beleggen banner

Wij willen u zo goed mogelijk helpen

U wilt een klacht indienen

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kunt u het oneens zijn met een beslissing of bent u niet tevreden over onze service. Wij nemen uw klacht altijd serieus. U ontvangt binnen 5 werkdagen onze eerste reactie. Kunnen wij uw klacht niet binnen deze termijn beantwoorden, dan laten wij u dit schriftelijk of per e-mail weten. Wij laten u dan ook weten op welke termijn u wel een reactie van ons ontvangt.

Klacht doorgeven

Uw gegevens

Uw klacht