Risico Reductie Plan - Leegstandbeheer

Tijdelijk beheer van een leegstand pand vermindert de kans op vandalisme 

Een leegstaand pand is voor de eigenaar geen visitekaartje en is bovendien gevoelig voor schades. Dit vraagt om gecertificeerd leegstandbeheer. Een oplossing gericht op het bewonen, bewaken, beheren of benutten van commercieel, industrieel, religieus of residentieel vastgoed. Door samen te werken met een gecertificeerde leegstandbeheerder blijft het pand in gebruik en wordt het risico op schades verminderd. Bovendien biedt de gecertificeerde leegstandbeheerder een aantal oplossingen, waardoor zorgen rondom leegstand verminderd worden.

Het is belangrijk dat er bij tijdelijk gebruik een goede selectie plaatsvindt van de gebruikers zodat gerekend kan worden op een goede bewoning of zorgvuldig gebruik van het object. Aanvullende tijdelijke maatregelen (zoals een bewoners brandveiligheidspakket) maken daar onderdeel van uit.

Preventietips

Preventieadvies Oplossing Voordeel
Leefbare uitstraling Bewoning en bewaking door gescreende personen Waardebehoud
Regelmatig toezicht Beheer door goed opgeleide mensen met marktinzicht Advies op maat en flexibele afspraken
Verricht noodzakelijk onderhoud Kostenbesparing
Goed beheer bij leegstand Zorgeloos beheer

Onze partner

Bij ons Risico Reductie Plan hebben wij voor leegstandbeheer de volgende partner voor u geselecteerd:

Gapph Beheer
St Antoniusstraat 9 
5616 RT Eindhoven 
088 626 22 00

risicoreductieplan@gapph.nl 
www.gapph.nl

Gapph beheert en exploiteert leegstaande panden. Van een tijdelijke invulling voor een woonwijk, bedrijfshal, kantoorgebouw, kerk, parkeergelegenheid, zorgcomplex tot een compleet her-ontwikkelproject. Voor lange maar ook korte termijn. Ook verkleint Gapph de kans op risico’s die leegstand vaak met zich mee brengt zoals kraak, inbraak, vandalisme en verloedering.
 
Werkwijze Gapph
 • maakt een grondige inventarisatie van de situatie en maakt op basis daarvan een plan van aanpak
 • aan de hand van een strenge selectieprocedure op zoek naar geschikte tijdelijke gebruikers die matchen bij het project
 • zorgt voor een passende juridisch constructie
 • verzorgt bij bruikleen binnen 5 dagen de invulling van het pand
 • levert bij bruikleen na 28 dagen het eigendom leeg en bezemschoon op
 • controleert regelmatig op locatie
 • handhaaft heldere regels
 • zorgt ervoor dat de eigenaar en de makelaar altijd het pand kunnen bekijken, bij een seintje vooraf zorgt Gapph dat het pand er representatief uitziet
 • regelt per direct 24-uurs bewaking als het risico op kraak of vandalisme groot is
 • houdt een uitgebreid online rapportagesysteem bij dat inzicht geeft in alle gegevens over het pand
 • is 24/7 bereikbaar