skyline Rotterdam

Hoogbouw: uitdagingen voor brandpreventie

Coassurantie

Steeds hoger en hoger bouwen betekent ook een hoger risico

18 mrt 2024 2 minuten

We vertellen u in onze nieuwsbrieven meer over oplossingen die helpen zware schade door brand zo veel mogelijk te voorkomen. Brand vóór zijn, werkt nog altijd beter dan blussen. Maar weten wat allemaal mogelijk is of niet, vraagt ook om meer inzicht in verzekeringstechnische zaken. Daarom in dit artikel meer over hoogbouw, wat steeds nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van brandpreventie.

Hoe hoger een gebouw, hoe minder de brandweer schadebeperkend kan optreden
Vroeger was alles anders. In de jaren ’70 en daarvoor werd lager en met stevige materialen zoals steen en beton gebouwd. Die robuuste materialen voldeden ook ruimschoots aan de brandvoorschriften. Maar nu, met alle duurzaamheidseisen die gelden, gebruiken we steeds vaker brandbaarder bouwmateriaal. Denk aan bio-based materialen, die maar net aan de brandvoorschriften voldoen, maar op de ondergrens balanceren.

We bouwen inmiddels steeds hoger. Toch blijven de meeste gebouwen in Nederland onder de 70 meter. Dit komt omdat boven de 70 meter een sprinklerinstallatie verplicht is. Een flinke investering. Voor gebouwen lager dan 70 meter zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen vereist.

In het verleden kon de brandweer tot zo’n 13 meter hoogte met ladders bij een buitenbrand. Met de komst van hoogwerkers lukt dat tot zo’n 20 meter. Tussen de 20 en 70 meter hoogte wordt het voor de brandweer steeds lastiger om een brand van buitenaf te bestrijden. Recente branden in Amsterdam en Dordrecht onderstrepen dat. Daarnaast laten die branden zien dat grote calamiteiten ook in Nederland een reëel gevaar zijn, zoals we ook zagen in bijvoorbeeld Dubai, Milaan en Istanbul en Valencia.

Duurzaamheid tegenover schadebeperking 
Duurzaam bouwen is en blijft belangrijk. We horen daarom veel over houtbouw, minimale RC-waarden (isolerend vermogen) en duurzaamheidsprestaties in de vorm van BREEAM certificeringen. Maar wat doen we aan schadebeperking? Daar hoor je nauwelijks iets over.

Natuurlijk is vluchtveiligheid het belangrijkste uitgangspunt bij een brand. Maar vinden we het normaal om na een brand enorme materiële schade te accepteren? Is dat wel duurzaam? Bij Achmea onderzochten we dat. Het herstellen van grote schades na een brand blijkt 1 van de meest milieuvervuilende activiteiten te zijn. Dus, hoe kleiner de gevolgen van brand, hoe duurzamer!

Het wordt tijd om schadebeperking in de wet mee te nemen
Het helpt in ieder geval enorm om vooral zwaardere wettelijke eisen stellen aan de gebouwen tussen de 20 en 70 meter hoog. Denk hierbij ook aan het ‘optoppen’ van gebouwen. Het is verontrustend dat daarvoor nog steeds de verouderde, minder strenge bouwvoorschriften gebruikt mogen worden in plaats van de huidige zwaardere eisen voor nieuwbouw. U hoeft niet de raden welke risico’s dat met zich meebrengt.

De wens is ook groot om compartimentering en verzwaarde brandbaarheidseisen in gevels verplicht te stellen om verticale branduitbreiding te voorkomen. Brandtesten die realistischer zijn en adequate compartimentering helpen echt om grote branden te beheersen. Investeren we hier niet in? Dan worden we in de toekomst met steeds grotere schades geconfronteerd. Die schades zijn we liever vóór. Voor alles en iedereen.

Meer tips en inzicht in brandpreventie komt eraan
In een volgende nieuwsbrief leest u meer over brandpreventie in parkeergarages en bij energieopslagsystemen. We kijken dan ook naar de uitdagingen waar de brandweer voor staat.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op
Rudo Meuleman - senior risicodeskundige Groot Zakelijk en Transport 
rudo.meuleman@achmea.nl 
06 579 68 680

Ook interessant voor u