen vergeten mutaties meer en hierdoor onbedoeld onverzekerde medewerkers
 • Mutaties van al uw inkomensverzekeringen bij AvĂ©ro Achmea via 1 Meldloket
 • Cao-indexaties voert u in 1 keer door

Meerdere zaken zijn van invloed op de kosten
De download-, upload- en loonaangifte-functionaliteit zijn standaard beschikbaar op het Meldloket zonder extra kosten. De kosten voor een salariskoppeling hangen af van verschillende zaken. We zoeken samen met u naar de best mogelijke oplossing die past bij uw situatie. 

Geef de gegevens zelf door of machtig uw administratiekantoor
De gegevens die wij nodig hebben, geeft u eenvoudig zelf door. Wilt u de administratieve werkzaamheden toch liever laten uitvoeren door een administratiekantoor?  Dan kunt u het kantoor machtigen en een extra account aanvragen.

De privacy van u en uw medewerkers staat bij ons voorop
Wij wisselen alleen gegevens uit als daarvoor een wettelijke grondslag is. Ook wel doelbinding. In het Meldloket staat welke gegevens worden vastgelegd en welke partijen gebruikmaken van deze gegevens. Afhankelijk van uw verzekering verwerken wij onderstaande gegevens van uw medewerkers:

 • Persoonlijke gegevens: zoals voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens* en BSN*.
 • Dienstverband: zoals personeelsnummer, datum in dienst, datum uit dienst, soort dienstverband.
 • Loongegevens: zoals ingangsdatum van het loon, jaarloon.

*) Adresgegevens en BSN verzamelen en verwerken wij alleen als dat noodzakelijk is voor het gewenste doel (doelbinding).


Zo gaan wij om met uw medewerkersgegevens

 • In het Meldloket kunt u makkelijk de medewerkersgegevens invoeren, inzien en aanpassen. 
 • In het Meldloket geeft u ook de 42e weeks- en herstelmeldingen door. 
 • Na ontvangst verwerken wij de gegevens tot een complete en correcte melding.
 • Wij werken hierbij nauw samen met Verzuimdata. 
 • Verzuimdata stuurt de meldingen daarna door naar verzekeraars, arbodiensten en UWV. 
 • Alle wijzigingen en meldingen worden automatisch verwerkt in de administratie van uw polis. 
 • Zo hebben wij actuele en juiste gegevens en bent u, als werkgever, altijd goed verzekerd.


Uw gegevens zijn in goede handen bij Verzuimdata
Bij een salariskoppeling wisselt Verzuimdata privacygevoelige gegevens uit met uw systeem. Dit gebeurt dan ook altijd in een beveiligde omgeving. Kiest u ervoor om meer gegevens bij Verzuimdata te plaatsen dan wij nodig hebben? Dan sluit u voor deze extra service een verwerkingsovereenkomst af met Verzuimdata. Hierin staat vastgelegd dat wij de gegevens die wij niet nodig hebben voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, niet ontvangen van Verzuimdata.

Meld veranderingen in uw salariskoppeling zo snel mogelijk
Bent u al klant bij ons en zijn er wijzigingen in het salarispakket dat u nu heeft? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! We denken graag mee om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Stuur een mail naar avero@verzuimdata.nl.

Contact met onze experts
Wilt u meer informatie over een salariskoppeling? Stuur dan een e-mail naar inkomen.avero@achmea.nl. Vermeld uw polisnummer (als u al klant bent) en de naam van het salarispakket. In ons gesprek nemen wij de opties voor uw bedrijf door. En geven wij u een indicatie van de kosten en de doorlooptijd.