Preventietips voor aansprakelijkheidsclaims

Deze preventietips kunnen helpen om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En ook al ligt de schuld niet bij u, u kunt toch financieel aansprakelijk gesteld worden. Als ondernemer, maar bijvoorbeeld ook als u bestuurder bent van een VvE. De kosten van aansprakelijkheidsclaims kunnen hoog oplopen. Gelukkig kunt u zelf veel doen om het risico op aansprakelijkheidsclaims te verkleinen. We geven u graag enkele tips.

Tips om het risico op aansprakelijkheidsclaims te voorkomen

  • Voorkomen is beter dan genezen. Zorg ervoor dat u en uw werknemers voldoende kennis, vaardigheden en middelen hebben om veilig te werken en conflicten te voorkomen. 

  • U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Steek uw licht eens op bij collega-ondernemers of andere VvE’s en informeer naar de veiligheidsmaatregelen die zij hebben genomen. 

  • Ieder bedrijf heeft zwakke plekken. Het is belangrijk om te weten waar deze zitten. Voer een risicoanalyse uit of laat deze laten uitvoeren door een expert op dit gebied. Zo weet u precies welke zaken u nog beter moet regelen.

  • Voert u productiewerkzaamheden uit? Beschrijf dit productieproces van a tot z en leg controlemomenten vast. Controleer grondstoffen of halffabricaten via steekproeven.

  • Zorg als ondernemer voor goede algemene voorwaarden die helder aangeven wat de gang van zaken is rondom de levering en (ver)koop van goederen.

  • Zorg ervoor dat u de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving volgt en hier op tijd aan voldoet. Doet u dat niet, dan loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden.

  • Is er een ongeluk gebeurd? Op uw terrein of, indien u VvE-bestuurder bent, in of rondom uw complex? Denk dan ook aan nazorg en schakel desnoods de hulp van professionals in. Iemand die zich gehoord voelt en goed behandeld wordt, zal minder snel overgaan tot het indienen van een claim.  

  • Zorg dat uw dossiers compleet zijn. Denk hierbij aan het contract, het e-mailverkeer, de algemene voorwaarden van uzelf en van de andere partij. Mocht het tot een claim komen, dan heeft u in ieder geval alle bewijsstukken voorhanden.

  • Overweegt u bestuurder van een VvE te worden? Bereid u dan goed voor. Lees de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, ga na wie uw medebestuursleden zijn en leer ze kennen. Verdiep u ook in de boekhouding en het jaarverslag en vraag een jurist om advies als u twijfels heeft over de gang van zaken binnen de vereniging of over bepaalde bestuursleden.

  • Vindt u het lastig de juiste maatregelen te bepalen? Schakel dan een externe preventiedienst in en stel samen een kwaliteits- en veiligheidsprogramma op.

Heeft u vragen over het voorkomen van aansprakelijkheidsclaims? 

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.