Gezond ondernemen voor tandartsen

Ondersteuning bij de uitdagingen die horen bij het ondernemerschap als tandarts

Gezondheid en vitaliteit voor tandartsen

 • Gezond ondernemen als tandarts
 • Een uitgebreid dienstenpakket om gezondheid en inzetbaarheid te verbeteren
 • We werken samen met beroepsorganisaties en adviseurs 

Samen met adviseurs en beroepsorganisaties helpen we tandartsen bij gezond ondernemen

Van tandartsen wordt verwacht dat ze als zelfstandig ondernemer van alle markten thuis zijn. Door veranderende wet- en regelgeving, toenemende administratiedruk, een tekort aan personeel en meer mondige medewerkers en patiënten, is dat voor praktijkhouders en zzp- tandartsen een grote uitdaging. Dit heeft gevolgen voor uitval, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van tandartsen. Gelukkig zijn er veel manieren om hier meer grip op te krijgen. 
In elke fase van de carrière en het leven zijn er andere wensen en behoeften. Het is belangrijk dat een tandarts zich bewust is van wat hij of zij nodig heeft. Zodat de tandarts de hele loopbaan gezond kan blijven ondernemen. 
Avéro Achmea haakt in op de behoefte van de praktijkhouders en zzp’ers. En we treden op als partner. We denken actief mee en bieden concrete handvatten voor meer grip op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. En bieden we (preventieve) diensten aan. Daarvoor werken we nauw samen met beroepsorganisaties en adviseurs.

Speciaal voor tandartsen

Wilt u verzekerd zijn van een financieel vangnet als u arbeidsongeschikt raakt? Daar helpen we uiteraard ook bij 

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer en zzp'er; arbeidsongeschikt raken. Want hoe worden de rekeningen betaald als iemand door ziekte langdurig of misschien helemaal niet meer kan werken? Avéro Achmea biedt diverse Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zodat er inkomenszekerheid is en uw relatie terug kan vallen op uitstekende re-integratiediensten. Wilt u meer weten over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Bekijk dan de mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschikt als u niet meer of beperkt kunt werken door ziekte of een ongeval. U kunt tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zijn.

Wat kost een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een tandarts?

De kosten van een AOV voor een tandarts zijn afhankelijk van uw situatie en de keuzes die u maakt. De hoogte van de premie heeft u zelf in de hand. Factoren die van invloed zijn op uw premie zijn onder andere uw beroep, de eigenrisicoperiode, de automatische prijsstijging (indexering), de eindleeftijd, de keuze voor passende of beroepsarbeidsongeschiktheid en het verzekerde bedrag. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

De premie voor een AOV is fiscaal aftrekbaar als u ondernemer bent
De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak een behoorlijk bedrag. Maar deze premie is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze speciale pagina over AOV aftrekbaar.

Heb ik als tandarts een Arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Dat is afhankelijk van uw financiële situatie. Hoeveel heeft u nodig om uw vaste lasten te betalen of uw levensstandaard op peil te houden bij arbeidsongeschiktheid? Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.

 • U legt zelf extra geld opzij
  Met spaargeld is het soms mogelijk korte periodes van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer? Dan beschikken maar weinig mensen over genoeg spaargeld om bijvoorbeeld een periode van 10 jaar te overbruggen.

 • U regelt niets
  Heeft u helemaal geen inkomen (van uzelf of van uw partner) of eigen vermogen om op terug te vallen en wordt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden wel een aantal voorwaarden.

 • U sluit zich aan bij een broodfonds
  Een broodfonds is een vorm van arbeidsongeschiktheid ‘verzekeren’ voor zelfstandigen. Samen met andere zelfstandigen bouwt u een buffer op. Wordt een lid ziek, dan keert het broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar. Aansluitend op het broodfonds kunt u een AOV afsluiten. U kiest dan voor een eigenrisicoperiode van 2 jaar.

 • U verzekert zich vrijwillig bij UWV (voor starters)
  UWV zorgt voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Komt u uit loondienst en begint u voor uzelf? Dan kunt u er ook voor kiezen om bij UWV verzekerd te blijven. Dit heet vrijwillige voortzetting. U kunt dit doen voor de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U moet zich wel aanmelden binnen 13 weken nadat u uit loondienst bent gegaan. Meer hierover leest u op uwv.nl.

 • U verzekert zich via een Vangnetverzekering (voor starters)
  Sommige risico’s zijn moeilijk te verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege een medische situatie of een hoge leeftijd. Een verzekeraar kan een zelfstandige daarom in een enkel geval weigeren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden dan wel een vangnetverzekering. Voorwaarde is dat binnen 15 maanden na de start van de onderneming een offerte voor een AOV wordt aangevraagd. Meer informatie vindt u op verzekerenvoorzelfstandigen.nl 

 • U verzekert zich met een AOV
  Met een AOV ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van een verzekeraar. 
  De hoogte van de premie heeft u zelf in de hand. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes en een premieberekening.

Is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor tandartsen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog niet verplicht, maar wel aan te raden wanneer:

uw onderneming uw belangrijkste bron van inkomsten is.
u hoofdkostwinner bent en een gezin heeft dat afhankelijk is van uw inkomen.
u hoge vaste lasten heeft zoals een hypotheek of opgroeiende of studerende kinderen.
u bij arbeidsongeschiktheid uw manier van leven niet te veel wilt aanpassen.

De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. Het zal enige jaren duren voor een dergelijke verzekering er ook echt is. Tot die tijd kan u al iets overkomen waardoor u tijdelijk of helemaal nooit meer kunt werken. Daarom is het slim om nu al iets te regelen. Uw adviseur helpt u daar graag bij. 

Hoe sluit ik een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij jullie af?

Al onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijke adviseur. U bepaalt samen met uw adviseur het volgende:

Eigenrisicoperiode 
Met de eigenrisicoperiode bepaalt u hoe snel u een uitkering wilt ontvangen als u niet meer kunt werken. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie: heeft u pas na enkele maanden een uitkering nodig? Of misschien al eerder? Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie. 

Automatische stijging (indexering)
Met indexering kiest u of uw uitkering of uw verzekerd bedrag jaarlijks moet stijgen.Of misschien is indexering helemaal niet nodig.

Eindleeftijd
Met de eindleeftijd bepaalt u tot welke leeftijd u een uitkering nodig heeft wanneer u niet meer kunt werken.

Beoordeling van arbeidsongeschiktheid

U bepaalt zelf op basis waarvan wij vaststellen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate. U heeft 2 keuzes:

 • Beroepsarbeidsongeschiktheid: we kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u uw eigen beroep niet meer uitoefenen? Dan krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw beroep.
 • Passende arbeid: we kijken welke beroepen u nog kunt uitoefenen die passen bij uw opleiding en ervaring.

Percentage van uw inkomen dat u verzekert
Met dit percentage bepaalt u hoeveel u van uw huidige inkomen nodig heeft als u niet meer kunt werken. U kunt maximaal 90% van uw inkomen verzekeren.

Mate van arbeidsongeschiktheid
Hiermee bepaalt u zelf wat het minimale percentage is dat u arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te ontvangen. Is uw mate van arbeidsongeschiktheid gelijk of hoger dan dat percentage? Dan ontvangt u een uitkering. Het laagste percentage dat u kunt kiezen is 25%. 


Wat moet ik doen als ik (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ben en een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Avéro Achmea heb?

1. Meld zo snel mogelijk dat u arbeidsongeschikt bent
U meldt dit digitaal door hier te klikken. Op een tijdstip dat het u het beste uitkomt.
De claimbehandelaar neemt na uw melding binnen 7 dagen contact met u op. Hij of zij is uw contactpersoon tijdens uw arbeidsongeschiktheid. En blijft dit tijdens de periode dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt bij de claimbehandelaar terecht met al uw vragen.

2. De claimbehandelaar stelt u vragen over uw werk en gezondheid
De claimbehandelaar belt u voor een intakegesprek. Hij of zij vraagt u bijvoorbeeld welke klachten u heeft. En hoe uw werk er precies uitziet. Met deze informatie beoordeelt de claimbehandelaar of u een uitkering krijgt.

3. De claimbehandelaar beslist of u een uitkering krijgt
De claimbehandelaar bepaalt of u recht heeft op een uitkering. En legt uit wat het (voorlopige) arbeidsongeschiktheidspercentage is. Meestal gaat uw uitkering in na uw eigenrisicoperiode. U krijgt binnen 2 weken een brief of e-mail van de claimbehandelaar met de gemaakte afspraken.

4. U houdt contact met ons
En wij houden contact met u. Samen werken we aan uw herstel. Wij verwachten van u dat u er alles aan doet om snel weer aan het werk te gaan. De claimbehandelaar zal u zoveel mogelijk begeleiden en ondersteunen. Dus verandert uw situatie? Of heeft u vragen over uw arbeidsongeschiktheid? Geef dat zo snel mogelijk aan ons door.

Wilt u meer lezen? Bekijk dan de informatiebrochure ‘Arbeidsongeschikt…En dan?’.

Welke preventiediensten biedt Avéro Achmea aan?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom bieden wij verschillende preventiediensten aan. Aangeboden door onafhankelijke, in preventie en re-integratie gespecialiseerde, organisaties. U vindt alle preventiediensten op de speciale webpagina

Wat kan ik doen bij stressklachten?

Stress: wat kan u er aan doen?
•Voldoende bewegen, slapen en gezond eten.
Keuzes maken: nee durven zeggen, prioriteiten stellen.
Op gezette tijden pauzeren.
Signalen herkennen van stress: kort lontje, piekeren, moe, vol hoofd.
Op 1 taak focussen en regelmatig mail en telefoon uitzetten.
Afstand nemen (bij acute stress).
70% is vaak goed genoeg.
Rust nemen: bijvoorbeeld met aandachttraining en mindfullness
Op zijn tijd reflecteren en stilstaan bij uw sterke kanten.
Hulp vragen: vragen, zorgen en emoties delen en hulp vragen (via de Ondernemersadvieslijn of HANDS).
 

Praktische tips voor elke dag
Zorg voor een goede werkplek: zorg dat u de werkplek optimaal afstemt op uw lijf. U kan hiervoor ook een werkplekonderzoek laten doen.
Onderzoek waar (eenvoudige) machines, programma’s en/of gereedschap uw werk kunnen verlichten.
Pauzeer op gezette tijden. Dit kunnen (heel) korte pauzes zijn. 
Blijf in beweging, bijvoorbeeld in de sportschool of onder begeleiding van een trainer of fysiotherapeut. 
Zoek voldoende ontspanning in leuke dingen die energie geven.

Ik heb een vraag over wetgeving, contracten of heb hulp nodig bij het invullen van een document

Voor deze en andere praktische ondernemersvragen kunt u contact opnemen met de Ondernemersadvieslijn. Uw vraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team van adviseurs met verschillende achtergronden en specialisaties. Er zijn geen kosten verbonden aan de contacten met de Ondernemersadvieslijn. De Ondernemersadvieslijn is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur via tel. 020 740 05 55.

Heb ik als tandarts recht op een uitkering van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering als ik zwanger ben?

Bent u als tandarts lid van de KNMT en heeft u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Avéro Achmea? Dan heeft u direct recht op een uitkering bij zwangerschap als die is ontstaan na de ingangsdatum van de verzekering. Hiermee wijken wij af van de reguliere Avéro Achmea polisvoorwaarden. Normaal moet u eerst 1 jaar een verzekering bij ons hebben. 
Deze afwijkende regeling geldt tot en met december 2023. Wij berekenen in geval van zwangerschap de uitkering aan de hand van het verzekerde inkomen en de eigenrisicoperiode die 9 maanden voor de verwachtte bevaldatum op het verzekeringsbewijs staan.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.