Oekraïne: veelgestelde vragen en antwoorden

Nieuws

De situatie in Oekraïne: veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen en antwoorden over zakelijke verzekeringen

28 mrt 2022 9 minuten

De situatie in Oekraïne en Rusland verandert snel. Dit heeft ook gevolgen voor de dekkingen van een aantal zakelijke verzekeringen. We doen ons best om u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte houden. We hebben de meestgestelde vragen en antwoorden die nu beschikbaar zijn voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Staat een product er niet bij? Dan verwachten wij dat het risico voor schade op deze producten, zoals de brandverzekering, (bijna) niet bestaat.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Contact met Avéro Achmea

Algemeen

Algemeen

Niet verzekerd is schade die vanaf 24 februari is veroorzaakt of ontstaan door een gewapend conflict in Oekraïne, de Zwarte Zee en de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief die van Rusland en Oekraïne).

De inval van Rusland in Oekraïne is een gewapend conflict
De inval voldoet aan de definitie van een gewapend conflict in het gedeponeerde molestbegrip.

Schade ontstaan of veroorzaakt door een gewapend conflict is van de dekking uitgesloten
De uitsluiting geldt voor al onze polisvoorwaarden, met uitzondering van goederentransport.

Vragen algemeen

 • Voor welk gebied geldt dat er een gewapend conflict is?
  De vaststelling dat er is sprake is van een gewapend conflict geldt voor:
  - Oekraïne,
  - de Zwarte Zee,
  - de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief die van Rusland en Oekraïne).
 • Vanaf wanneer geldt de vaststelling dat het een gewapend conflict is?
  De vaststelling geldt vanaf 24 februari 2022. Dat is de datum waarop de inval is begonnen.
 • Tot wanneer geldt de vaststelling dat het een gewapend conflict is?
  Tot het moment dat de situatie voor een langere periode genormaliseerd is. Als dit het geval is, laten we dat weten. 

Goederentransport en cargo

Algemeen Goederentransport en cargo

Opzegging oorlogsrisico
Door de inval van Rusland in Oekraïne maken wij gebruik van het recht om volgens de Clausule oorlogsrisico en stakersrisico (bijvoorbeeld M3 of een Engelstalige variant) de dekking tegen het oorlogsrisico op te zeggen. Daarbij houden we rekening met een termijn die eindigt na 7 etmalen (7 keer 24 uur). Dit betekent dat de dekking tegen het oorlogsrisico vervalt na die 7 etmalen. Het is een uitzonderlijke situatie en we beseffen dat dit een ingrijpend en vervelend besluit is voor alle betrokkenen.

Vragen Goederentransport en cargo

 • Voor welke polissen geldt de opzegging van het oorlogsrisico?
  De opzegging van de dekking voor het oorlogsrisico geldt voor transportverzekeringen waarop is opgenomen:
  - een oorlogsclausule;
  - clausule M3;
  - of een vergelijkbare Engelstalige clausule.
  Op deze clausule zijn zendingen van, naar of via Oekraïne, de Zee van Azov of de Zwarte Zee (de hele kustlijn, inclusief die van Rusland en de Oekraïne) verzekerd. 
 • Wat blijft verzekerd tegen het oorlogsrisico?
  Verzekerde zaken waarbij de verzekerde reis in het zeeschip of het luchtvaartuig is aangevangen voor 15 maart 2022 (datum van het effectief worden van de opzegging) blijven verzekerd voor het oorlogsrisico.  
 • Per welke datum zeggen we het oorlogsrisico op?
  Per 15 maart gaat de opzegging in. We versturen de brieven op 4 maart. Vanaf het ontvangen van de opzegging heeft de klant nog 7 dagen dekking en daarna vervalt deze automatisch. Klanten ontvangen de brief op 8 maart en vanaf dat moment gaat de termijn van 7 dagen lopen.
 • Waarom geldt hier een opzegtermijn van 7 dagen in plaats van 2 maanden?
  Goederentransportverzekeringen bieden vaak dekking voor ladingen die over de hele wereld worden vervoerd. Verzekeraars moeten snel in kunnen spelen op gewijzigde omstandigheden, vooral in politiek instabiele regio’s. En dan is een opzegtermijn van 2 maanden te lang. Mede daarom gebruiken de meeste verzekeraars de gedeponeerde M3 clausule oorlogsrisico en stakersrisico (of verwerken die in de voorwaarden) waarin de termijn van 7 dagen wordt vermeld.
 • Waarom geldt de opzegging alleen voor vervoer over zee en door de lucht?
  De insluiting van het oorlogsrisico geldt alleen voor vervoer over zee en door de lucht. Schade door oorlogshandelingen aan goederen die over het land vervoerd worden, is al niet verzekerd. Dat geldt ook voor schade door oorlogshandelingen aan goederen die zijn opgeslagen.
 • Als we het oorlogsrisico eerst verzekeren, waarom zeggen we het dan op als het oorlog wordt?
  De dekking tegen oorlogsrisico’s is niet bedoeld om oorlogsrisico’s in een gebied te verzekeren waar ook daadwerkelijk oorlog is. De dekking is bedoeld tegen oorlogsrisico’s die zo plotseling ontstaan dat onze klant zich daar niet meer op kan voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan schade door een afgedreven zeemijn uit een oud conflict. We zeggen nu de dekking tegen het oorlogsrisico in oorlogsgebied op.
 • Krijgt de klant premie terug nu de dekking voor het oorlogsrisico in dit gebied wordt opgezegd?
  Nee, de oorspronkelijke dekking is bedoeld voor bescherming tegen oorlogsrisico buiten oorlogsgebied. En tegen oorlogsrisico’s die zo plotseling ontstaan dat onze klant zich daar niet meer op kan voorbereiden. Die dekking blijft bestaan. De opzegging geldt alleen voor het oorlogsgebied waarvoor risico’s gelopen zouden worden die verzekeraars, en ook wij, nooit hebben willen verzekeren.
 • Wat doen andere verzekeraars op dit gebied?
  Zo goed als alle goederentransportverzekeraars in het binnen- en buitenland hebben het oorlogsrisico in het vermelde gebied opgezegd. Een paar verzekeraars zeggen tegelijk met het oorlogsrisico ook het stakersrisico op. En er zijn andere verzekeraars die ook de dekking voor een deel van Rusland opzeggen.

 • Waarom vermelden we in de klantcommunicatie dat we nog extra maatregelen zouden kunnen nemen?
  De situatie is erg onzeker en bij escalatie van het conflict ontstaan er mogelijk nieuwe risico’s die wij niet ook niet bedoelden te verzekeren. Dan moeten we misschien extra maatregelen nemen.

 • Welke aanvullende maatregelen zouden we nog kunnen nemen?
  Dit is nu nog niet aan de orde! Mogelijke maatregelen zijn:
  - We verruimen het gebied waarvoor de opzegging geldt. Bijvoorbeeld als het conflict zich ook naar andere gebieden uitstrekt.
  - We zeggen ook het stakersrisico op. Bijvoorbeeld als het risico op schade door politieke overwegingen of ongeregeldheden zich in een bepaald gebied anders ontwikkelt dan wij met de dekking hebben willen verzekeren.
 • Waarom wordt het oorlogsrisico in Rusland nu niet opgezegd?
  De dekking tegen het oorlogsrisico in Russische wateren wordt met de huidige opzegging wel beëindigd. Maar de opzegging geldt niet voor Russisch grondgebied. Op dit moment zijn er op Russisch grondgebied nog geen oorlogshandelingen voor dit conflict. Als dit verandert en we hier anders over gaan denken, laten we dat weten.
 • In de klantcommunicatie vermelden we dat er bij bijzondere omstandigheden misschien mogelijkheden zijn om het oorlogsrisico opnieuw te verzekeren. Wat bedoelen we daarmee?
  We willen de deur op een kier laten voor échte uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor transport van humanitaire hulpgoederen. Underwriting transport beoordeelt deze uitzonderingen. Zij bepalen ook de bijzondere voorwaarden en premie.
 • Herstellen we de dekking tegen het oorlogsrisico als de is oorlog afgelopen?
  Ja, als er in het gebied geen sprake meer is van een oorlog herstellen we de oorspronkelijke dekking tegen het oorlogsrisico. We beoordelen dan of en hoe we daarover communiceren.

Aansprakelijkheid en Cyber

Vragen Aansprakelijkheid

 • Wat is niet meer verzekerd?
  Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door een gewapend conflict.
  Voorbeeld: werkgeversaansprakelijkheid als een medewerker van een verzekerde een opdracht uitvoert in Oekraïne en daar tijdens zijn werk letsel oploopt of overlijdt als gevolg van oorlogshandelingen.
 • Bij welke verzekeringsvormen kan dit spelen?
  Bij alle verzekeringen met dekkingsgebied Europa of Wereld inclusief of exclusief USA/Canada.

Vragen Cyber

 • Is schade door een cyberaanval verzekerd?
  Dit hangt af van de ontwikkelingen. Op dit moment is er een digitaal conflict tussen Rusland en Oekraïne. Hoe meer dit uit de hand loopt, hoe groter de gevolgen van cyberoperaties. Daarbij ontstaat naast financiële schade waarschijnlijk ook letsel en materiële schade. De gevolgen van deze cyberaanvallen kunnen zich over de rest van de wereld verspreiden. Ook in Nederland kan dan schade ontstaan. 
 • Wordt een cyberaanval gezien als oorlogshandeling en onderdeel van een gewapend conflict?
  Dit hangt af van meerdere factoren. Belangrijke vragen hierbij zijn onder andere:
  - Wat is de soort schade?
  - Kan de cyberaanval worden herleid naar een staat?
  - Worden er militaire machtsmiddelen gebruikt?

Zakelijke reisverzekering

Vragen Zakelijke reisverzekering

Wat is niet meer verzekerd?
Verzekerden die nu pas afreizen naar Oekraïne hebben daar géén dekking op hun reisverzekering. De reden is dat er sprake is van een gewapend conflict/oorlog of dat er sprake is van een negatief reisadvies (kleurcode rood). Welke van de 2 geldt, hangt af van de verzekering.

Verkeer

Vragen Motorrijtuigen- en werkmaterieelverzekering

 • Wat is niet meer verzekerd? 
  Schade aan of met een motorrijtuig of werkmateriaal als die veroorzaakt of ontstaan is door een gewapend conflict in Oekraïne.
  Voorbeeld: cascoschade aan een motorrijtuig of werkmaterieel door granaatscherven.
 • Bij welke verzekeringsvormen kan dit spelen?
  Bij alle verzekeringen:
  - met dekkingsgebied Europa.
  - waar Oekraïne op het Internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart) staat. 
  - Bij zelfrijdend werkmaterieel kan, afhankelijk van de propositie en het dekkingsgebied, een Internationaal verzekeringsbewijs worden afgegeven.
 • Wat betekent de situatie voor het Internationaal verzekeringsbewijs (de groene kaart)?
  Voor nu vinden er geen wijzigingen plaats. Als dit verandert, laten we dit weten.

Vragen Aanhangwagen (Casco)

 • Wat is niet meer verzekerd? 
  Schade aan een aanhangwagen of oplegger als die veroorzaakt of ontstaan is door een gewapend conflict in Oekraïne.
  Voorbeeld: cascoschade aan de aanhangwagen of oplegger door granaatscherven.
 • Bij welke verzekeringsvormen kan dit spelen?
  Bij alle verzekeringen met dekkingsgebied Europa.

Ongevallenverzekering

Vragen Ongevallenverzekering

 • Wat is niet meer verzekerd?
  Een ongeval veroorzaakt of ontstaan door een gewapend conflict in Oekraïne.
  Voorbeeld: werkgeversaansprakelijkheid als een medewerker van een verzekerde een opdracht uitvoert in Oekraïne en daar tijdens zijn werk met zijn auto op een mijn rijdt en daarbij letsel oploopt of overlijdt.
 • Bij welke verzekeringsvormen kan dit spelen?
  Bij alle ongevallenverzekeringen. Deze hebben altijd werelddekking. 

Evenementenverzekering

Vragen Evenementenverzekering

 • Artiesten, bezoekers of deelnemers kunnen of willen niet naar het evenement komen. Hierdoor moet het evenement geannuleerd, onderbroken of uitgesteld worden. Is dat verzekerd?
  Dit hangt af van welke dekking de klant heeft afgesloten. Ook is het belangrijk of er sprake is van een gebeurtenis buiten de wil van verzekerde om. Let daarom goed op de volgende zaken:
  - Wat staat er precies in de voorwaarden en clausules? Is er een allrisk dekking? 
  - Heeft de verzekerde zelf gekozen om niet naar het evenement te komen, of kan hij niet komen door een oorzaak buiten zijn wil?
  - Is er annulering door groot molest? Dan is de schade niet verzekerd.
  Als een artiest bijvoorbeeld niet naar het evenement kan komen vanwege vliegbeperkingen, is er sprake van een oorzaak buiten zijn eigen wil. Als de klant een allrisk dekking voor het niet verschijnen van artiesten heeft afgesloten, kan er dekking zijn. Let wel altijd goed op wat er nog meer in de voorwaarden staat.
 • Verzekerde kiest er zelf voor om een evenement te annuleren, vanuit principiële of morele overtuigingen. Is dit verzekerd?
  Voorbeeld: het annuleren van evenementen, omdat er Russische artiesten optreden die zich niet openlijk tegen het conflict willen uitspreken. 
  In dit voorbeeld is de klant niet verzekerd voor annulering van het evenement. Er is geen sprake van een oorzaak buiten de wil van de verzekerde om. Let altijd goed op wat er nog meer in de voorwaarden staat.
 • (Gehuurd) materiaal kan niet geleverd worden, waardoor het evenement niet (goed) kan plaatsvinden. Is dat verzekerd?
  Let hier goed op de dekkingen die de klant heeft afgesloten. Heeft de klant een allrisk dekking voor de rubriek onkosten, dan kan er dekking zijn. Dit is alleen zo als het materiaal zo noodzakelijk is voor het evenement, dat door het ontbreken hiervan het evenement niet plaats kan vinden. Let ook altijd goed op wat er nog meer in de voorwaarden staat. Onder de materiaaldekking is deze gebeurtenis niet verzekerd.

Opvang van vluchtelingen

Vragen Brand

 • Verzekerde gaat vluchtelingen huisvesten in zijn bedrijfspand. Heeft dit invloed op de verzekeringsdekking?
  Beoordeel eerst of er sprake is van grootschalige opvang.
  - Bij grootschalige opvang (vanaf 50 vluchtelingen) is het soms nodig om extra preventiemaatregelen te nemen:
  - Blusmiddelen
  - Rookverbod
  - Preventiemaatregelen voor algemene rookruimten
  - Koken op de kamers
  - Preventiemaatregelen voor centrale keukens
  - Beveiliging
  - Afval en opslag buiten
  Beoordeel bij grootschalige opvang dus altijd goed de situatie en neem als dit nodig is extra maatregelen. Overleg hierover met een acceptant van Brand Maatwerk.
  - Bij kleinschalige opvang (tot 50 vluchtelingen) is het niet nodig om altijd alle preventiemaatregelen te nemen. Bepaal op basis van een individuele beoordeling welke maatregelen voor deze klanten nodig zijn.
 • Verzekerde gaat vluchtelingen huisvesten in zijn bedrijfspand. Zijn de eigendommen van vluchtelingen verzekerd op een inventarisverzekering?
  Onder inventaris verzekeren wij alleen de goederen die verzekerde gebruikt voor de uitoefening van zijn bedrijf. Hier zullen de eigendommen van de vluchtelingen niet bij horen. Er is dus in principe geen dekking voor de eigendommen van vluchtelingen onder een inventarisverzekering.

Vragen Aansprakelijkheid

 • Is de aansprakelijkheid voor het exploiteren van een gebouw waarin vluchtelingen worden opgevangen verzekerd op de AVB?
  Ja, wijziging van gebruik voor de opvang van vluchtelingen is verzekerd. Dit hoeft niet te worden aangemeld. 
 • Verzekerde kiest er voor om vluchtelingen te huisvesten in een bedrijfspand. Is de aansprakelijkheid die te maken heeft met de opvang verzekerd op de AVB?
  - Bedrijven die ruimte ter beschikking stellen voor kleinschalige opvang van vluchtelingen (minder dan 50 mensen) hoeven dit niet bij ons te melden. De aansprakelijkheid is per direct op de AVB meeverzekerd. We rekenen geen extra premie.
  - Bedrijven die ruimte ter beschikking stellen voor grootschalige opvang van vluchtelingen (vanaf 50 mensen) moeten dit wel melden. Hier beoordelen we graag het risico vooraf. We beoordelen ook of we extra premie moeten berekenen en of er preventiemaatregelen genomen moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan:
  - Blusmiddelen
  - Rookverbod
  - Preventiemaatregelen voor algemene rookruimten
  - Koken op de kamers
  - Preventiemaatregelen voor centrale keukens
  - Beveiliging
  - Afval en opslag buiten
  Overleg in deze gevallen altijd met Acceptatie Aansprakelijkheid.

Ook interessant voor u