Aardlekschakelaar bij zonnepanelen onmisbaar

Agrarisch

Agrarisch bedrijf altijd een aardlekschakelaar nodig, ook bij aanleg van zonnepanelen

26 okt 2021 2 minuten

“Bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt hebben altijd een aardlekschakelaar nodig op de elektrische installatie, ook bij de installatie van zonnepanelen.” Deze preventie oproep komt van de technisch specialisten van Avéro Achmea. Ze merken dat veel partijen bezig zijn met de ‘groene groei’ van zonnepanelen in de agrarische sector, maar dat niet alle energie die vrijkomt even positief geladen is.

Beter een goed gesprek vooraf dan achteraf discussie
Berry Looijen is technisch specialist bij Avéro Achmea en adviseert agrarische ondernemers bij de aanleg van technische installaties. Het liefst doet hij dat al in de ontwerpfase: “Aanpassingen doen na aanleg is vervelend, dat vertraagt een oplevering en kost vaak ook geld. Daarom voer ik liever een goed inhoudelijk gesprek vooraf, zodat verwachtingen en keuzes helder zijn bij alle partijen en de oplevering in 1 keer goed gaat.” 

Alle agrarische bedrijven hebben een verhoogd brandrisico
“Bij de aanleg van een zonnepaneleninstallatie bij bedrijven met landbouw, tuinbouw en veehouderij moeten we duidelijk zijn”, zo stelt Berry. “Alle agrarische bedrijven hebben standaard een verhoogd brandrisico om de simpele reden dat ze werken met levend materiaal, zoals planten, dieren en oogstproducten. Ze hebben in hun bedrijfsvoering te maken met vocht, stof, chemische dampen, zuren of zouten die van invloed zijn op het elektrische materieel. En het gaat ook nog eens om serieus grote oppervlaktes met zonnepanelen (en dus veel stroom) op kasdekken, stallen en (bewaar)loodsen.”

Agrarisch bedrijf vraagt specifieke kennis 
De zonnepaneleninstallatie is een technisch geheel dat bestaat uit de zonnepanelen, de omvormers en het montagesysteem tot en met de aansluiting op de hoofdverdeler van de bestaande elektrische installatie. Bij aanleg van de zonnepaneleninstallatie heb je als ondernemer nogal wat keuzes te maken. Keuzes waarvan je de gevolgen niet in 1 keer kunt overzien en die je misschien wel het liefst uitbesteedt aan vaklui, zoals een aannemer en een installateur. Daar zit dan meteen een belangrijke kans. Niet alle toetreders op de zonnepanelenmarkt hebben kennis van een agrarisch bedrijf. Laat je daarom goed informeren en kies voor een aannemer en installateur die kennis en ervaring hebben met elektrische installaties op een agrarisch bedrijf. 

In landbouw, tuinbouw en veehouderij is de aardlekschakelaar een vereiste voor de brandveiligheid en de verzekering
Aannemers, installateurs en inspecteurs kunnen van inzicht verschillen en normeringen anders interpreteren. Dat zien de technisch specialisten van Avéro Achmea terug in de keuzes die gemaakt worden bij de soort omvormers, de plaats van de omvormers en de aan- of afwezigheid van een aardlekschakelaar. Berry Looijen: “De aardlekschakelaar heeft als functie om de installatie uit te schakelen bij een foutstroom. Het is een extra beveiliging waarmee je brand kunt voorkomen. Voor een agrarisch bedrijf is de aardlekschakelaar van 300 mA een vereiste voor de brandveiligheid (zie NEN1010:2015, 705.422.8) en de verzekering.”

Agrariërs met zonnepanelen zijn energieleveranciers 
“Met 3.000 zonnepanelen oogst je per jaar wel 1 megawatt (= 1.000.000 watt) aan energie. Die enorme hoeveelheid energie gaat door de kabels en omvormers van de zonnepaneleninstallatie. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van wel 230 huishoudens”, verduidelijkt Berry. Om er vervolgens aan toe te voegen: “Omvormers zien de technisch specialisten van Avéro Achmea daarom graag buiten, het liefst op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.” Berry deelt zijn inzichten met deze 2 afbeeldingen:

Afbeelding 1: Beveiligd met aardlekschakelaar. Omvormer en hoofdverdeler hangen hier beide in of aan een agrarisch gebouw. De hoofdverdeler heeft een aardlekschakelaar, te herkennen aan het knopje ‘test’. De aardlekschakelaar beveiligt de stroomkabel van omvormer naar hoofdverdeler. Bij een agrarisch bedrijf hangt de omvormer bij voorkeur buiten. 

Afbeelding 2: Brandveilige oplossing. In deze situatie gaat er van de zonnepanelen naar de omvormer en de hoofdverdeler geen stroomkabel door een gebouw. Hetzelfde geldt oor de stroomkabel van de hoofdverdeler naar de transformator. De omvormers en hoofdverdeler staan bovendien op veilige afstand van het agrarische bedrijfsgebouw. Minimaal 10 meter afstand zorgt ervoor dat een brand in de omvormer zich niet zo makkelijk kan verplaatsen naar het bedrijfsgebouw. Dit is een brandveilige oplossing. Het is de enige situatie waarbij het ontbreken van een aardlekschakelaar voor Avéro Achmea acceptabel is. 

Meer weten over veilige aanleg van zonnepanelen op een agrarisch bedrijf? 
Ga naar averoachmea.nl/zonnepanelen. Of neem contact op met onze collega’s van de afdeling Acceptatie & Risicodeskundigheid via telefoonnummer 071 568 98 90.

Ook interessant voor u