Keuring volgens NEN 3140

Wat is het?

De Arbowet geeft aan dat werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN 3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Onderhoud de installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140, dan voldoet de elektrische installatie aan de Arbowet. De keuring volgens NEN 3140 richt zich op de totale elektrische installatie.

Wie mag de keuring uitvoeren?

Laat de keuring uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor Scope 8. Een actueel overzicht vindt u hier.

Waar bestaat de keuring uit?

De keuring bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen


 Laat bij keuze voor keuring volgens NEN 3140 alle onderdelen van de keuring uitvoeren. Dan is deze keuring ook te gebruiken voor de verzekering.


Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met uw adviseur.