Uitkering van de Collectieve AOV: ontdek hoe het werkt

Arbeidsongeschiktheid

Uitkering van de Collectieve AOV: ontdek hoe het werkt

18 jan 2021 10 minuten

Bespreekt u de zekerheid van inkomen als het gaat over het borgen van de bedrijfscontinuïteit? De Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea is daarvoor een uitstekende oplossing. Uw relatie en diens partners zijn dan bij uitval - door ziekte of een ongeval - zeker van inkomen en uitgebreide preventieve dienstverlening. Maar hoe werkt de uitkering? In dit artikel gaan we dieper in op de uitkering van de Collectieve AOV.

De Collectieve AOV verzekert tot 90% van het inkomen

De Collectieve AOV van Avéro Achmea is er voor ondernemers die als partners gezamenlijk hun bedrijf voeren. Het bedrijf, bijvoorbeeld de BV of NV, sluit de verzekering af en de partners zijn de verzekerden, of deelnemers. De deelnemers zijn dan bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van inkomen tot de vooraf afgesproken eindleeftijd is bereikt. Bij aanvang van de verzekering bedraagt het verzekerd bedrag maximaal 90% van het gemiddelde jaarinkomen van de verzekerde. De hoogte van het verzekerd bedrag is een individuele keuze en kan dus verschillen per deelnemer. Goed om te weten als u adviseert over de Collectieve AOV: de Collectieve AOV van Avéro Achmea is een sommenverzekering en corrigeert niet voor het werkelijke inkomen in de periode voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Dat kan voordelig en nadelig uitpakken. Daarom is het goed om ook dat te bespreken met uw relatie.

De uitkering van de Collectieve AOV begint bij 25% arbeidsongeschiktheid

Wanneer uw relatie of 1 van diens partners door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, is de arbeidsdeskundige degene die mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt. Vanaf 25% arbeidsongeschiktheid of meer heeft uw relatie recht op een uitkering van de verzekering. Als 1e dag van de arbeidsongeschiktheid geldt de datum nadat uw relatie bij een arts is geweest. De uitkering start dan op de 1e dag na de gekozen eigenrisicoperiode en wordt maandelijks gestort. Uw relatie heeft ook recht op ondersteunende diensten, zoals re-integratiebegeleiding. Daarmee helpen we hem of haar op een zo goed mogelijke wijze weer aan het werk. Als adviseur bent u dus niet alleen van meerwaarde voor de financiële kant. Want met advies over de specifieke diensten binnen de Collectieve AOV draagt u ook bij aan het persoonlijk welzijn van uw relatie.

Een arbeidsdeskundige stelt samen met een arts het percentage vast

De hoogte van de uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid. Een arts of medisch adviseur beoordeelt de verzekerde en stelt een lijst met beperkingen op. Een arbeidsdeskundige kijkt welke taken bij het beroep van uw relatie horen en welke werkzaamheden hij of zij binnen het bedrijf nog kan uitvoeren. We kijken alleen naar taken die uw relatie al deed. De arbeidsdeskundige gebruikt daarvoor de lijst met beperkingen van de arts om per taak vast te stellen hoeveel procent uw relatie niet meer kan doen. Zo wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage op een transparante manier berekend. 

Het uitkeringspercentage is gekoppeld aan het percentage van arbeidsongeschiktheid

De uitkering wordt uitgekeerd over iedere dag dat uw relatie arbeidsongeschikt is. Het uitkeringspercentage wordt bepaald volgens het 7-klassensysteem:

De uitkering per dag = het verzekerd bedrag / 365 x het uitkeringspercentage.


Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage 
80% tot en met 100% 100% 
65% tot 80% 75% 
55% tot 65% 60% 
45% tot 55% 50% 
35% tot 45% 40% 
25% tot 35% 30% 
0% tot 25% 0% 

Voorbeeld: Uw relatie heeft een verzekerd bedrag van €80.000 en raakt voor 45% arbeidsongeschikt. Het uitkeringspercentage bedraagt dan 50%. De uitkering per dag bedraagt dan €80.000 / 365 dagen = €219,18 x 50% = €109,60.

Dit rekenvoorbeeld kunt u ook gebruiken om uw relatie een beeld te geven wat hij van zijn uitkering kan verwachten. Misschien is het dan goed om de berekening om te zetten in een maandbedrag. Zo zijn we tenslotte gewend naar ons inkomen te kijken. In dit rekenvoorbeeld komt uw relatie dan uit op een maanduitkering van €80.000 / 12 = €6.666,67 x 50% = €3.333,34.

Het aanbieden van een Collectieve AOV verbreedt uw dienstverlening

Ondernemers willen blijven bouwen aan het bedrijf. Daarbij zijn ze gewend risico’s af te wegen om bepaalde doelen te halen. Uw advies over zekerheid van inkomen is daarbij waardevol. Bijvoorbeeld als u in gesprek bent over risicomanagement. Als adviseur kent u de situatie van uw relatie het beste. Als hij door ziekte langdurig of misschien helemaal niet meer kan werken, is er dan voldoende financieel vangnet? Door arbeidsongeschiktheid op de agenda te zetten, toont u uw toegevoegde waarde. Met een goed advies over wat uw relatie mag verwachten van zijn Collectieve AOV.


Ook interessant voor u