Laat een elektrische installatie keuren

Verklein de kans op brand

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Een brand heeft nare gevolgen voor het pand, product en spullen. Ook kan het bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Daarom is een elektrakeuring verplicht bij een verzekering van een gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade. Maak dus snel een afspraak om de elektrische installatie te laten keuren. Dat verkleint de kans op brand en zo is het bedrijf goed verzekerd als het toch misgaat.

Een Scios Scope 10 elektrakeuring is nodig in de volgende situaties

 • Een bedrijf heeft een brandverzekering bij ons 
 • Het totale verzekerde bedrag voor gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade is meer dan €500.000
 • Als de geldigheidsduur van de NEN3140 keuring is verstreken 

Regelmatige controles voorkomt schade door brand

Een elektra-inspecteur controleert of de elektrische installatie veilig is. De ondernemer heeft 1 jaar de tijd om de installatie te laten keuren. En daarna iedere 5 jaar opnieuw. Eventuele gebreken moeten hersteld worden. Is de keuring niet uitgevoerd of zijn gebreken niet hersteld? Dan is er een (extra) eigen risico bij schade als de elektrische installatie de oorzaak van de brand is. 


De elektrische installatie
Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie die bij het gebouw horen. Zoals klimaatapparatuur, liftinstallaties en aangesloten machines en apparaten.

Een elektra-inspecteur controleert of de installatie veilig is
De elektra-inspecteur loopt door het bedrijf en wijst direct op aandachtspunten. De ondernemer krijgt tips om de brandveiligheid te verhogen. Na het bedrijfsbezoek ontvangt de ondernemer een rapport waarin duidelijk staat of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Voldoet de installatie, dan krijgt hij of zij een rapport met daarin de goedkeuring. Zijn er gebreken? Dan staan deze in het rapport. Daarin staat ook welke gebreken als eerste hersteld moeten worden. Laat de gebreken binnen 4 maanden herstellen. Is alles hersteld? Dan kan de herstelverklaring worden ondertekend door de installateur.

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10 certificaat. Wij raden aan te kiezen voor een onafhankelijk inspectiebedrijf. Bijvoorbeeld 1 van deze 4 bedrijven.

3 tips voor het veilig gebruik van een elektrische installatie

Veelgestelde vragen over de elektrakeuring

Waarom moet ik deze keuring doen?

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Veel schade is te voorkomen door een goede installatie in aanleg, onderhoud en beheer. Daarom is een elektrakeuring nodig bij een verzekering van een gebouw, inventaris, voorraden en bedrijfsschade.

Geldt de elektrakeuring ook voor VvE’s?

Dit geldt alleen voor appartementsrechten met een bedrijfsbestemming. De eigenaar van het appartementsrecht moet de elektrakeuring zelf laten uitvoeren

Wat is een elektrische installatie?

Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie vanaf de meter tot en met stopcontact in het gebouw. En installaties die bij het gebouw horen zoals klimaatapparatuur, machines en liftinstallaties.

Wat zijn SCIOS Scope 10 en NTA 8220?

De NTA 8220 richt zich op brandrisico’s vanuit de elektrische installatie. Dit is de norm die geldt voor het waarborgen van een brandveilige elektrische installatie. SCIOS Scope 10 is de certificeringsregeling voor elektra inspectiebedrijven. Vakkundige personen keuren dan uw elektrische installatie.

Hoe vaak moet ik de keuring uitvoeren?

In de clausule op de polis staat de juiste termijn. Iedere 3 tot 5 jaar een keuring laten uitvoeren is gebruikelijk. Er wordt vaak iets veranderd aan de elektrische installatie of er worden elektrische apparaten toegevoegd. Dit heeft invloed op de installatie.

Wat moet een bedrijf doen om goed verzekerd te blijven?

 1. Opdracht geven voor een SCIOS Scope 10 keuring aan een gecertificeerd inspectiebureau.
 2. De inspectiekeuring laten uitvoeren.
 3. De eventuele maatregelen uit het inspectierapport (laten) uitvoeren.
 4. Een herstelverklaring van het inspectiebureau ondertekenen.
 5. De herstelverklaring via de Preventiemonitor uploaden.
 6. Plannen dat er binnen 5 jaar weer een inspectiekeuring wordt uitgevoerd.

Wie mag een elektrakeuring uitvoeren?

Gecertificeerde inspectiebedrijven volgens SCIOS Scope 10.
Wij hebben 4 onafhankelijke bedrijven geselecteerd die gespecialiseerd zijn. Deze bedrijven werken landelijk en hebben veel ervaring met technische installaties. Wordt door een ander bedrijf de keuring gedaan? Toets dan of zij gecertificeerd zijn. Dit kunt u nagaan op de website www.scios.

Wat kost een elektrakeuring?

Dat hangt af van het gebruik van uw installatie en de grootte van het bedrijf. Vraag altijd een offerte op bij een van de gecertificeerde inspectiebedrijven. Een globale indicatie van de gemiddelde inspectiekosten exclusief BTW:

Prijsindicatie elektra inspectie SCIOS Scope 10
<    500 m2 €    400
< 1.500 m2 €    900
< 2.500 m2 € 1.250
< 4.000 m2 € 1.600
> 4.000 m2 maatwerk

De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie zijn daarbij niet meegenomen.

Wat als er gebreken zijn?

Dan moeten de gebreken hersteld worden. Deze staan in het rapport.
Er zijn: 

 • Gebreken met direct gevaar. Deze moet direct hersteld worden.
 • Overige gebreken. Deze moeten binnen 4 maanden hersteld zijn.

Wat is een herstelverklaring

Dit is het bewijs dat het bedrijf (weer) een veilige installatie heeft. Als alle problemen opgelost zijn, ondertekent de installateur een herstelverklaring. Deze herstelverklaring heeft het bedrijf nodig om goed verzekerd te blijven.

Is het bedrijf nog goed verzekerd als er geen herstelverklaring is?

Het bedrijf heeft 1 jaar de tijd om de installatie te laten goedkeuren. Daarna is er een (extra) eigen risico bij schade als de elektrische installatie de oorzaak van de brand is. Bij een goedgekeurde installatie geldt dit eigen risico niet. De hoogte van het eigen risico leest u in de clausule.

Waar moet ik op letten voor het plannen van de keuring?

Tijdens de keuring moet de spanning van de installatie af. Plan de elektrakeuring dus op een moment dat dit geen problemen geeft in het bedrijf.

Heeft u als ondernemer vragen over dit onderwerp? 

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past. Vind een adviseur