Lichtmastclaims van Ziut moeten vanaf heden afgewikkeld worden volgens het Convenant Normering Lichtmastschaden

27 mei 2019
5 minuten
Volmachten

Jaarlijks beschadigen motorvoertuigen duizenden lichtmasten in Nederland. Door het grote aantal soorten lichtmasten en armaturen, de regionale spreiding en vooral de contractvormen voor aanleg en onderhoud van de openbare verlichting, is het in veel gevallen ondoenlijk om de zuivere actuele kosten voor herstel of vervanging van een beschadigde lichtmast te bepalen. Daarom is het Convenant Normering Lichtmastschaden in het leven geroepen.

Het convenant is gemaakt op initiatief van het Waarborgfonds en kwam in samenwerking met diverse partijen die lichtmastschades claimen tot stand. Het convenant moet het beoordelen van redelijkheid van de claim en het afwikkelen van schades eenvoudiger maken. En zorgen voor een effectievere en meer uniforme afhandeling van lichtmastschaden. Dat is dan ook de reden waarom Avéro Achmea samen met Ziut besloot om de lichtmastclaims van Ziut voortaan volgens het Convenant Normering Lichtmastschades af te wikkelen.

Wat betekent dit in de praktijk?
Vanaf heden zijn de lichtmastclaims die Ziut indient gebaseerd op het convenant. We volgen de vordering zoals deze door Ziut zelf is berekend conform het rekenmodel. Het rekenmodel bepaalt op grond van controleerbare criteria de kosten voor herstel of vervanging. Het is wel belangrijk dat er bij elke vordering kritisch gekeken wordt naar de geclaimde bedragen. Controleer daarnaast steekproefsgewijs of de claim van Ziut overeenkomt met het bedrag dat u berekent.

Hier vindt u het convenant en prijzen lichtmastenconvenant. Het rekenmodel kunt u bij ons opvragen door een mail te sturen naar schade.volmachten.avero@achmea.nl. Mail ons ook als u vragen heeft. Wij helpen u graag verder!

Bron: Avéro Achmea