Zorgplicht is meer dan afsluiten verzekering

Nieuws

De zorgplicht van een financieel adviseur, zo werkt het

17 apr 2023 3 minuten

U wilt uw relaties natuurlijk advies van waarde geven. Advies waarop zij kunnen vertrouwen en bouwen. Naast een wens, is dat ook een plicht. Voor alle aanbieders van financiële producten. Maar wat houdt die zorgplicht eigenlijk in? We leggen het uit en geven u graag tips mee.

Dit is uw zorgplicht
Kort gezegd houdt zorgplicht in dat u als adviseur moet zorgen dat uw zakelijke relaties geen ingewikkelde producten of diensten kopen die niet bij ze passen. U zet zich altijd in voor de belangen van uw relaties. Dit betekent dat u voor hen onderzoekt en inventariseert waar de behoefte precies ligt. En welke risico’s er afgedekt moeten worden. U informeert over producten en diensten die passen bij deze behoefte. En u waarschuwt als gekozen producten of diensten bepaalde risico’s niet afdekken. U laat ook weten wat de gevolgen zijn als uw relaties de aanwijzingen, voorwaarden of clausules niet opvolgen.

Hoe ver gaat uw zorgplicht?
Volgens de Wet Financieel Toezicht (WFT) en het Burgerlijk Wetboek heeft u een zorgplicht richting uw relatie. De vorm van uw opdracht bepaalt daarbij hoe ver die zorgplicht gaat. Bemiddelt u alleen of geeft u ook advies? Doet u dat voor een specifiek product of dienst? Of zorgt u bijvoorbeeld voor een totaaladvies of een totaalpakket aan risicopreventie?

U moet er in elk geval voor zorgen dat uw advies passend is. U geeft de juiste informatie voordat uw relatie een product afneemt. U wijst uw relatie daarbij op bijzonderheden in de voorwaarden en clausules. Denk bijvoorbeeld aan het (niet) nakomen van brandpreventieve of inbraakwerende maatregelen.

Leg vast wat u met elkaar bespreekt
Het is altijd verstandig om uw advies en de gevolgen die u samen bespreekt, vast te leggen. En door uw relatie te laten ondertekenen. Dan is voor allebei helder wat u met elkaar besprak en wat de gevolgen zijn als afspraken niet nagekomen worden. Zo toont u aan wat u doet om aan uw zorgplicht te voldoen. Dat voorkomt onduidelijkheden, en verrassingen achteraf. Voor uw relatie en voor u.

Blijf in gesprek met uw relatie 
Duidelijke communicatie is erg belangrijk om misverstanden te voorkomen. Check daarom regelmatig of uw relatie u goed begreep en leg ook de tussentijdse gesprekken schriftelijk vast. U heeft dan allebei een document met de juiste informatie om op terug te vallen. 

Zorgplicht reikt steeds verder blijkt uit rechtspraak
Uit uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wordt duidelijk dat u relaties goed moet informeren over clausules op de polis. Ook over wat de gevolgen zijn, wanneer uw relatie de clausule-eisen niet nakomt. Leg die informatie daarom duidelijk vast in uw dossier en gespreksverslagen en laat uw relatie hiervoor tekenen.

Uit rechtelijke uitspraken blijkt dat uw zorgplicht verder gaat dan alleen het afsluiten van de gewenste verzekering. U moet ook nagaan wat er nog meer speelt. En of uw relatie mogelijk risico’s loopt waarvoor nog geen verzekering is gesloten en waarover advies toch gewenst is.

Blijf uw relaties doorlopend ondersteunen
Advies geven is en blijft een dynamisch proces. Uw relaties blijven in beweging, u beweegt met ze mee en blijft zorgvuldig. Dit betekent dat u relaties blijft informeren over significante wijzigingen in wetten en regels, polisvoorwaarden en clausules. Dat doet u tijdens de hele looptijd van een financieel product. U toetst regelmatig of het product nog past bij de wensen en doelen van uw zakelijke relatie.

De informatie die u ophaalt uit de gesprekken met verzekerde, deelt u ook met de verzekeraar. Zo kan de verzekeraar de polissen aanpassen aan de actuele situatie. Ook essentiële informatie die van invloed kan zijn op de dekking geeft u aan de verzekeraar door. Samen met uw relatie controleert u of de doorgegeven wijzigingen in de aangepaste polis staan.

Wat als u tekortschiet in uw zorgplicht?
Los van uw zorgplicht heeft uw relatie ook eigen verantwoordelijkheid. Bij eigen schuld van de verzekerde hoeft u de schade van uw relatie niet te vergoeden. Ontstaat er toch (financiële) schade, omdat u misschien tekortschoot in uw zorgplicht? Dan kunt u wel aansprakelijk zijn voor (een deel van) de schade. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan daarom een goed idee zijn. Veroorzaakt u dan financiële schade door een beroepsfout en wordt u aansprakelijk gesteld? Dan zijn gevolgen met deze verzekering gedekt.

Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op
Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 10. Mailen kan ook naar CBDschade@avero.nl.

Ook interessant voor u