Man aan het werk in de bouw

BeZaVa

Een overzicht van de regels en gevolgen van de Wet BeZaVa

De wet BeZaVa in het kort

Voor zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben

Wat is Wet BeZaVa?
Wet BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. BeZaVa is op 1 januari 2013 ingevoerd en in 2017 afgerond.

Waarom Wet BeZaVa?

Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De Wet WIA bestaat uit 2 delen:

  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam arbeidsongeschikten)
  • WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Op vangnetters (zieke medewerkers zonder werkgever) had het beleid geen effect.

De overheid wil ook de langdurige arbeidsongeschiktheid van vangnetters terugdringen.
De overheid wil hen prikkelen om sneller weer aan het werk te gaan en zo de WGA-instroom verminderen. Ook wordt met BeZaVa het eigenrisicodragerschap voor werkgevers uitgebreid. Dit heeft gevolgen voor de WGA Uitstapverzekering. En ook financiële gevolgen voor werkgevers.

BeZaVa richt zich op vangnetters zonder werkgever
Vangnetters zonder werkgever zijn zieke medewerkers die geen werkgever meer hebben zoals:

  • zieke WW-gerechtigden
  • zieke uitzendkrachten
  • zieke medewerkers van wie het dienstverband stopte tijdens hun ziekte (dit zijn de medewerkers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewet- en WGA-premie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigenrisicodrager)

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.