Bouwvakkers aan het werk op bouwplaats

BeZaVa

Ken de regels van de Wet BeZava en de gevolgen ervan voor werkgevers

De Wet BeZaVa voor werkgevers

De regels zoals die gelden vanaf 1 januari 2017

Werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, hebben sinds januari 2017 te maken met andere regels. 

Wat is Wet BeZaVa?

Wil de werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Sinds 1 januari 2017 geldt dit dan altijd voor vaste medewerkers én flexwerkers.
Sinds de in werking treding van de Wet BeZaVa is de werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van de arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor eigenrisicodragers een uitgebreider WGA-risico. Eigenrisicodragers WGA zijn maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel de arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Is of wordt men ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan is de werkgever maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en Ziektewet is samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. De verantwoordelijkheid van de werkgever gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan is deze als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de:

 • loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
 • Poortwachter-verplichtingen
 • re-integratiebegeleiding

Wil of blijft de werkgever het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Sinds 1 januari 2017 is er dan sprake van 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én flexwerkers samen.
De werkgever betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers een WGA gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij de werkgever in rekening gebracht. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade).


Hoe verzekert de werkgever sinds 1 januari 2017 het eigen risico Ziektewet en het eigen risico WGA?

Als werkgever heeft men de keuze om zowel het risico voor de Ziektewet als het risico voor de WGA via het UWV te verzekeren. Ook kan men eigenrisicodrager worden via een verzekeraar.

 • De werkgever verzekert het totale risico voor de WGA via een verzekeraar (private verzekering).
  Kiest de werkgever ervoor eigenrisicodrager te worden? Dan wordt deze eigenrisicodrager voor de vaste medewerkers en de flexwerkers. Was de werkgever al eigenrisicodrager? Dan is deze sinds 1 januari 2017 óók eigenrisicodrager voor flexwerkers. Het voordeel van het zijn van eigenrisicodrager is dat de werkgever zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces van de vaste medewerkers en flexwerkers. Als eigen risicodrager betaalt men premie aan de verzekeraar.
 • De werkgever verzekert het totale risico voor de WGA via het UWV (publieke verzekering).
  Wil de werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van medewerkers die hij misschien maar kort in dienst heeft gehad? Dan is de enige mogelijkheid de publieke verzekering bij het UWV. Dit geldt voor zowel flexwerkers als vaste medewerkers. De werkgever is dan geen eigenrisicodrager WGA (meer). Het UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie van de vaste medewerkers en flexwerkers. Hiervoor brengt het UWV een gedifferentieerde premie bij de werkgever in rekening. Was de werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en keert deze terug naar het UWV, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar. Pas na deze 3 jaar kan men opnieuw de keuze maken om privaat te verzekeren. 
 • De werkgever wordt eigenrisicodrager voor de Ziektewet (mogelijk via een verzekeraar).
  Standaard is dit verzekerd via het UWV. Wil de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Dan betaalt deze de Ziektewetuitkering aan de ziek uitdienst getreden medewerkers. Ook is de werkgever gedurende de ziektewetperiode verantwoordelijk voor de re-integratie van de ziek uit dienst getreden medewerkers. 

Uitstappen of terugkeren kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Men moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus op 1 oktober of 1 april. Keert de werkgever terug naar het UWV? Dan blijft deze minimaal 3 jaar publiek verzekerd.


Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.