MKBDoorgaan hielp boekhandelaar Eric Herni

Wateroverlast zomer 2021

Overzicht afhandeling particuliere schade

Volmachten

Waterschades zomer 2021 bij particuliere schadeverzekeringen

23 jul 2021 5 minuten

Met name de provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. Veel ondernemers en particulieren zijn helaas getroffen en hebben te maken met schades. Wij zetten per particuliere schadeverzekering op een rij wat de voorwaarden zijn voor deze unieke situatie. En hoe u als gevolmachtigd kantoor omgaat met de schades die zijn ontstaan.

Mobiliteit

 • Er is dekking wanneer er sprake is van een beperkt- of volledig casco dekking. De dekking geldt niet wanneer er sprake is van roekeloosheid of opzet. Bijvoorbeeld: de verzekerde ziet dat een andere auto al volledig met de wielen onder water staat, maar de verzekerde rijdt toch door
 • Normaal zetten we vervangend vervoer in vanaf het moment dat de schade gemeld wordt. In deze situatie mag vervangend vervoer worden ingezet vanaf de melding. Berging is nog niet altijd mogelijk. Vervangend vervoer vergoeden wij voor maximaal 12 dagen, tegen €25 per dag. Dit kan via het Achmea netwerk

Woonverzekeringen

 • De expertisegrens voor brandverzekeringen ligt normaal op €750. We verhogen de expertisegrens voor brandverzekeringen in deze situatie naar €2.500. De verhoging van de expertisegrens geldt alleen voor schades die komen door de waterramp.
 • Bij deze calamiteit is het soms onduidelijk wanneer er sprake is van overstroming of hevige neerslag. Overstroming is niet verzekerd. Waterschade door hevige neerslag is wel verzekerd. 
 • In de meeste voorwaarden omschrijven wij het begrip hevige plaatselijke regenval als volgt: Water dat buiten zijn normale loop is getreden door neerslag binnen een straal van 30 kilometer van de locatie waar de schade is ontstaan, van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur. Welke situatie van toepassing is, kunt u toetsen bij knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten. Schades die binnen deze omschrijving vallen, zijn verzekerd. Ook als het gaat om overstroming.
  Let op: schade aan de tuin is niet verzekerd.
 • Schades die niet vallen binnen de bovenstaande omschrijving zijn niet verzekerd. 
 • Moet u de schade afwijzen? Dan kunt u uw relatie doorverwijzen naar de overheid. Misschien kan uw relatie aanspraak maken op een vergoeding vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). 

Reisverzekering

 • Heeft uw relatie schade aan zijn bagage of tent door neerslag of overstroming? Dit is wel verzekerd op onze particuliere reisverzekeringen. We stellen geen eisen aan de hoeveelheid neerslag
 • Maakt uw relatie extra reis- of verblijfskosten, omdat hij of zij vanwege de neerslag of overstroming snel weg moet? Dit is niet verzekerd volgens onze polisvoorwaarden. Tenzij de tent van uw relatie, die diende als vakantieverblijf, door beschadiging onbruikbaar is geworden. Dan krijgt uw relatie een vergoeding van maximaal €50 per dag voor maximaal 10 dagen. (Bij POZ DLR-BV-50-201 maximaal €150 per verzekerde)

Annulering

 • Moest uw relatie zijn reis afbreken vanwege de neerslag of overstroming? Dan is dit volgens onze polisvoorwaarden beperkt verzekerd.
 • Let op: in afwijking van de polisvoorwaarden is er een coulance beleid van toepassing. Dit geldt voor de periode van 13 juli tot en met 15 juli. Dit geldt alleen voor Zuid-Limburg, België, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. Binnen Nederland geldt deze uitzondering voor de getroffen gebieden in Zuid-Limburg. Voor de andere provincies geldt de uitzondering voor het stroomgebied van de Maas, Waal, Rijn, Neder-Rijn en IJssel, waar de rivier in de uiterwaarden buiten zijn oevers is getreden en evacuatie noodzakelijk was.
 • We komen relaties met een annuleringsdekking in de getroffen gebieden uit coulance tegemoet. We doen dit alleen bij:
  - Relaties die al ter plekke zijn/waren (ongeacht of men op een camping, in een huisje, B&B of een hotel verbleef) en die genoodzaakt zijn/waren het gebied te verlaten vanwege wateroverlast of omdat er acuut overstromingsgevaar dreigt/dreigde en op last van overheid of accommodatie per direct moeten/moesten vertrekken. We vergoeden dan een bedrag per dag dat de verzekerde eerder naar huis gaat/is gegaan (afhankelijk van de reissom);
  - Relaties die in het gebied op vakantie zijn en die het gebied vanwege de wateroverlast niet kunnen verlaten. We vergoeden dan de extra verblijfskosten (max. €75 per persoon per nacht);
  - Relaties die naar een gebied zouden afreizen waar wateroverlast is (ongeacht of men op een camping, in een huis, B&B of hotel verbleef) en die niet kunnen gaan omdat hun accommodatie niet beschikbaar is en/of bereikbaar is. We vergoeden dan de annuleringskosten. Dit geldt voor verblijven die tot en met 31 augustus aanvangen!
  - Let op: we vergoeden alleen bij relaties die daadwerkelijk schade hebben geleden. Bijvoorbeeld door een vooraf geboekte accommodatie, die niet kosteloos geannuleerd kan worden. Of relaties waarvan de reis niet verzet kan worden. Vraag een schriftelijk bewijs op waaruit blijkt dat de accommodatie niets voor verzekerde kan/wil betekenen.
 • Woont uw relatie in het getroffen gebied? En kan uw relatie niet op vakantie door schade aan zijn woning? Dan heeft uw relatie recht op vergoeding van de annuleringskosten volgens polisvoorwaarden. Heeft uw relatie geen schade aan zijn woning, maar is er sprake van acuut overstromingsgevaar? Dan heeft uw relatie geen recht op vergoeding van de annuleringskosten op basis van deze coulanceregeling.
 • Wil uw relatie door de situatie niet op vakantie naar Limburg of een ander getroffen gebied? Maar is dit wel mogelijk? Dan krijgt uw relatie geen vergoeding op basis van de coulanceregeling.

Ook interessant voor u