Risico Reductie Plan - Dakonderhoud

Controleer uw dak regelmatig

Een slecht onderhouden dak is een belangrijke oorzaak van waterschade. Het regelmatig inspecteren en schoonmaken van het dak en een onderhoudsprogramma voorkomt veel schade. Goed dakonderhoud begint met een inspectie van het dak. Daarbij worden onder meer de conditie van het dak, de dakranden, de hemelwaterafvoeren en loszittende delen (stormgevoeligheid) gecontroleerd. Het is belangrijk om het dak minimaal 1 keer per jaar schoon te maken. Als professionals het dak reinigen, komen mankementen eerder aan het licht. Na de professionele reiniging ontvangt u een rapport van de conditie van uw dak. 

Preventietips

Preventieadvies  Oplossing  Voordeel 
Afvoeren reinigen en bladeren verwijderen Basis inventarisatie met checklist. Voorkomen van lekkages en gevolgschades
Controleren dakbedekking en aansluitingen Exclusieve inventarisatie volgens NEN 2767 Levensduur verlenging
Jaarlijks onderhoud Risico inventarisatie Arbo veiligheid Eenvoudige budgettering
Opnemen in het meerjarig onderhoudsplan van het gebouw Preventief reinigend onderhoud (dakonderhoud inclusief kleine reparaties) 24-uurs calamiteiten dienst
Bij werkzaamheden brand- en Arbo veilig werken Periodiek dakonderhoud Geselecteerde partner
Bouwfysische berekeningen Brandveilige uitvoering

Onze partner

Voor ons Risico Reductie Plan hebben wij voor rioleringsbeheer de volgende partner voor u geselecteerd:
 
Oranjedak West B.V.
Zwijndrecht 


Prijsinformatie

Basisinventarisatie
Een conditiemeting waarin alle facetten van het dak worden meegenomen. Het dakvlak zelf, alle opstaande randen, dakdoorvoeringen en hemelwaterafvoeren. Tevens worden er insnijdingen gemaakt om de dakopbouw en plaatselijke conditie te kunnen bepalen.

Exclusieve inventarisatie
Gelijk met de basisinventarisatie wordt conform de NEN 2767 (conditiemeting) een inventarisatie gemaakt waarin ook facetten zoals metselwerk, ladders, bliksembeveiliging, standleidingen en schoorstenen uitgebreid worden omschreven. U weet dan van elk onderdeel wat de conditie is en wat u de komende jaren te wachten staat.

Periodiek onderhoud
Hierbij wordt het dak schoongemaakt, de vervuiling verwijderd en een rapportage gemaakt waarin de visuele staat van het dak inzichtelijk wordt gemaakt.

Arbo Check
Deze kan gelijktijdig worden uitgevoerd met bovenstaande inventarisaties. Deze risico inventarisatie geeft de risico’s weer ten aanzien van het toetreden en belopen van het dak. Dit alles conform de laatste wet- en regelgeving (Arbobesluit artikel 3.16; voorkom valgevaar).

M2 Basis* Exclusieve* Arbo check Onderhoud
< 5.000 €375 €525 €450 €0,51 t/m €0,29 m2
5.000 - 10.000 €450 €625 €650 €0,23 m2
> 10.000 €525 €725 €850 Prijs op aanvraag

Achmea tarieven, excl BTW prijspeil 2018

* Bij afsluiten van een onderhoudscontract wordt 50% van de inspectiekosten eenmalig in mindering gebracht.

Bij elke inventarisatie zorgt Oranjedak West B.V. dat gewerkt wordt conform Achmea richtijnen brandveilig werken.

Extra's, opgenomen in de inventarisatie tarieven

visuele inpandige inspectie indien mogelijk,
visuele inspectie standleidingen (afvoeren) tot op het maaiveld,
invullen formulier brandgevaarlijke werkzaamheden.

Optioneel
Tevens kan Oranjedak voor u bemiddelen in het maken van constructieve berekeningen (denk hierbij ook aan berekeningen omtrent wateraccumulatie).